KOPPENHÁGA

KOPPENHÁGA – dán főváros. A név a K.P – P.K gyökkel: KoP – PoK indul. A P hang bővítményeivel megjeleníthet két ellentétes végletet: víz – tűz. Hol van KOPPENHÁGA? A város

FALU

FALU – Mezőgazdasági jellegű, nem zárt építkezésű csoportos település. [bérnyelvészet szerint: finnugor] A FALU szó az F.L – L.F gyökből indul: FaL – LaF (f > p: lap). A CzF Sz

TRENCSÉN

TRENCSÉN neve eredetének „elfogadott” akadémiai változata: a szláv trnka = kökény főnévből eredő szláv Trnka személynévből keletkezett az ószlovák Trnčín, és ebből fejlődött

IHLET

IHLET – Művészi alkotásra serkent, ösztönöz. [lehel] Az IHLET szó az IH – HÍ ősgyökből indul. A H hang a bensőből, az érzelmek, indulatok fészke, a szív közeléből induló hang.