SZéKes népek

Megfigyelhető minden SZéKes nép, amely nevében hordja e két hang által képviselt háttéri értelmet: etruSZK, utódaik: toSZKán, baSZK, SZKot (skót), gaSZKon, SZéKely, sőt az eSZKimó is.

SZÁRMA

SZÁRMA – Töltött káposzta. [vándorszó, DE NEM török] A SZÁRMA SZ.R – R.SZ gyökből képzett szó: SZáR – RéSZ. Ez alakban így lehet török nyelv által is használt szó, de a magy

ROBOT

ROBOT – Nehéz, fárasztó, kényszerből végzett munka. [NEM német < szláv] A ROBOT szó az R.B – B.R gyökkel induló: RoB – BoR. A ROB – BOR gyök b > p hangváltással: ROP – POR.

RIKSA

RIKSA – Kelet- és Dél-Ázsiában emberi erővel vont, együléses, könnyű kétkerekű bérkocsi. [MÉKSZ: nk.: angol (japán szóból)] A RIKSA a R.K – K.R gyökből képzett szó: RiK – KiR

ATILLA

ATILLA – Az ATILLA név az AT – TA ősgyökkel indul. Úgy tűnik, hogy az ETELE név lehetett a korábbi. Az ETELE névben az E hangok sora ki­egyensúlyozottságot jelent. Az ETELE név jelent

REMEK

REMEK – Kiváló, nagyszerű. [?] Ha a szó előfordulási helyeit, kapcsolatait vizsgáljuk talán megértjük a szó jelentését, mondanivalóját. Az R.M – M.R gyökből indul: ReM – MeR. Ne

RADIKÁLIS

RADIKÁLIS – Gyökeres megoldásra törekvő. [NEM latin] A RADIKÁLIS is R.D – D.R gyökből képzett szó: RaD – DaR (d > t: tér). A szókezdet: RADI – gyökér, eREDEt. A szabados elvűek