GÁBOR

GÁBOR – A GÁBOR név a G.B – B.G gyökből indul: GáB – BoG, a GABona szóban hasznos táplálót jelent. A GABonát az ősiségben BAGban, zsákban egy BOGban (csomóban) tárolták. A GABal

JÓZSEF

JÓZSEF – A JÓZSEF név kezdő JÓ ősgyökének jelentése szintén JÓ, s ez ma is érthető magyar szó. Az első JÓZSEF kis korában nyert neve egyéni tulajdonságait tükrözi, JÓ és SZÉP

ILDIKÓ

ILDIKÓ – Az ILDIKÓ név az IL – LI ősgyökkel indul. A nevet német eredetűnek mondják, pedig a szó minden eleme magyar, olyannyira, hogy kitetszik belőle: még az egynyelvűség idején al

ZOLTÁN

ZOLTÁN – A ZOLTÁN név is több névadó jellemző összhangja nyomán rögzült a nyelvben. A Z.L – L.Z gyökből indul: ZoL – LaZ, és így LAZa jelentésű is. A ZEL gyök z > sz hangvált

LATIN

LATIN – Az ókori rómaiaktól – a római katolikus egyházban napjainkig – használt indoeurópai nyelv. Az a nép, amely e nyelvet beszélte. [A hivatásos nyelvészet szerint: latin] A LATIN

CINÓBER

A CINÓBER szín a cinnabarit ásvány színe, ez a cinóbervörös. A hivatásos nyelvészet görög eredetűnek jegyzi és szerintük német közvetítéssel érkezett a magyar nyelvbe. Ám van itt