SZEKTA – Valamely egyháztól, felekezettől elszakadt közösség. Pártban belső kis csoporti érdekek mentén szerveződők. [bérnyelvészet szerint: nemzetközi: latin] A SZEKTA szó SZ.K –
Tovább olvasom -->>
SABLON, SZABLON – Festett ábrák, jelek stb. tömeges készítéséhez használt kivágott, lyukasztott minta. [bérnyelvészet szerint: német < holland < francia] A SABLON, SZABLON szó a S
Tovább olvasom -->>
RIVALDA – A színpadnak a nézőtér felőli pereme és a függöny közötti része. [bérnyelvészet szerint: ? olasz] A RIVALDA R.V – V.R gyökből képzett szó: RiV – ViR. A RIVALDA színpa
Tovább olvasom -->>
RADIKÁLIS – Gyökeres megoldásra törekvő. [bérnyelvészet szerint: latin] A RADIKÁLIS is R.D – D.R gyökből képzett szó: RaD – DaR. RADIK = gyökér, ősnyelvi szó. A szó átforgathat
Tovább olvasom -->>
BARÓT nevének eredetét – mivel a mai „nyelvészi és helységnév történeti irányelv” szerint magyar nem lehet – törökként jegyzik. Egy leírásból: „A település nevét valószí
Tovább olvasom -->>
ÓBÉGAT – Hangosan jajgat és sír. [bérnyelvészet: német] Az ÓB – BÓ ősgyökből induló szó. A BÉ gyök a nagyság fogalmát (lásd a B hang bevezetőjét), annak jelentését hordozza
Tovább olvasom -->>
NOKEDLI – Galuska. [bérnyelvészet: német] A NOKEDLI szó az N.K – K.N gyökből indul: NoK – KoN. A gyök a KUNkorodás, KONcsorodás (székely) szavak indító gyöke. A K hangcsoport – OK
Tovább olvasom -->>
A NIKÁB szó N.K – K.N gyökből indul: NiK – KeN. A NIKáb női arcot takaró KENdő. A K hangcsoport – IKÁ – a nIKÁb az avatatlan, megAKAdó tEKIntetektől óvja ma az iszlámhitű nőt.
Tovább olvasom -->>
NEUTRÁLIS – Semleges. [bérnyelvészet: nk: latin] A NEUTRÁLIS szó alapja a NE és ÚT ősgyökök. A szó így nem tűnik magyarnak, de eredete ősnyelvi. Van két világosan kirajzolt ÚT, vál
Tovább olvasom -->>
MUNKA – Az embernek – szükségletei kielégítésére irányuló – tudatos, célszerű termelőtevékenysége. [bérnyelvész: szláv] A MUNKA szó az M.N – N.M gyökből képzett: MuN – Na
Tovább olvasom -->>
MASINA – Gép. Cséplőgép, mozdony, gyufa, takaréktűzhely. [bérnyelvészet: német < francia < latin < görög] A MASINA a MA, MO, MOzgást jelentő ősgyök bővített M.S – S.M gy
Tovább olvasom -->>
MANGALICA – Göndörszőrű, lógófülű zsírsertés. [bérnyelvész: szerb–horvát] A MANGALICA az M.N – N.M gyökből képzett szó: MaN – NaM. A név felbontható: a MA ősgyök a MAszato
Tovább olvasom -->>
LAJSTROM – Névjegyzék. Névsor. Nyilvántartás. [bérnyelvészek szerint: latin] A LAJSTROM L.J – J.L gyökbővítmény: LaJ – JaL (j > gy: gyal). A LAJSTROM több mint a lista. Bár mindk
Tovább olvasom -->>