A B.R – R.B gyök

B.R – R.B gyök: BaR, BeR, BiR, BoR, BuR, BüR – RaB, ReB, RiB, RoB, RöB, RuB, RüB…
 BR – RB kötött mássalhangzó-páros, alvógyök.

E gyök jelenthet: elsötétülést, kavarodó rendbontást, takarást, emelkedettséget stb.

Elsötétülés: A beBORul, elBORul, BORongós, BORús szavakban. A BOR erjesztett ital. Erjedéskor színe elváltozik, elBORul, sötétül. Régen a BORt BŐRtömlőkben is tárolták, szállították. A BORongós időjárásnál elBORul, felhős lesz az égbolt. A BARlangban sötét van. Valamely BURok vagy kóBOR alatt is sötét van. A BORosta sötétíti az arcBŐRt, leBORotválása után látható az arcBŐR.

Kavarodás: A kóBORlás felBORult életmód. A felBORulás ROBajjal jár.
Aki kiBORul, az háBORog. A háBORú szóban a ROBban értelem is jelen van, amelytől megREBbenünk, elBORzadunk, mivel következményei BORzalmasak.
A ROBbanás megbontja az épület BORdázatát. A RIBillió felBORzolja a kedélyeket, a gyenge BÉRezés háBORgást idézhet elő.
Régiesen (székelyül), aki háBORán van, az BORjad (hányik).
Elléskor a kisBORjú kiBORul, kiBORjad az anyatestből.
A talajművelő BORona felBORogatja, a rögöket, a mező képe sötétebb, elBORultabb BORonálás után.
A cimBORák összeBORulnak, BORos, BORongós érzelmi hangulatban nótáznak. Ha egy kapcsolat mélyebbé válik, már nem cimBORaság, azt BARátságnak nevezik.
A BARna kevert szín, a héBER keveréknyelv. A BROnz másik neve BARnaréz.

Takarás: A BŐR BURokként takarja a testet, a BŐRt szőr BORítja, amely BORzolható. A kóBOR szóban BORítás értelmű is. Ha egy edényből valami kiBORul, elterül, szétfolyik, és elBORítja a földet.
A BÉRezés fedi az elvégzett munka értékét. A BÉR a kölcsönként BIRtokoltakért járó anyagi fedezet.
Az épületeknél használt BORona, egy gerenda, amely a BORító BORdázat része is lehet. A BORdázatra BORítást tesznek.
Ide sorolható a BIRtoklás, amely képletesen javak saját BORításban védelmét is jelenti. De a háBORú viselését is elBIRtoklás, BIRodalom építési céllal.
A BÜRök kérge belső tért takar.

Emelkedettség: A BÉRc magas csúcs, az emBER legmagasabb rendű élőlény. Az emBER (férfi) felemelkedik, majd a nőre BORul nemzéskor. A BERbécs (kos) a nőstény fölé magasodva ráBORul PÁRzáskor (b > p).
A BEReg emelt, magas fekvésű térség, magas, emelkedett áthidalás két térség közt. Az ősiségben hidat is jelentett.

Szín: Ősnyelven a vörös színt R.B – B.R gyökkel is írták. A RIBizli – BIRizli fordítás élt és él ma is. A RUBin, bíBOR, BÁRsony, BORdó, cinóBER vörös színkapcsolatú.
A cinóBER a BORdélyok csalogató színe, bent jó BŐRök, akik RIBanccá lettek.
Ma már a jó BŐRök BORotválják a BŐRüket BORító szőrt.

Aláhúzásként alvó és élőgyökkel vegyesen: aki doRBézol felBORítja az erkölcsi rendet, és családja békéjét.
Az aBRosz BORítja az asztalt. Az aBRosszal terített asztal mellett BORozni is lehet, de lehet ciBERét, csoRBát enni iBRikből.
Az aBRoncs egy köRBen összefogja, összetartja BURokként a hordó dongáit, s így tárolható benne a BOR, de esetenként más elemek keveréke is. A felsorolás nem teljes. Folytatható a gyökök keresése.

Utódnyelvekben: angolul: szül, születés = BORn, BIRth, ami az (emberi, állati) anyatesti BŐRből, védőBURokból kiBORulás, kiBORjúlás. Németül ugyanez: geBORen. Az északi germán nyelveken is az anyatestből kiBORulás képe nyomán kapott megnevezés él. A kiBORulás, születés felBORítja, átalakítja az addigi életrendet, gondoskodni kell a kisBORjúról.
A BRIg = híd a gIBR, gÖBR, árok fölött. A valaha volt BEReg, a gIBRaltári, hídszerű emelt földsáv, amely szárazföldi átjáró volt Afrika és Jóropa, azaz Európa közt, az iBÉRek földje felé, akik később a feszes spanok által kiszorítva, BREtániában és a BRIt szigeteken telepedtek le.

Románul oBOR = vásártér, ahol a BORfas-nak nevezett zsebtolvajok vannak, felBORítván a rendet. A kofák az oBORon BÉRlik a helyet. Az áru a vevő BIRtokába jut. Az oBORt vásári BORongó összevisszaság jellemzi. A savanyított vagy erjedés ellen tartósított élelmekhez használt befőttes edény románul: BORcan.

Franciául: BORda = BORdage. A BORdel = BORdély, a felBORult erkölcsi rend helye. A vörös BORról, BORtól nevezett BORdó szín, franciául: rouge BORdeaux. Az eau = Ó, BordEAU = BordÓ. Ott letelepedő első ősnyelvűek adtak nevet a helynek.

Angolul: BORda = RIBs. A BORdély = BROthel, a felBORult erkölcs háza, ahol „jó” BŐRök, RIBancok ténykednek.

A felsorolt szavakra, megnevezések eredetének okaira ama nyelveken nincs teljes, átfogó magyarázat! Némelyikben semmilyen.
Minden utódnyelv a teremtés ősnyelvének ősgyökeire, gyökszavaira, hangcsoportjaira építi egész szókincsét.