KRÉM

KRÉM – Sütemény töltésére való vagy hidegen magában is fogyasztható pép vagy kocsonyaszerű édesség. [A hivatásos nyelvészet szerint: nk: francia] A KRÉM szó K.R – R.K gyökbővít

KOLOZSVÁR

KOLOZSVÁR, KOLOSVÁR neve a K.L – L.K gyök bővítménye: KoL – LoK. A név magyar szóelemekből épül fel. Latin nyelv talán még csírában sem létezett KOLOZSVÁR alapításakor. A KOLOS

KARRIER

KARRIER – Életpályán gyors érvényesülés, előmenetel. [A hivatásos nyelvészet szerint: nk: francia] A KARRIER a K.R – R.K gyökön alapul: KaR – RaK. A KARRIER szó amellett, hogy a KÖ

A névadók

Kik adtak nevet ORMÁNYSÁGnak, TeleORMÁNnak, TaORMINÁnak, PalERMÓnak? Vagy BARANYÁnak, BARAGÁNnak? Mindenhol az alaptérség szintjéből viszonylag kiemelkedő OROMzatok a névadók. Ez TaORMIn

MADÁR

MADÁR – Tollas, kétlábú, szárnyas, tojással szaporodó, melegvérű állat. [A hivatásos nyelvészet szerint: ?] A MADÁR szó M.D – D.M gyökből képzett: MaD – DaM. A szó eredetét é

IJED

IJED – Halálra ijed, nagyon megijed. [?] Az IJED szó az ÍJ – JI ősgyökből indul. Az ÍJ feszes, feszíthető, feszÍJthető. Az IJEDés feszült állapot. Az IE kötött magánhangzó-páros

HAPSI

HAPSI – Férfi, pasas. [MÉKSZ: jiddis < héber] A HAPSI H.P – P.H gyökből indul: HaP – PuH. A HAPSI PUHa, léha jellem, aki csak nagyképűen HÁPog, PÁHol (szavakkal), de semmire nem alkalm

Prométeusz

PROMÉTEUSZ – PR-OMÉT-EU-sz, PR – PüR, OMÉT – IMÁD, EUsz – Ó. PÜR = tűz – IMÁDÓ. Ez volt Lucifer, kezdetben a fény angyala. A PIRAMIS – PEREMES, PÜRIMÁDÓ oltárok, amelyeken

Megtörtént

A vasárnapi iskolában a pap a déli harangszó eredetéről tart előadást: Nándorfehérvár, török ostrom, magyar hadi győzelem stb. Bandi is ott van a gyerekek közt, de nem nagyon figyel az

GERLE, FÜRjED

Szerelemre inGERLI párját a GERLE, GERLIce. E mondatban levő hasonlóságok a hivatalos nyelvészet szerint csak látszatra azonosak, véletlen egyezések, és csak a beteges elméjű „délibábo

GÉN

GÉN – Az öröklődő tulajdonságok anyagi hordozója. [A hivatásos nyelvészet szerint: nk: görög szóból] A GÉN G.N – N.G gyök: GéN – NeG. Az iGENlés és a NEGálás, azaz NEmleGess

GARZON

GARZON – Legényember. Ilyen személyre jellemző. Garzonlakás. [MÉKSZ: francia] A GARZON szó G.R – R.G gyökkel indul: GaR – ReG. A GARzon = LEGény (l > r) LEG > REG. A GARzon már nem GYER

DEKOLTÁZS

DEKOLTÁZS – Női ruhán mély nyakkivágás. [A hivatásos nyelvészet szerint: francia] A DEKOLTÁZS szó D.K – K.D gyökből képzett: DeK – KeD (d > t: tek). A jól sikerült DEKOLTÁZS: fé

FICSÚR

FICSÚR – Piperkőc, nyegle fiatalember. [MÉKSZ szerint: román] E szó a román nyelvben magyar nyelvi örökség és nem fordítva. Ezt a szófordítások igazolják. A FI ősgyökből indul. Az