PETREZSELYEM

PETREZSELYEM – Ernyős virágú, illatos, szárnyalt levelű, elvékonyodó fehéres gyökerű konyhakerti növény. [bérnyelvész: latin < görög] A PETREZSELYEM P.T – T.P gyökből induló

BALATON

BALATON – A magyar tenger. Földrajzi meghatározása: tektonikus eredetű, sekély vizű ároktó. [bérnyelvészet szerint: szláv] A BALATON név B.L – L.B gyökből indul: BaL – LáB. A gyö

A LÓ ősi nevei: KABALA, KALÓ. Ennek megértéséhez egy kacskaringós magyarázatot kell fűznöm. Tudni kell: minden fogalomkörnek sajátos értelemhordozó elemei vannak a szavak, kifejezések f

ZOLTÁN

ZOLTÁN – A ZOLTÁN név is több névadó jellemző összhangja nyomán rögzült a nyelvben. A Z.L – L.Z gyökből indul: ZoL – LaZ, és így LAZa jelentésű is. SZ hanggal SZOL – LASZ, és