A GYÖK-, SZÓFORDULÁS ÉS HANGVÁZAK, KÉTELYEKET ELSÖPRŐ BIZONYÍTÓ EREJE

A gyök- és szófordíthatóság, továbbá: gyök, hang összeforgathatóság alapvető ősnyelvi jellemző. Az ősnyelven, s a ma is élő ősnyelven, magyar nyelven minden gyökszó és szó fordítható, s Rubik-kockaszerűen összeforgatható. A gyökfordulások névadó jellemzőket, gyakorlati szerepet leírók.

A fordítás, összeforgatás nyomán felvilágosítást kapunk a szó által megjelenített bármi egyebekről: gyakorlati hasznosságáról, elkészítési, felhasználási módozatairól, jellemzőiről, de szögesen ellentétes, teljesen szemben álló értelmet is hordozhat.

El kell mondanunk – ha igaz volna a hivatásos nyelvészek állítása, miszerint az úgynevezett honfoglalók szólopkodó makogók voltak – hát nagyon jól megalkották e történelmileg rövid idő alatt a magyar nyelv szerkezeti felépítését, és nagyon gondosan összeválogatták az összelopkodott szavakat, hogy ily tökéletes az összhang.

Nincs oly anyaszülte nyelvész, aki az alábbi tárgykörök kifejezés összhangjában mutatkozó értelmi összetartozás egységét eredményesen cáfolni tudná.

A címszavak után zárjelben az akadémiai nyelvészet által megállapított szóeredet.

—————————————————————————————————

Azonos hangokból álló különböző szavak hangvázai erőteljesen igazolják az ugyanazon fogalmi körhöz, tárgykörhöz tartozást. Így bizonyítható, hogy minden szó ősnyelvi eredetű, egy szócsalád része, mind szótestvérek. Ha akad is néhány kivétel, nem jelentős, ám ott is fellelhető a kapcsolati szál.
—————————————————————————————————

 

SZöRP – PRöSZ, gyümölcsből PRéSeléssel nyerünk SZiRuPot, SZöRPöt, PRÉSeléskor szétPRüSZköl, szétFRöCSköl a gyümölcslé (p > f, sz > cs). Az RP páros, mint R.P – P.R gyök: ReP – PeR, azt is elmondja, hogy a gyümölcs PRéSeléskor megREPed, felaPRózódik, és ha PöRgetjük egy szerkezetben, akkor több SZöRPöt nyerünk. A végén, az alján marad a SEPRŐ. A FRISS gyümölcsSZÖRPnek SZEREPe van a sejtek megújulásában (p > f: prés > friss), és segít kiSEPERni a sejtekből az elhasználódott elemeket.

SZöRP – PRöSZ – SZiRuP – SZeReP hangváz: SZ-R-P – P-R-SZ – SZ-R-P – SZ-R-P

PRéS – SePRő – SePeR hangváz: P-R-S – S-P-R – S-P-R

 

Az ABRONCS (szláv) a kádak, hordók dongáit összetartja, összetarcsa (népi), összeRÁNCSA a dongákat. Az ABRONCS egy BRANCSban tartja a dongákat.

aBRoNCS – BRaNCS hangváz: B-R-N-CS – B-R-N-CS

ABRONCS van a CSEBEREN, CSÖBÖRÖN is.

aBRoNCS – CSöBöRöN hangváz: B-R-N-CS – CS-B-R-N

Az ABRONCS – RONCSBA átforgatás mutatja, hogy ABRONCS nélkül RONCSBA dobható a kád, hordó, csöbör.

aBRoNCS – RoNCSBa hangváz: B-R-N-CS – R-N-CS-B

A BÖRBÖNCE kishordón is ABRONCS van.

aBRoNCS – BöRBöNCe hangváz: B-R-N-CS – B-R-B-N-C

ABRONCS nélkül CSORBÁN néz ki a faedény.

aBRoNCS – CSoRBáN hangváz: B-R-N-CS – CS-R-B-N

 

A BÁDOG (? ismeretlen) ütésre DOBOG, a BODEGA valaha olyan alkalmi épület volt, amelyben DOBOGtattak a részegek.

BáDoG – DoBoG – BoDeGa hangváz: B-D-G – D-B-G – B-D-G

 

BÁRKA (latin) a szó hangátforgatásaival kialakítható szavakkal tudatja, hogy Noé a BÁRKÁba BERAKta állatait.

BáRKa – BeRaK hangváz: B-R-K – B-R-K

ABRAKot is, hogy jól KARBAn tarthassa őket hosszú időn át.

aBRaK – KaRBa hangváz: B-R-K – K-R-B

Az ABRAKos ládát BAKRA tette, hogy magasabban legyen, ez a jászol.

aBRaK – BaKRa hangváz: B-R-K – B-K-R

 

TÁBOR (cseh), a TÁBORba BÁTOR férfiak szállnak, BOTOR tettek megakadályozása végett.

TáBoR – BáToR – BoToR hangváz: T-B-R – B-T-R – B-T-R

Baj esetén férfiakat TOBORoznak elBITORló szándékkal BETÖRŐ ellenség miatt.

ToBoR – BiToR – BeTöR hangváz: T-B-R – B-T-R – B-T-R

 

A HAJDU (finnugor) kezdetben HAJTÓ, amolyan marhaHAJcsár. A szót ejthették HAJDÓnak is. Ám a szót átforgatva előbukik egy jellemzőjük, a DUHAJ, DÚLó, rabló életmódjuk. A HAJDÚK DUHAJOK voltak.  

HaJDúK – DuHaJoK hangváz: H-J-D-K – D-H-J-K

Ám Bocskai letelepítette őket, és később megJOHADtak, tisztességes gazdálkodókká váltak.

HaJDú – JoHaD hangváz H-J-D – J-H-D

 

GRÓF (német), a GRÓFok közügyekben FORGolódó urak.

GRóF FoRGó hangváz: G-R-F – F-R-G

 

Megtudjuk, hogy a BOJTORJÁN (török) nevű növény ORJÁN BOJTszerű virág van.

BoJToRJáN – oRJáN BoJT hangváz: B-J-T-R-J-N – R-J-N-B-J-T

 

A CIROK (szláv-latin) külsőre kuKORICára hasonló, mindkettőnek KÓRICÁLÓ magvai vannak.

CiRoK – KuKoRiCa – KóRiCál hangváz: C-R-K – K-K-R-C – K-R-C-l

 

A CSOLNAKban (szláv) ülők tudják, hogy csak úgy haladhatnak előre, ha sűrűn loCSOLNAK, panCSOLNAK a lapátokkal.

