KÖLDÖK – Az ember és az emlősök hasa közepén levő kis kerek betüremlés, a köldökzsinór kiindulásának helye. [bérnyelvész: török] A KÖLDÖK szó K.L – L.K gyökből induló: Kö
Tovább olvasom -->>
KONYHA – Az a helyiség, épületrész, ahol főzni szoktak. [bérnyelvész: szláv < német < latin] A KONYHA K.NY – NY.K gyökből indul: KoNY – NYoK. A KONYha asszoNYOK, láNYOK, azaz N
Tovább olvasom -->>
KONCSOR – Felkunkorodás, görcsbe rándulás, összegörnyedés. [sóvidéki tájszó] A KONCSOR szó K.N – N.K gyökbővítmény: KoN – NoK, leginkább a felKUNkorodás koNOK összegörbedés
Tovább olvasom -->>
KOLBÁSZ – Bélbe töltött, fűszerezett darált hús, amelyet főve, sülve, nyersen füstölve fogyasztanak. [bérnyelvész: szláv < ?] A zárjelben levő kérdőjel azt jelenti: nem tudni ho
Tovább olvasom -->>
KÉRDÉS – Valakihez intézett, feleletet váró mondat. [ bérnyelvész: finnugor] A KÉRDÉS K.R – R.K gyök: KéR – RéK. A KÉRDÉS szó megmagyarázza önmagát, jelentését, mibenlétét,
Tovább olvasom -->>
KEDV – Valakinek valamely időpontban uralkodó hangulata, érzelmi állapota. [bérnyelvész: finnugor] A KEDV szó K.D – D.K gyökből indul: KeD – DiK. A K hanggal képzett gyökök közül a
Tovább olvasom -->>