A G.L -L.G gyök

GOL – Üresség. A GOL szó G.L – L.G gyök: GoL – LóG. Több utódnyelvben is a GOL szó jelentése: üres, azonban teljes magyarázatot egyik sem ad róla. A mai magyar nyelv, mivel magyarázó nyelv, így birtokolja a megfejtés kulcsát. Az ősnyelven a nyelvet, mivel a szájüregben, GOLban LÓG, himbálózva limbál, ezért LÓGós vagy limba néven is nevezték. Ezt az ógörög nyelvi ág eszező változatban használta: LOGosz. A fordítás azt is elmondja, mire jó ez. A LOGOSZ – SZÓLOGat. LoGoSZ – SZóLoG hangváz: L-G-SZ – SZ-L-G. Görög jelentése még: ige. Bővebben a nyelv címszónál. A LÓGó nyelv taGOLja a hangokat. A taGOLt részek közt mindig van egy elméleti GOL. Ha meGOLdunk egy feladatot, azzal betöltünk egy űrt. A GALaktika, a viLÁGűr egy GOLját tölti ki. A Föld GLÓbusz, GOLóbis alakú, és az űrben, a viLÁGegyetemben LÓG. Valaha a mai Atlanti óceán helyén nagy üres, GOL, több mérföld mélységű katlanok tátongtak, amelyeket a GOL felé tartó áramlat töltött fel. Ezt a GOL Feltöltő áramlatot ez okon azóta GOLF áramlatnak nevezik, a tengert, majd özönt (özön = óceán) Katlanti, majd Atlanti néven. A LEGény keresi a leány érzelmi-testi GOLját, hogy a birtokolt fölösLEGével kitöltse azt. A labdasportban a jelenségnek, amikor az üres kapuba jut a labda, GÓL a neve. A történelem folyamán két népről is tudjuk – bár ebben nincsenek társak nélkül – hogy állandóan elfoglalható, üres területeket kerestek, ha nem találtak, mert lakott volt, leöldösték a bennszülötteket, üressé téve a területet, hogy saját fajukkal töltsék fel azt. Ezek az anGOL és monGOL népek. Nevükben viselik fő jellemzőjüket. Nem riadtak vissza teljes kiirtástól sem.