CSoLNaK – loCSoLNaK hangváz: CS-L-N-K – l-CS-L-N-K

 

Ha DAJKA (szláv) lettél AJKADdal dalra fAKADJ a kis emberke örömére.

DaJKa – aJKaD – faKaDJ hangváz: D-J-K – J-K-D – f-K-D-J

 

A DÉVAJ (?) DÍVA (olasz) DIVATos öltözékkel VADÍT és DÍVÁnyra csal.

DéVaJ – DíVa – DiVaT – VaDíT – DíVáNY hangváz:

D-V-J – D-V – D-V-T – V-D-T – D-V-NY.

 

A DÉVAJJAVAD akarja, a legJAVAD.

DéVaJ – JaVaD hangváz: D-V-J – J-V-D

 

Napjainkhoz kötődő, hogy DISZNYÓ (török) kell házőrzőnek a kutya helyett, mert attól ISZONYODnak némelyek.

DiSZNYóiSZoNYoDó hangváz: D-SZ-NY – SZ-NY-D

 

A RAGADOZÓ (finnugor) GARÁZDA, megfoszt javaidtól, jószágaidtól.

RaGaDoZó – GaRáZDa hangváz: R-G-D-Z – G-R-Z-D

 

Amin GOROMBULva DÖRÖMBÖLnek, az ROMBADŐL.

GoRoMBuL – DöRöMBöL RoMBaDőL hangváz:

G-R-M-B-L D-R-M-B-L – R-M-B-D-L

 

 

A JÁROM (szláv) a MARHA (j > h) MARJÁra való, azt MARJA.

JáRoM – MaRJa – MaRHa hangváz: J-R-M – M-R-J – M-R-H

 

Kézzel HURCOLva (finnugor), nehezen HARCOLsz meg a nehézségekkel.

HuRCoL – HaRCoL hangváz: H-R-C-L – H-R-C-L

 

Ma már az IGAZSÁG (finnugor) helyett a GAZSÁG a menő.

iGaZSáG – GaZSáG hangváz: G-Z-S-G – G-Z-S-G

 

ISTEN (finnugor) helyett SÁTÁN az úr azok felett, akik engednek neki.

ISTeNSáTáN hangváz: S-T-N – S-T-N

 

A GERInces ember beváltja ÍGÉReteit.

GeRinc – íGéRet hangváz G-R-n-c – G-R-t

 

A nyelvből megtudjuk: az ITALIÁN, TALIÁN, aki régen LaTiN volt, ITALköz földnyelv TALAJÁN, ITALON lakott.

iTaLiáN – TaLiáN – LaTiN – ITaLoN hangváz: T-L-N – T-L-N – L-T-N – T-L-N

iTaLJáN – TaLaJáN hangváz: T-L-J-N – T-L-J-N

 

A LAGÚNA (olasz) partján különleges a hANGULAt, ezt érezte Mikes Kelemen, Ovidius és Napóleon is. A LAGUNA – a háborgó teNGertől függetlenül – lelki csend, béke hANGULAtát keltő, érzékeltető.

LaGúNa – haNGuLat hangváz: L-G-N – h-N-G-L-t

 

A LAGÚNA a tENGER lánya.

LaGúNa – teNGeR hangváz: L-G-N – t-N-G-R (l > r)

 

A KARALÁBÉ (német-olasz) oly kerti növény, amely KARÓszerű LÁBon áll: KARÓLÁBÚ.

KaRaLáBé – KaRóLáBú hangváz: K-R-L-B – K-R-L-B

 

A KANDELÁBER (latin) táljában a láng KANDE LÁBRA állítva (kande = gyertya) ég.

KaNDeLáBeR – KaNDe LáBRa hangváz: K-N-D-L-B-R – K-N-D-L-B-R.

 

A KÁPOSZTA (szláv) leKOPASZTVA és KÁPja, feje OSZTVA használható.

KáPoSZTa – KoPaSZTVa – KáP oSZTVa hangváz-:

K-P-SZ-T – K-P-SZ-T-V – K-P-SZ-T-V

 

Az értelmetlenül, kapzsi módon összeHORDott dolgok megROHADnak.

HoRD – RoHaD hangváz: H-R-D – R-H-D

 

A KENDER (török) ruhába öltözött földművelőre, állattartóra, akinek vörösre, REDre DÖRzsölte a kenDERing a nyaka bőrét, DERmáját, ráakasztották ősnyelven a RŐTNYAKú, REDNEK jelzőt, ez angol nyelvben ragadt meg: REDNECK.

KeNDeR – ReDNeK hangváz: K-N-D-RR-D-N-K

 

A RENEGÁT (francia-olasz) ide-oda RÁNGATható érvényesülési vágyálmai által, megtagadván előbbi önmagát, az ilyen megbízhatatlan.

ReNeGáT – RáNGaT hangváz: R-N-G-T – R-N-G-T

 

A VÁNDOR (német) RONDÁVÁ járja saruját.

VáNDoR – RoNDáVá hangváz: V-N-D-R – R-N-D-V

 

A NOMÁD (latin-görög) otthontalan, azaz DOMÁN, DOMON nélküli ember vagy nép.

NoMáD – DoMáN hangváz: N-M-D – D-M-N

Az ilyen NOMÁDok többnyire DÍNOMDÁNOM életet élnek.

NoMáD – DíNoM – DáNoM hangváz: N-M-D – D-N-M – D-N-M

 

Rengeteg hangváz van, ezrével. Ezek egyike sem véletlen egybeesés. A tárgykörön belüli, azonos hangokkal kifejezhető értelmi kapcsolat, jellemzők megnevezései bizonyítják a magyar nyelvi eredetet abban az esetben is, ha idegen nyelvben van jelen az adott szó. A szótár Függelékében közel 3.000 címszó hangváz egyezés van.

 

 • Ellentétes és azonos értelmet kimutató gyökök megfordításai, átforgatásai és hangvázaik

 

HEGY GYEH, H.GY – GY.H gyök. A HEGY kiemelkedés, magaslat, a GYEH mélység, völgy. Mindkettőt azonos hangokkal fejezi ki. A Jeruzsálem melletti GYEH egy Hinnom nevű ember tulajdona volt, ezért volt GYEHHinnom, összevonva: GYEHinnom, azaz Hinnom völgye – völGYE/h. A régi magyar nyelvben a GY.H gyök: GYuH, a GYUHa a test mély belsőségeit, gy > j váltással – JONH, JONHó – jelentett érzelmi mélységet. Minden HEGYnek GYEHe, völgye van.

