CINIKUS

CINIKUS – Aki eszmények nélkül, kiábrándultan mindent gúnyol, megvet. [ ] A CINIKUS a C.N – N.C gyök bővítménye: CiN – NiC (c > sz: szín). Itt a CIN* értelméből indul a szó. A CIN

BUDA, PEST

BUDA – Budapestnek a Duna nyugati oldalán elterülő városrésze. [ ] A BUDA név B.D – D.B gyök: BuD – DuB. E gyökök folyadék vonatkozásúak. Mondják, hogy Atilla nagykirály öccsének

AMAZON

AMAZON – A görög mondákban a harcnak élő asszonyok államának tagja. [MÉKSZ: nk: latin < görög] Az AMAZON az AM – MA ősgyökkel induló szó. Az M hangcsoport – AMA – női jellemzők

CSERÉP

CSERÉP – Agyagból formált és kiégetett vékonyfalú készítmény, illetve ennek anyaga. [MÉKSZ: szláv] Ez is CSER azaz CS.R – R.CS gyök: CSeR – ReCS. Az agyag, más szóval SÁR, CSÉR,

NÉGY

Mint minden számnak, a NÉGYnek is köze van EGYhez. Az N.GY – GY.N gyök: NéGY – GYéN, a NÉGY az eGYÉN része, az örökíthető eGYÉNiség, a GÉN. A szorgalom is átörökíthető jó pé

CINÓBER

A CINÓBER szín a cinnabarit ásvány színe, ez a cinóberpiros. A hivatásos nyelvészet görög eredetűnek írja és szerintük német közvetítéssel érkezett a magyar nyelvbe. Ám van itt né

MANDRA

MANDRA – Büszke. [000] A MANDRA szó az M.N – N.M gyökből indul: MaN – NaM, MeN – NeM. Ősi szó, amely már nincs jelen a mai magyar nyelvben. A MANDRA* büszke MINDRE, amit birtokol. Ezek