Az akadémiai nyelvészek leghatékonyabb eszköze állításaik megvédésére, nem a hatékony valós helytálló érvek, hanem a LETORKOLÁS. Egyetlen mondatuk van:
Tovább olvasom -->>
A magyar nyelvben vannak GYÖKök, HANGCSOPORTok, ÉRTELEMHORDOZÓ ELEMek, amelyek szavak százaiba beviszik az általuk képviselt értelem valamelyikét. Ahhoz, hogy ezt megértse az ember, nem elé
Tovább olvasom -->>
A MAGYAR nyelv a SZLÁV nyelvektől? Vagy tán az ŐSNYELVből valók? Mely nyelvnek van bizonyítéka a szavak szóelemekből való lépcsőzetes kialakulására? A ma is élő ősnyelvben a magyar n
Tovább olvasom -->>
Fontos tudni, hogy a mai tudományos nyelvészet a fogyatékkal élő utódnyelvekre szabott elemző rendszerű túlhangolt, túlszervezett grammatika, amely a középkor terméke és főleg a latin v
Tovább olvasom -->>
A magyar nyelv teljesen más rendszerű nyelvtant igényel, olyant, amely figyelembe veszi sajátos szerkezeti felépítését. A magyar nyelv a hangok, ősgyökök, gyökszavak, hangcsoportok, mint
Tovább olvasom -->>
A magyar nyelvet, a ma is élő ősnyelvet a latin-német grammatikai szabályok szerint elemezni hatalmas tévedése a nyelvészetnek. Olyan, mintha a beteg embert állatorvoshoz vinnénk, hogy a kö
Tovább olvasom -->>
Megfigyelhető minden SZéKes nép, amely nevében hordja e két hang által képviselt háttéri értelmet: etruSZK, utódaik: toSZKán, baSZK, SZKot (skót), gaSZKon, SZéKely, sőt az eSZKimó is.
Tovább olvasom -->>
SZÁRMA – Töltött káposzta. [vándorszó, DE NEM török] A SZÁRMA SZ.R – R.SZ gyökből képzett szó: SZáR – RéSZ. Ez alakban így lehet török nyelv által is használt szó, de a magy
Tovább olvasom -->>
SZABAD, SZABADSÁG – Másokra nem káros, tevékenységében, magatartásában, jogaiban nem korlátozott. [NEM szláv] A SZABAD szó az SZ.B – B.SZ gyök bővítménye: SZaB – BaSZ. A SZAB gyö
Tovább olvasom -->>
Az értelmező szótárakban a nyelvészek által unos-untalan szóeredő forrásként kínált, kiemelt, rangos nyelvként kezelt francia nyelv, még a középkor végén is botladozva alakulgató, u
Tovább olvasom -->>
ROBOT – Nehéz, fárasztó, kényszerből végzett munka. [NEM német < szláv] A ROBOT szó az R.B – B.R gyökkel induló: RoB – BoR. A ROB – BOR gyök b > p hangváltással: ROP – POR.
Tovább olvasom -->>
RIKSA – Kelet- és Dél-Ázsiában emberi erővel vont, együléses, könnyű kétkerekű bérkocsi. [MÉKSZ: nk.: angol (japán szóból)] A RIKSA a R.K – K.R gyökből képzett szó: RiK – KiR
Tovább olvasom -->>
ATILLA – Az ATILLA név az AT – TA ősgyökkel indul. Úgy tűnik, hogy az ETELE név lehetett a korábbi. Az ETELE névben az E hangok sora ki­egyensúlyozottságot jelent. Az ETELE név jelent
Tovább olvasom -->>
REMEK – Kiváló, nagyszerű. [?] Ha a szó előfordulási helyeit, kapcsolatait vizsgáljuk talán megértjük a szó jelentését, mondanivalóját. Az R.M – M.R gyökből indul: ReM – MeR. Ne
Tovább olvasom -->>
RADIKÁLIS – Gyökeres megoldásra törekvő. [NEM latin] A RADIKÁLIS is R.D – D.R gyökből képzett szó: RaD – DaR (d > t: tér). A szókezdet: RADI – gyökér, eREDEt. A szabados elvűek
Tovább olvasom -->>