 

HeGY – GYeH hangváz: H-GY – GY-H

 

DAG GÖD, D.G – G.D gyök. Balkányi Szabó Lajos: Magyar ősmesékben ír az ősi DAGról, amely hegyet jelentett az ősnyelvben, s amely él a mai török nyelvben: DAĞ. Minden DAG mellett GÖDör, völgy van, amelyben víz folyik. A GÖD vizet is jelent. A DAG – GÖD párja d > t és g > k váltással: GÁT – TEKnő.

 

HAR HOR, H.R gyök. A HAR hegy, a HORpasz, mélyedés, völgy, a HARapás bemélyed, a HORpadás mélység. Minden HARnak, hegynek HORpasza, völgye van.

 

DOM MED, D.M – M.D gyök, DOMb és MEDence. MEDer és DAM azaz GÁT.

 

GÁT TÁG, G.T – T.G gyök (g > k) GÁT – TEKnő, a GÁT magas, a TEKnő völgy, amelyben víz lehet. A GÁT egy TÁG teret lezáró akadály. A GÁTlás retTEGést előidéző. A beTEGség GÁTló hatású. A TEGnap már nem GÁTol, az a holnap esélye, amely teremthet TÁG teret is. E gyökből van a – nyelvészet szerint német eredetű – sTÉG, a víz fölé magasított emelvény, töltés, amely TÁGabb térre enged kilátást.

 

BÁGY GYÁB, enyhe hajlatú BÁGYadt domb és sekély, ároknál láGYABB hajlatú vízelvezető. A B.GY – GY.B gyök: BáGY – GYáB, jelent álmatag, BÁGYadt, kellemes: ligetes, lugasszerű környezetet. A GYÁB pedig BÁGYadt, lassú folyású vízelvezető csatorna. Ezzel az értelemmel van jelen az alföldi és erdélyi HortoBÁGY névben. Az alföldi Hortobágy, a vizek lecsapolása előtt egy gyönyörű Éden-szerű, tavas, patakos, jól termő, gazdag, kertgazdálkodásra alkalmas térség volt. A HORT az ősnyelvben = kert. Erről bővebben a Hortobágy címszónál.

A székelyföldi BÁGY falu nevében is domb, ám a fordított gyök jelenti a domb mögötti láGYABB hajlatú lankát is, ahol a falu elterül. Lágy értelműek a BEGY, BÖGY, BOGYó, BIGYó, BUGYuta, BÁGYad, BUGYi, a ráBIGGYesztett eGYÉB BÜGYürke.

A GYÁB gyököt megörökölte a román nyelv: jghiab (zsgyáb) = csúszda, csatorna, amely szóban a ZS hang a vizet is jelenti: ZSíl, ZSilava, ZSihlava.

 

A bibliai HÓReb hegy nem héber nyelven kapott nevet. – lehet fehér (sziklák), a HÓR = hegy. Ismeretes, hogy a hirtelen ébresztett ember megREBben. Tehát a REB = REBbenés, EBRedés, azaz ÉBREdés, HÓREB = Ébredés hegye. A hajnali napfény megvillant a fehér sziklákon, s ez REBbentő, ÉBResztő, éBERítő jelenség volt. Névadáskor a teremtés ősnyelvén beszélt a hegy körül élő nép, így azon kapta nevét. Minden HAR, HÓR, így HÓReb mellett is HORpaszok, azaz mélyedések, völgyek húzódnak.

Ezt a nyelvi megjeleníthető képességet összességében, teljességében az utódnyelvek egyike sem birtokolja, csak az ómagyar ősnyelv, a teremtés nyelve, a nyelvi titkok magyarázó nyelve, amelyhez kötődnek a nyelvcsaládok és nem fordítva. Az ősnyelven minden gyök fordítható volt, és minden oda-vissza gyökkel szavakat alkottak.

 

A VÖLGY mélység. A VÖLGY szó, Rubik kockás elforgatással: GYÖLV. A tömörülést, amely összeGYÖLVe, gönGYÖLVe, GYŰLVe, benne veGYÜLVe föld- vagy kőtömeg, s kimagasodik a síkból, hegynek nevezzük.

VöLGYGYöLV hangváz: V-L-GY – GY-L-V

 

 • Azonos hangrend, ellentétes értelem:

TOR – TOR T.R gyök, TORony, mint magasság, TORok, mélység

VÁD VÉD, V.D gyök, VÁDol, VÉD

GÓR GAR, G.R gyök. A GÓR hegy, a GARat mélység.

összeGYÚR GYÉRít

 

 • Azonos hanganyag, hasonló értelem:

ÁLGY – LÁGY, fekvőhely, az ÁLGY az ÁLom helye, legyen LÁGY puha pihés, hangváz:

L-GY – L-GY

TÉR – RÉT, mindkettő TÉRség, de egyik lehet végtelen, a másik behatárolt

 

Azonos vázra épülő gyökszavak fordított értelme:

VAD: oLVAD aLVAD, oLVaD aLVaD a hangváz: L-V-D, mindkettőnél ugyanaz

 

áCSOL áCSORog (l > r)

áCSoL – áCSoRog hangváz: CS-L – CS-R-g

 

LOG, doLOG LÓGás,

doLoG LóGás hangváz: d-L-G – L-G–s

 

TÉK, TÉKol TEKereg,

TéKol TeKereg hangváz: T-K-l – T-K-r-g

 

HORD HERDál

HoRD HeRDál hangváz: H-R-D – H-R-D-l

 

KELLEMETES – KALAMITÁS, a kAlAmItÁs szóban a mély A hang és Ijesztő I hang is adják a KELLEMETLEN értelmet.

KeLLeMeTeS – KaLaMiTáS hangváz: K-L-L-M-T-S – K-L-M-T-S, ellentétes értelem és még sok más

 

  • Szavak vegyes összeforgatásban:

   

  DESZKA – SZAKAD, DESZKÁkra SZAKAD a tőke.

  DeSZKa – SZaKaD hangváz: D-SZ-K – SZ-K-D

   

  KÍGYÓ – GYÍK, régiesen KILGYÓ, KÉLGYÓ – GYÉLK

  KiLGYó – GYiLoK hangváz: K-L-GY – GY-L-K

  A KLOKOGYÉL (krokodil) ÓLÁLKOGYÓ GYÉLKOLÓ.

  KLoKoGYéL – óLáLKoGYó – GYéLKoLó hangváz:

  K-L-K-GY-L – L-L-K-GY – GY-L-K-L

  BIKFIC: eredete a nyelvészek szerint: ismeretlen, BAKFIS: német, CAFKA: belső fejlesztés, FICKÓ: finnugor

  FICKÓ = fiú, KÓFIC = fiú, CAFKA = lány, mind FICKÁndozó, CIFKÁs serdülők.

