ÖLT – Felvesz, magára ölt felöltőt. [bérnyelvész: ? finnugor tőből] Az ÖLT szó ÖL – LÖ ősgyökből indul. Cselekvést, TeTTet leíró, ezt a T hang jelzi. A LŐ ősgyökből indulva:
Tovább olvasom -->>
A PÜNKÖSD szót a bérnyelvészet a görög pentekoszta szóból eredezteti. Tehát, szerintük nem magyar szó. Mi történt PÜNKÖSDkor? Jézus azt ígérte, hogy SOK NÉP jut el az ő tanítása
Tovább olvasom -->>
DOLOG – Elvégzendő feladat. Munka. Elintézésre váró ügy. Cselekedet, tett, magatartás. Esemény, történet. Helyzet, sors. Tényállás. Tárgy, holmi, eszköz. Tapasztalati, gondolati, ké
Tovább olvasom -->>
POLITIKA – A társadalom, az állam vezetésére, a hatalom megszerzésére, megtartására irányuló tevékenység. [bérnyelvész szerint: nk:francia < latin < görög] A POLITIKA szó a P.
Tovább olvasom -->>
PÁRT (pártos) – Valamely társadalmi osztály, csoport érdekeiért küzdő politikai szervezet. [bérnyelvész: német < francia] A PÁRT szó a P.R – R.P gyökből indul: PaR – RaP. Az em
Tovább olvasom -->>
PANYÓKA – Ujjas felsőruhát vállára vet. [szláv] A PANYÓKA P.NY – NY.P gyökből képzett szó: PaNY – NYaP (p > f, ny > n: fon). A PANY gyök – minthogy minden hang, gyök, megne
Tovább olvasom -->>
Honnan ered a CÖLIBÁTUS szó? Mit jelentett a kezdetben? Mi a mögötte rejlő értelem? E szó az ősnyelven, kezdetben: CSELEB, és BÖLCSet, BULCSÚt jelentett.  A CÖLIB, CELEB a finomkodó vá
Tovább olvasom -->>
CSONKA – a szót az olasz nyelvből eredőként jegyzik a bérnyelvészek. A szó olaszul TRONCO. De románul a CSONKA = CIUNG (csung), latinul TRUNCUS. A latin és olasz TRonco, TRuncus szavak a TR
Tovább olvasom -->>