VARR – Két textilanyagot, bőrt tűbe fűzött cérnával egymáshoz erősít. [bérnyelvészet szerint: finnugor] A VARR szó szintén a V.R – R.V gyökből indul: VaR – RaV. A VARRással kapc
Tovább olvasom -->>
ISZTER – A Duna alsó szakaszának neve. […] Az ISZTER név az ISZ – SZI ősgyökből indul. Az ISZ gyök az ISZkol, ISZamodik szavakban gyors mozdulatot jelent. Az ISZonyú szóban szólhat val
Tovább olvasom -->>
SZILVA – Hamvas, sötétkék vagy vörös héjú, édes húsú csonthéjas gyümölcs. [bérnyelvészet szerint: szláv] A SZI ősgyökből induló gyümölcsnév, SZILVA az SZ.L – L.SZ gyök bőv
Tovább olvasom -->>
Kazinczynak nem sikerült kimozdítania alapjaiból a magyar nyelvet, de mutatós volt – nagy hírverést jelentett nyelvi-irodalmi berkekben – a nyelv kiherélés, amelyből így odalett, kivesze
Tovább olvasom -->>
A teremtés nyelve a legapróbb rezdülésekig kifejezi, megjeleníti az életjelenségeket is. A nyelv használja kifejezési eszközeit, amelyek közt egyik a kötött magánhangzó-páros. Ez esetb
Tovább olvasom -->>
A finnugor nyelvrokonság megváltoztathatatlannak hitt begyepesített elméletével elvágják minden más irányú kutatás lehetőségét. Aki ellene szól, az kiírja magát a nyelvészi pályár
Tovább olvasom -->>
KERESZT – Egymást merőlegesen metsző két rövid vonal. [bérnyelvészet: szláv < germán < görög] A KERESZT a K.R – R.K gyökből ered: KeR – ReK. Valójában a KEReszt szó és jel ősny
Tovább olvasom -->>
Szemenszedett, csiszlik, ordító, bődületes hazugságok halmazával tartják fenn az akadémiai nyelvészek a tényekkel soha be nem bizonyítható finnugor lehetetlenséget. Becstelenül, aljas m
Tovább olvasom -->>
VÍZ – A Föld nagy részét borító, az élethez nélkülözhetetlen, színtelen, szagtalan, íztelen folyadék. Ennek bármely halmazállapotú változata. [bérnyelvészet szerint: finnugor] A V
Tovább olvasom -->>
A Hun tv vezető tulajdonosa, János P Horkovics-Kováts Dr. Horkovics-Kováts János szerint az általam írt szótár erkölcsi értéke akkor teljesedne ki, ha angolra fordítaná valaki, és olvas
Tovább olvasom -->>