  FiCKó – KóFiC – CaFKa hangváz: F-C-K – K-F-C – C-F-K

  BIKFIC = fiú, BAKFIS = lány,

  BiKFiC – BaKFiS hangváz: B-K-F-C – B-K-F-S

   

  • Utódnyelvből visszahozott szavak példái:

  Az ADHÉZIÓ összetapadás, AD HOZZÁ.

  aDHéZió – aD HoZZá hangváz: D-H-Z – D-H-Z

  Az ADHÉZIÓ alapjában véve: HOZZÁADÁS

  aDHéZió – HoZZáaD hangváz: D-H-Z – H-Z-D

   

  Az AKTUS egyféle TUSAKODÁS TUSÁK összessége. A KT páros, mint gyök: KéT – TéK.

  Az AKTUS személyek KözTi TUSÁK.

  aKTuS – TuSáK hangváz: K-T-S – T-S-K

  Az AKTIVITÁS egyféle TEVÉKENYSÉG.

  aKTiViTáS – TeVéKenyg hangváz: K-T-V-T-S – T-V-K-ny-S-g

  aKTíV – TeVéKeny hangváz: K-T-V – T-V-K-ny

  Létezhettek erre az ősnyelvben TEVETÉSEK, ÉKTŐ VETÉS, AKTIVITÁS változatok is:

  aKTiViTáS – éKTő VeTéS – TeVeTéSeK hangváz:

  K-T-V-T-S – K-T-V-T-S – T-V-T-S-K

  Az AKTUS lehet TUSAKodás KETTESben.

  aKTuS – KeTTeS hangváz: K-T-S – K-T-S

  A rosszul megejtett TUSÁK eredményei SUTÁK lesznek.

  TuSáK – SuTáK hangváz: T-S-K – S-T-K

   

  A FÖLDESúri rendszert FEUDÁLISnak mondja a történelem. A szó ősnyelvi, ómagyar eredetű, a hangváz bizonyít:

  FeuDáLiS – FöLDeS hangváz: F-D-L-S – F-L-D-S

   

  A ROMBUSZ alakja a csonthéjas gyümölcsök magvához hasonló, ezeket ősnyelven SZEMBURA néven is nevezték, mivel a csíraképes SZEM kemény BURÁban rejtőző.

  RoMBuSZ – SZeMBuRa hangváz: R-M-B-SZ – SZ-M-B-R   

   

  A SZKARABEUSZ bogár, az egyiptomiak szentként tisztelték, mégis ganéjgalacsint görgető, SZARBA KÚSZÓ bogár.

  SZKaRaBeuSZ – SZaRBaKúSZó hangváz: SZ-K-R-B-SZ – SZ-R-B-K-SZ

   

  • További gyök- és szófordítások:

  TÉR-RÉT, MONY-NYOM, GÖCS-CSÖG, BOG-GÖB, MAG-GAM, KÖP-PÖK stb.

  Vagy szavakban: FECSeg – CSEVeg, FACSar – CSAVar (f > v), RECSeg – CSÖRög, PIRinyó – RIPittya stb.

   

  V.R – R.V gyök: VaR – RoV fordítás is hasonló: e gyökkel kifejezhető a két gondolatközlési forma: beszéd és írás.

  V.R: VARog, zaVARog, VERbál, paláVERez, hangjai kaVARognak. A beszéd lehet RAVasz, lehet zaVARó tartalmú, s az igazság elcsaVARására is alkalmas. E gyök a nyelvvel, hangok által kifejtett, a légben elszálló beszéd megjelenítője. A beszédképesség csodálatos értékét mutatja az is, hogy a VARázs szó szintén e gyökkel indul. A szláv: goVORit, latin VERba, román VORba stb. mindannyi ősnyelvi gyökre épül.

   

  R.V: a ROVás szó kezdőgyökeként, a gondolatok maradandó megőrzésére alkalmas: ROVott, írott, karcolt, RAJzolt jelek általi közlés módját jeleníti meg. Aki a ROVást szereti, az mindig RÓNA, RÚNA, innen a germán RÚNA megnevezése.

   

  K.R – R.K gyök: KaR – RaK. A létfenntartás mindenféle tevékenységének leírása e gyökkel.

  K.R: A KAR az aKARat megvalósító eszköze. A KARral taKARunk, be- és kitaKARítunk, felKARolunk, KARbantartunk, amit nem tartunk jóKARban, vagy kiengedünk, KARjainkból, az KÁRba mehet. A szépasszonyt jóKARban, erős férfiKARban és jól KARban kell tartani.

   

  R.K: elRAKunk, be- és kiRAKodunk, elRAKtározunk. A rosszul KARbantartott test betegsége a RÁK. A hatalom KARja a KARhatalom, amely rendet RAK.

  KaR – aKaR – RaK – RáK hangváz: K-R – K-R – R-K – R-K

   

  L.K – K.L gyök: LaK – KaL. Érdekes szerkezet volt kezdetben a LAKat. A jó kezű LaKatos jó aLaKú, jól kattanó LaKatot aLKotott, táKoLt, amelyet LaKott kunyhójára RaKott (l > r). A lAKAt megAKAsztja a rosszAKAratú tolvajt. A LAKat néha elAKAd, eLAKadhat, és LAKatost kell hívni.

   

  K.L: KALlantyúval, más szóval: KULccsal zárta és nyitotta. A LAKat táKOLással, KOLással készült. A táKoL, KoL szavak régen aLKotást jelentettek.

  LaKaT – TáKoL hangváz: L-K-T – T-K-L

  —————————————————————————————

  A magyar nyelv szavaiban az azonos kulcshangok különböző sorrendben, hangonként, gyökökként átforgatva, más-más jelentést hordoznak, árnyalják a mondandót, mutatják a műveletet vagy körülíró magyarázattal szolgálnak a művelet eredményét, a cselekmény következményét illetően.

  —————————————————————————————-

  VEREKEDÉSnél nagy a KAVARODÁS, összeKEVEREDÉS, és a vesztes elVAKARODÁSával ér véget.

  KeVeReDéS – KaVaRoDáS – VeReKeDéS – VaKaRoDáS (elinalás).

  E szavak a K-V-R-D-S – K-V-R-D-S – V-R-K-D-SV-K-R-D-S hangok változó hangsorrendű vázalakzataira épülnek.

   

  CSAVAR – FACSAR. CSavarásnál, csaVarásnál a tengelyVonalak CSára, félremennek, irányt Váltanak. Ez a CS és V hangok értelme.  Az F és V rokonhangok. Erről az F hang bevezetőjében.

  CSaVaR – FaCSaR hangváz: CS-V-R – F-CS-R

   

  A csaVaráshoz Forca kell. A fordított szó hangsúlyozza ezt, az erőt jelentő kezdő F hanggal: Facsar.

