A BŐR névváltozatai az ősnyelven

Az alábbi kulcsszavakat mind idegen nyelvből eredezteti a bérnyelvészet. Igaz, hogy ma már nincsenek jelen a magyar nyelvben, de ennek ellenére mindannyi érthető és magyarul elemezhető, mivel mindannyi a teremtés ősnyelvén képzett szó.

A BŐRnek több neve volt: BŐR, DERMA, DERME, HÜD, HIDE, PEL, IRHA s mások.

A BŐR BORítja, beLEPi a testet, akár egy LEPel, lePEL, LEPedő, PELenka. HIDEgben DERMEd, gémBERedik, szőre BORzolódik, de azért kiBÍRja bár a nagy HIDEgben néha remeg, REBeg.

Az emBER, némBER BŐRe teljesen más, mint a többi élőlényé.  Az asszonyBŐR BÁRsonyos, eszezve: BÁRszonyos.

A HÜD nagy melegben izzadással H/ÜDít. A HIDE nagyon sűrűn ellátott érzőIDEgekkel, amelyeket ingerli a HIDEg. Nagy HIDEgben ellenáll: DE (csak azért is), s vÉDI a testet. Minden bántó hatás BORzolja a BŐR, a HIDE SZŐRét, mert IDEgesíti. A szép HIDE nagyon ÉDI, s szereti, ha vÉDIk.

Az ember arcHÜDje mutatja érzelmeit. Meglátszik, ha jó keDÜH vagy DÜH uralja.

Az arcBŐR mutatja ha felBORult a belső béke, felBORzolt az egyén idegrendszere.

A BŐR és annak szŐRe, ŐRe a testnek.

Az arc DERMÁja mutatja, ha DURMOnyás a hangulata. DERME: színe igazolja a BŐRszín szerinti száRMazást. A DErME szó az ellenálló DE gyökkel indul. A DErMErőképessége folytán jól ellenáll a hiDEgnek, MElegnek. Nagy HIDEgben DERMEd, diDEReg, REMeg, MERED, gémBERedik (bőr), gÉMbeREDik. DURMOló álmában a DERME kisimul. Hirtelen ébredéskor, EMREDéskor kissé megREMeg. A DERME nem szereti, ha cIRMOlják, kARMOlják.

A DERME külsőleg kifejező, mutatja a jó nevelést, jó MODORt.

Nagy hőben, melegben a DERME szereti a hűs PERMEtet. A finom SZŐRME simogatja a DERMÉt.

Az egészséges DERME MEDERben tartja a testet.

A DERME tERMÉszetes ŐRe a testnek.

Érdekes társítás: aki alszik – DURMOL, más szóval: húzza a lóBŐRt, azaz a lóDERMÉt. Ez sem véletlen.

Betegség, láz esetén a testet a DERME felületén át tORMÁval beDÖRzsölve kezelik.

Az arc IRHÁján meglátszik a HARag. Az IRHÁból nő ki a HAIR, szőr, HAJ, de az IRHÁt támadja a RÜH is.

A szép nőre mondják: jó BŐR. Az ilyen szép nőt sokan udvarolják, ám vigyáznia kell, mert ezek a férfiak csak BŐRöncök, BIRtokolni akarják finom BŐRű testét, BŐRe alá, BURkába akarnak bújni, s így könnyen RIBanccá válhat.

A PEL, a BŐR egy lePEL, LEPi, BORítja a testet. A PEL képes LEPlezni takarni az indulatokat. A PELt áPOLni kell.

E szavakat felleljük az utódnyelvekben, amelyek használják ugyan, de eredeti jelentésüket nem ismerik.

 

Néhány szó hangvázával igazolható magyar nyelvi kapcsolat, értelmi illeszkedés.

DeRMe – DeRMeD – MeReD hangváz: D-R-M – D-R-M-D – M-R-D

DeRMe – MeDeR hangváz: D-R-M – M-D-R

DeRMe – DuRMo hangváz: D-R-M – D-R-M

DeRMe – eMReD hangváz: D-R-M – M-R-D

DeRMe – MoDoR hangváz: D-R-M – M-D-R

DeRMe – SZőRMe – PeRMeT hangváz: D-R-M – SZ-R-M – P-R-M-T.

BáRSZoNY – aSSZoNYBőR hangváz: B-R-SZ-NY – SZ-NY-B-R.

iRHa – HaiR – RüH hangváz: R-H – H-R – R-H

HüD – DüH hangváz: H-D – D-H

BőRöNC – RiBaNC hangváz: B-R-N-C – R-B-N-C