INTIM – Bensőséges testiség. [A nyelvészet szerint: latin] Az INTIM szó az IN – NI ősgyökből indul. Oly mutatós – NI – külső testi tájék, amelynek látványa vONzó, mintegy magá
Tovább olvasom -->>
DEMOKRATA – Olyan politikai rendszer, államforma híve, amelyben a hatalmat formailag az egész nép, valójában valamely osztály gyakorolja. [MÉKSZ szerint: nk: görög] Mivel az ógörög az
Tovább olvasom -->>
TURUL – Az ősmagyar mondavilágban sas vagy sólyomféle madár. [hamis nyelvész megállapítás szerint: török] A TURUL is a T.R – R.T gyökből indul: TuR – RoT. A TURulmadár* magasban K
Tovább olvasom -->>
CSÜTÖRTÖK – A hét 4. napja. [déli szláv] A CSÜTÖRTÖK a CSÜ – ÜCS ősgyökből képzett CS.T – T.CS gyökből indul: CSüT – TüCS. Ez a hét napra osztott tevékenységi időtáv bi
Tovább olvasom -->>
Figyelem: A címszó és a szögletes zárjel közti dőlt betűs írás a Magyar Értelmező Kéziszótárból vett idézet. Ahogyan a mai nyelvészet kínálja nekünk. A szögletes zárjelben is az
Tovább olvasom -->>
felismertem, hogy … a magyar nyelvben a legfontosabb értelemhordozó elem a HANG. A hang a beszéd húrja, hangszála által kibocsátott jelenség, amelyet a szál megpendülésekor bentről szél
Tovább olvasom -->>
  A földrajzi megnevezések a bizonyítékai egy nyelv ősi jelenlétére. Azon a nyelven adtak nevet, amely nyelvet az ideérkező letelepülők beszéltek. A nevek is módosultak idővel a nye
Tovább olvasom -->>
Hogyan ért aranyKORONÁT a TANOROK egység? A TANÁSZÓ az ősiségben a sátorapák idején bölcs TANÍTÓ, TANÁCSOló volt. Sok egyéb mellett a TANÁSZÓk oktatták ki a fiatal gazdákat a kezde
Tovább olvasom -->>