  FaCSaR – FoRCa hangváz: F-CS-R – F-R-C

  Egy darab, a FACSARással FURCSA alakot vehet fel.

  FaCSaR – FuRCSa hangváz: F-CS-R – F-R-CS

   

  A VÁLOGAT, LAVÓR, valamint ISMERET, KIRÁLY szavak jó példa arra, hogy a gyök- vagy szófordítás, átforgatás körülíró magyarázatként szolgálhat az elkészítés, művelet, jellemző vagy gyakorlati szerep leírásában.

   

  VÁLOGAT – Amikor valamit kiVÁLOGATunk, kielemezzük. Előbb szétVÁLasztjuk TAGokként, megvizsGÁLjuk álLAGát. Ha húst akarunk ebédre, a hentestől külön kérünk levesbe VALót és sültnek. A hentes TAGlóval, TAGOLja és úgy VÁLOGAThatunk. A szót gyökeire bontjuk: VÁL-LOG-GAT, majd fordítjuk, forgatjuk: TAG-GOL-VAL.

  TAG-GOL-VAL: A darab több TAGra szeletelten van a tőkén. A GOL gyök ősnyelvi jelentése: űr, üreg, hézag, rés, lyuk, zug, cél stb. A taGOLt darabok közt rés van, hézaGOLva fekszenek a tőkén, lehet VÁLogatni.

   

  VÁL-LOG-GAT: A VÁL gyök a kedVELt darab el- és kiVÁLasztása. Itt a LOG gyök azt jelenti, hogy a taGOLt darabok, külön, darabonként LÓGathatók, forGAThatók is.

  Világosan látható, azonos hangokból állnak. A fordításnál egyetlen hangugrás van: logat – tagolÁV > tagolVA. A TAGOLVA kiVÁLOGATott darabot kezében LÓGATVA viszi el.

  VáLoGaT – TaGoLVa – LóGaTVa hangváz: V-L-G-T – T-G-L-V – L-G-T-V

  Valaha a megbízható ügyes LOVAGOT is VÁLOGATva különítették el hadaik részére az uralkodók. A hölgyek ma is VÁLOGATva keresik meg a nekik való LOVAGOT. Aki nem alkalmas, az TOVALÓG, azaz elmegy.

  VáLoGaT – LoVaGoT – ToVaLóG hangváz: V-L-G-T – L-V-G-T – T-V-L-G

   

  LAVÓR – A LAVÓR szó a LAV és VÓR gyökökből áll, amelyeket az AVÓ hangcsoport köt össze: LAV-AVÓ-VÓR. A LAVórba LEVet töltenek. A LAVÓR szó fordításakor megtudjuk elkészítési módját: LAVÓR – RÓVAL.

  A LAVÓRt fából faragták, rótták, régies nyelvezettel: RÓVták, RÓVAL készítették (udvarhelyszéki tájnyelv). A LAVÓR egy ROVály, roVÁLY, akár a VÁLYú. Az oVÁLY is így készül, amelyet a nyelvészet VÁJdling néven németektől kölcsönzöttként erőltet ránk, a LAVÓRt meg franciaként.

  A lAVÓr OVÁlisra volt rÓVAl. Azért OVÁlisra, mivel a tőke szélessége adott volt, de hosszában lehetett terjedni. A lAVÓr, ÓVÁly öblítésekor a vizet körbe kÓVÁlyogtatják, majd kiöntik. Az első LAVÓR készítésével egy asszony álma vált VALÓRA. Nem kellett minden apró mosnivalóvak a folyóra menni.

  LaVóR – RóVaL – VaLóRa hangváz: L-V-R – R-V-L – V-L-R

   

  Az ISMERET szóban a gyökök: IS-MER-RET, hangcsoportok: ISME-ERE. A ISSI ősgyök jelentése: tudÁS alapú hatalom, SEgítÉS. Az ISMEret anyja az ISMÉtlés, a tudásban megISMErtek ISMÉtlése, amely MERésszé, REMeket alkotóvá, EMSÉvé azaz termékennyé, szapORÁvá, akARAtERŐssé fejleszt. Az ismeRET tesz TERmékennyé, mesTERré. A sok ISMERET TERMÉkennyé teszi birtokosát. Az ISMERET TEREM IS gyümölcsöket. A sok titkot ISMERŐT tisztelik. A sötét tudatlanok RETtegnek tőle.

  iSMeReT – TeReM iS hangváz: S-M-R-T – T-R-M-S

  A mély ISMERET birtoklója MESTERI művet alkot, nem ROMOSAT.

  iSMeReT – MeSTeRi – RoMoSaT hangváz: S-M-R-T – M-S-T-R – R-M-S-T

   

  A KIRÁLY szót idegenként jegyzi a bérnyelvészet. De kétlem, hogy ott van rá eredetmagyarázat.

  A szó régies alakja: KERÁL.

  KIRÁLY – régies KERÁL, KRÁL, ha átforgatjuk: KERÁLRÁLKE. A KERÁLOD uRÁLKEDÓ, uRALKODÓ. A KERált, KIRályt a RIKítóan díszes ruhákban járó gazdag RIKek, uRAK közül választottak, a KIRály is RIKítóan, KIRívóan díszes, RIK, azaz gazdag volt.

  KeRáLoD – uRaLKoDó hangváz: K-R-L-D – R-L-K-D

   

  A TÁRCSA régen – de ma is – célzott lövések TÁRgya. A TÁRCSA a CSATÁRa készülők gyakorló eszközeihez tartozott, és a CSITÁRt, annak védőerejét is szemléltette. A CSITÁR ősnyelven pajzs. A TÁRCSA alakú CSITÁRra RÁCSATtant a nyílvessző vagy sújtófegyver, amelynek erejét CSITította.

  TáRCSa – CSaTáR – CSiTáR hangváz: T-R-CS – CS-T-R – CS-T-R

   

  ROZMÁR – bőre vöRÖSes, ZŰRös életmódja miatt doROZmás, doROZMÁs felületű. A ZM alvógyök jelzi, hogy ZÖMök testalkatú, agyARaival MAR, nagy RAMaZÚRit képes csapni a vízben, jégen. Innen eme ősi megfigyelésből ered a RAMAZÚRI szó, amely ZÜRZAVARt (m > v) jelent.

  RoZMáR – RaMaZúRi – ZűRZaVaR hangváz: R-Z-M-R – R-M-Z-R – Z-R-Z-V-R

   

  A TRÁGYA, ürülék, szenny, elvetendő GYATRA anyag volna, de mégis hasznos, mivel a természet körforgásában az újraGYÁRTÁs folyamatának háromszoros (trá, tre, tri) hatásfokú serkentő TÁRGYA, tényezője.

  A hatásfok szempont néha TÁRGYAlások TÁRGYA.

  TRáGYa – GYaTRa – GYáRTó – TáRGYa hangváz:

  T-R-GY – GY-T-R – GY-R-T – T-R-GY

  A TRÁ, TRI hangcsoport a niTRÁt, náTRIum szavakban is jelen van.

   

  Sokat TAPOS a POSTA, mialatt a küldeményeket kézbesíti, de sokat TAPOSott az APOSTol is, néha leintett, STOPpolt egy fuvarost menetközben. Az angol STEP = lép is hasonló vázra épül.

  TaPoS – PoSTa – aPoSTol – SToP – STeP hangváz:

  T-P-S – P-S-T – P-S-T-l – S-T-P – S-T-P

   

  Amit KÖTEGElnek, azt egy KATEGÓriába sorolják, esetleg RÉTEGEKbe rakják. De régen egy TEGERÉKbe is.

  KöTeGeL – KaTeGóRia – RéTeGeK – TeGeRéK hangváz:

  K-T-G-L – K-T-G-R – R-T-G-K – T-G-R-K (l > r)

   

  CSIMPÁNZ – a kis CSIMbókos, MÓCSingos, CSIMpaszkodó, csIMPAszkodó fára, pOMPÁs mutatványokra képes, szeret IMPOnálni, mutatni magát PÁN, FÁN, PONkon, azaz magasban mászkálva.

  A csimpÁNZ utÁNZó, és ÖNZŐ természetű. Sok nyelven ez a neve, de egyetlen más nyelven sem bontható értelmes, magyarázható részekre. Az IMPA hangcsoport más nyelven adott neveiben is jelen van: angolul chimpanzee, franciául chimpanzé, olaszul scimpanzé, németül schimpanse, japánul chinpanjī, velszi tsimpansî, finnül simpanssi stb. Ez bizonyíték az azonos forrásból, az ősnyelvből eredetre.

  CSiMPáNZ – CSáMPáZó – CSiMPaSZkodó hangváz:

  CS-M-P-N-Z – CS-M-P-Z – CS-M-P-SZ-k-d

   

  MORMOTA – kis TÖMÖR testű állat, amely MORgó, MORmogó, dURMOló, MATAtó életmódjáról kapott nevet.

  MoRMoTa – TöMöR – MoRMog MaTaT hangváz:

  M-R-M-T – T-M-R –  M-R-M-g M-T-T

   

  A NYÚL a kiNYÚLó, kiNYÚJtózó, NYÚLány, nyúLÁNY, pihenéskor LANYhán elNYÚLó testéről.

  NYúL LaNYha hangváz: NY-L – L-NY-h

   

  A MUNával (kézzel) KALimpál, azaz MUN-KÁL. Ezt Moldvában, Csángóföldön még ma is így mondják: nem dolgoznak, MUNKÁLnak. Ebben a legelső ősi szót őrzik. Amikor MATat, MUNkál, olyankor MÁKol, MÓKol, azaz dolgozik.

   

  Az ógörög nyelvben megragadt – EKONÓM. Az ősnyelvi MUNKA jelentésű MONÓKA fordított változata.

  MuNKa – MoNóKa – eKoNóM hangváz: M-N-K – M-N-K – K-N-M

  MuNKa – MeKaNiKa – eKoNóMia hangváz: M-N-K – M-K-N-K – K-N-M

   

  Az ősnyelvi mező jelentésű KAMPA szó összhangban áll a MUNKÁL, KALIMPÁL szavakkal.

  Ez is jó példa a hangok átforgathatóságára a mélyebb értelem kifejtése végett.

   

  Elemzésnél figyelembe veendőek összes kapcsolódó vetületei: a munKÁLó KAjLa szerszámokKAL KALimpál, kalIMPÁl a KAMPÁn. Ezek KArónyelű, KAmpós fogantyúkkal ellátott KAjla KAsza, KApa, a KArmoló KArablya (később GEreblye). Nagyokat KArintanak KArjaikkal. A munKÁLók KALákát szerveznek. A KALákamunKÁLatok után LAKomát tartanak. A jól MUNkálkodó ember, MUNdra, MANdra (büszke) MINdre, amit MUNájával MANókált, manóKÁLt, azaz a kész MUNkájára. A KAMpáról a KAMrába viszik be az ÉP MAKvakat. Érdekes a KAMPA – APMAK – ÉPMAK fordítás is, mutatja: ÉP MAKvak.

   

  A KALÁKA szót megörökölte a latin nyelv. A nyelvészek román nyelvből kölcsönzött szóként tálalják a magyar olvasó elé, csakhogy románul az égvilágán semmilyen magyarázata nincs a szónak.

  A KALÁKA szóból módosultak a latin COLLECTIVE, COLLEGA szavak.

  KaLáKa – KoLLéGa hangváz: K-L-K – K-L-G (k > g)

  KaLáKaKoLLeKtív hangváz: K-L-K K-L-K-t-v

  KaLáKaTeVőKoLLeKTíV hangváz: K-L-K-T-VK-L-K-T-V

  A KALÁKÁVAL, amely tömeges gyülekezéssel jár, KAVALKÁL, azaz jó értelembe vett kavarodás jön létre. Az utódnyelvekben KAVALKÁD alakban van jelen.

  KaLáKáVaL – KaVaLKáL – KaVaLKáD hangváz:

  K-L-K-V-L – K-V-L-K-L – K-V-L-K-D.

   

  A LÁVA szót olaszként jegyzi a nyelvészet, a VULkán német. A valóságban mindkettő ómagyar ősnyelvi szó, akár az Etna, Vezúv, és összetartozók. A VULkán a VULva, a forrás ahonnan kiLÖVEll a LÁVA, amely a VULkán sajátos terméke.

  Látható, hogy azonos hangokkal fejezi ki mindkettőt. A V.L – L.V gyök: VuL – LáV, a VULkán LEVE a LÁVA.

  A VULkán bemélyedés értelmű: VÖLgy, de ez a hegyen, a csúcson, a KÁN, azaz az éKEN csúcson levő bemélyedés. A LÁVÁt úgy LÖVElli ki, mint a KAN a magtartalmú LEVÉt a nősténybe: elLÖVI magától.

  A LÁVA a FÖLdnek (v > f) a VELEje, BELÉnek (v > b) tartalma is. A gyöLV viszont hegy. A LUV, LUF (v > f) üresség. Ebből a VUL – LUV térből tör fel a LÁVA. A LÁVA, a FÖLd BELÉből VALÓ, az ott LÉVŐ magas hőtől heVÜLŐ kőzetek megOLVAdt, felszínre kitörő LEVE, amely a LEVEgőn lehŰLVÉn, megALVAd. Tehát a LÁVA, OLVAdó, lehŰLVE megALVAd.

   

  Ezek nem véletlenül kialakult szavak, hanem egy ésszerűen megtervezett nyelv szerves részei, amelyben az okok, okozatok azonos hangokkal, a hangok, önhangzók áthelyezésével, némi bővítménnyel értelmesen kifejezhetők! A magyar nyelvben nincs véletlenül kialakult értelmetlen szó vagy céltalanul betévedt hang! Minden SZÓ saját alkotó hangjaival megmagyarázza az általa megnevezett (lény, anyag, cselekmény, jelenség) jellemzőit.

  VuLVa – LáVa – LeVe – heVüL – oLVad – aLVad hangváz:

  V-L-V – L-V – L-V – h-V-L – L-V-d – L-V-d.

   

  A felsoroltakból látható a hangok, ősgyökök, gyökszavak, kötött mássalhangzó-párosok és hangcsoportjaik, hangvázak fontos szerepe a szavak kialakulásában. Ugyanakkor a szavak mély értelmének, teljes mondandójának megértése ezek elemzésének segítségével válik lehetővé.

  Az utódnyelvek által megörökölt szavak azonosíthatóságát is megkönnyíti a fent felsoroltak beható ismerete.

   

  A magyar nyelvben vannak GYÖKök, HANGCSOPORTok, ÉRTELEMHORDOZÓ ELEMek, amelyek szavak százaiba beviszik az általuk képviselt értelem valamelyikét. Ahhoz, hogy ezt megértsük, nem elég felszínt kapirgálni, mélyebbre kell menni.

   

  Például a testi erőnLÉT, LÉT, ÉLET fenntartására a levegőn kívül az ÉTEL és ITAL a legfontosabb. Ezt az ÉLETfontosságú szükségLETet egy ősi szóval fejezte ki a nyelv, ami mára kiesett a magyar nyelvből: vITÁLis.

  Az emberi testnek vÉTELeznie kell ÉTELt és ITALt, hogy vITALitása TELjes maradjon.

  Megfigyelhető, hogy a LéT, éLeT fő vázhangjai jelen vannak az iTaL, éTeL, viTáLis szavakban.

  Ezek nem vÉLETlenek, mert nem vÉLETlen jött, jön LÉTre ÉLET!

  A teremtés nyelve a benne rejlő bölcsességgel agyonvágja a kifejlődéstant.

   

  Régen a hiányérzetet SZOM gyökkel fejezték ki. Az űr, valaminek hiánya, SZOMjérzetet keltő. A tanya melletti üres tér is SZOM volt. Később mások is építettek oda, így DESZebb, sűrűbb lett a házsor, mint a SZEDermagvak, s több ilyen összeSZEDett telektárs betöltötte a SZOM tért: SZOMSZÉD lett. Így alakultak ki a falvak.

  SZOMjérzetnél megfigyelhető a hIány I és a vÍz Í hangjának szerepe a kifejezésben: vÍzhIány = szomI, SZOMi vagyok. Mit tegyek? Mi mást: Iszom, iSZOM, oltom SZOMjamat. A nyelv önműködő, önszervező rendszere az I hang előre-, hátramozgatásával változtatja az értelmet.

  Régi szó: IHAS vagyok. Ez HASi, hasI űrérzet. Az I, az Ital a HASamba kellene. E szó ma már nem használatos. A másik viszont ma is él: ÉHES vagyok. Mindkettő HAS vonatkozású.

  Az éHeS – iHaS hangváz: H-S – H-S

  A régies: szomJÚHOZOM elmondja, hogy a JOHA, JUHA, GYUHA, azaz a testi belső tér SZOM, azaz üres, és mivel követeli, HOZOM MOZot, azaz vizet.  A szóvégi Z.M – M.Z gyök: ZoM – MoZ, a ZOM, SZOM üres, hiány. A MOZ vizet jelentett a MÓZes névben is. De MOSon nevében is. Tehát a hiány a SZOM, ZOM, vízzel, MOZzal telíthető, ha HOZOM.

  A másik: ÉHEZEM. A szóvégi Z.M – M.Z gyök: ZeM – MeZ, a ZEM itt is hiány. Ez a hiány a MEZőről tölthető fel.

   

  • Teljes, 180 fokos átfordítás és további átforgathatóság

   

  Egy érdekes jelenség. A teljes, 180 fokos átfordításoknál a létrejövő szó, magyarázatot ad önmagáról.

   

  MAGYARÁZ – ZÁRAGYAM

  Ha értelmesen megMAGYARÁZnak egy dolgot, azt ZÁRom AGYAMba.

  MaGYaRáZ – ZáR aGYaM hangváz: M-GY-R-Z – Z-R-GY-M

  Ám van, amikor a MAGYARÁZat rossz, RAMAGY csak RAMAGYOZ, oktalanul GYOMROZ vele, ekkor előtte beZÁRom az AGYAM.

  MaGYaRáZ – RaMaGYoZ – GYoMRoZ hangváz:

  M-GY-R-Z – R-M-GY-Z – GY-M-R-Z

   

  iMoLa – aLoMi hangváz: M-L – L-M

  Az IMOLA virága kellemes ÁLOMI hangulatba ringat.

   

  A LEVENDULA nyugtató hatású. Jó ALUDNI VELe.

  LeVeNDuLa – aLuDNiVeL hangváz: L-V-N-D-L – L-D-N-V-L

  Különböző gyógymódok: fürdő, gyógyital által NIVELÁLOD magad, azaz kedvező lesz egészségi szintVONALAD. A VONAL – NIVEL hangváz azonosság: V-N-L – N-V-L, igazolja, hogy a NIVEL ősnyelvi szó.

  LeVeNDuLa – NiVeLáLoD hangváz: L-V-N-D-L – N-V-L-L-D

  Hatásos kezeléssel visszaállítja, visszaköveteli, VINDELÁLja, VINDIKÁLja (l > k) az egészséges eredeti állapotot.

  LeVeNDuLa – ViNDeLáL – ViNDiKáL hangváz:

  L-V-N-D-L – V-N-D-L-L – V-N-D-K-L

   

  MANDULA – ALUDNÁM. A MANDULA is nyugtató, olyan a hatása, hogy ALUDNÁM tőle hajnalig. A leírások szerint a MANDULA magvainak fogyasztása kedvező hatással van az idegállapotra.

  MaNDuLa – aLuDNaM hangváz: M-N-D-L – L-D-N-M

  Továbbforgatva mutatja, hogy kipihenten, frissen LENDÜLŐM lesz.

  MaNDuLa – LeNDüLőM hangváz: M-N-D-L – L-N-D-L-M

   

  —————————————————————————————-

  A teremtés nyelve, az ómagyar ősnyelv, a mai magyar nyelv kifejezési eszköztárában élő, lépten-nyomon kimutatható, követhető: kór és gyógymód vagy kutyaharapást szőrével jelenség. Amikor azonos kulcshang készlettel, azonos vázhangokkal fejezi ki a két szögesen ellenkező, ellentétes értelmet – esetenként jót és rosszat.

  —————————————————————————————-

  SALÉTROM – MORTÉLAS. A SALÉTROM nagy mennyiségben halálos, MORTÁLOS. Robbanóanyagként főleg. De tartósításra is használják a már MORTÁLOS, azaz elhalálozott testek tartósítására.

  SaLéTRoM – MoRTáLoS hangváz: S-L-T-R-M – M-R-T-L-S

   

  SZOMORÚ – ÚROMOSZ. A SZOMORÚság ÜRÖMÖSen (sz > s) keserű, lelket SÖMÖRÍtő, CSÖMÖRÍtő érzés.

  SZoMoRú – úRoMoSZ – üRöMöS – SöMöRi hangváz: SZ-M-R – R-M-SZ – R-M-S – S-M-R.

  Ám a SZOMORÚság ÜRÖMtelisége válthat ÖRÖMteli hangulatra, ÖRÖMÖS állapotra is.

  SZoMoRú – öRöMöS hangváz: SZ-M-R – R-M-S.

   

  SZIROM – MIROSZ. A csodálatosan bódító, SZIRMOK kelyhéből felszálló illatjelenséget MIROSZ szóval is kifejezték az ősnyelven. Mintha a virág mondaná: SZIROMból SZÓROM illatom, MIROSZom.

  SZiRoM – MiRoSZ hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ.

  SZIROM – MERÉSZ. A szép SZIROM a szerény virág MERÉSZsége a megmutatkozásban.

  SZiRoM – MeRéSZ hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ

   

  CINÓBER – REBÓNIC, a CINÓBERszín a kéjházak csalogató színe. A kéjházakban RIBANCok vannak.

  CiNóBeR – RiBaNC hangváz: C-N-B-R – R-B-N-C

   

  KENDER – REDNEK. A KENDER ruhába öltözött földművelőre, állattartóra, akinek vörösre, REDre DÖRzsölte a kenDERing a nyaka bőrét, DERmáját, ráakasztották ősnyelven a RŐTNYAKú, REDNEK jelzőt, ez angol nyelvben ragadt meg: REDNECK.

  KeNDeR – ReDNeK hangváz: K-N-D-RR-D-N-K

   

  A már említett – ógörög nyelvi – EKONÓM. Az ősnyelvi MUNKA jelentésű MONÓKA fordított változata.

  eKoNóM – MoNóKa – MuNKa hangváz: K-N-M – M-N-K – M-N-K

   

  GÁTER – RÉTEG. A GÁTER – RÉTEGekre vágja, TERGÁlja a tőkét. Hasonló jelentésű az eszTERGA szóban is. Ott is a felületről távolít el, leTERGÁl egy RÉTEGet.

  GáTeR – RéTeG hangváz: G-T-R – R-T-G

   

  LAVÓR – RÓVAL. A LAVÓRt fából faragták, RÓVAL készítették OVÁLis alakúra.

  LaVóR – RóVaL hangváz: L-V-R – R-V-L

   

  NYOMOR – REMÉNY. A szegény ember REMÉNYe, a NYOMORtól megszabadulás.

  NYoMoR – ReMéNY hangváz: NY-M-R – R-M-NY

   

  TAVASZ – SZAVÁT. Minden, ami él, „hallja” és megérti a TAVASZ SZAVÁT.

  TaVaSZ – SZaVáT hangváz: T-V-SZ – SZ-V-T.

   

  TAVASZ – SZÍVET. A TAVASZ megmozdítja a SZÍVET.

  TaVaSZ – SZíVeT hangváz: T-V-SZ – SZ-V-T.

   

  TEGNAP – PENGET. A TEGNAP, már lePENGETT, mint a lePENGETett adósság, vagy a húron az utolsó PENGETés, tovaszállt.

  TeGNaP – PeNGeT hangváz: T-G-N-P – P-N-G-T.

   

  NÉHA – ÉHEN. A NÉHA szó köztes űr, HIÁNY jelentésű. Aki NÉHA eszik, legtöbbször ÉHEN van.

  NéHa – éHeN hangváz: N-H – H-N.

   

  NEHÉZ – ZUHAN. A NEHÉZ tárgy elszabadulva ZUHAN.

  NeHéZ – ZuHaN hangváz: N-H-Z – Z-H-N.

   

  NEKTÁR – ÉRTÉKEN. A NEKTÁR ÉRTÉKEN nyugvó, értéket hordoz, tartalmaz.

  NeKTáR – éRTéKeN hangváz: N-K-T-R – R-T-K-N.

   

  Ha a fenti szavak vázát alkotó hangokkal ennyire pontosan körülírhatók a hozzájuk fűződő jellemzők, akkor e tény is bizonyíték arra, hogy e szavak nem idegenek, hanem saját nyelvi fejlesztésűek.

  A teremtés ősnyelve rugalmas, de képlékeny is. Értelemhordozó elemei ide-oda mozgatásával, átforgatásával képezhetők szavak százezrei, milliói végtelenül. A szóképzésnek nincs határa. Senki emberfia nem szabhat határt.

  Amint a történelem folyamán egyszerű hétköznapi emberek alkottak, képeztek szavakat, így ma is megteheti bárki.

 

 • Hangvázak bizonyító ereje az eredetigazolásban

Egy megnevezés akkor bizonyul ősnyelvi, azaz magyar eredetű szónak, ha az általa képviselt értelemösszesség tárgykörének fő jellemzői leírhatók hangváza összeforgatott hangjaival. Figyelembe veendők a rokonhangokra válthatóság is. A szó minden vázhangjával kezdődhet oly szó, amely a fő jellemzőket leírja. Előfordulhat, hogy némelyik szó már nincs jelen a mai magyar nyelvben, de fellelhető valamelyik utódnyelvben, és visszahozható elemzésre.

Néhány példa:

Szántóföldön vagy szállításnál igásMARHA erejével HÁROMszoros a haladás, HAMARrabb végzel.

MaRHa – HaMaR – HáRoM hangváz: M-R-H – H-M-R – H-R-M

IgásMARHÁval ROHAMszerűen gyorsan végezhető a munka.

MaRHa – RoHaM hangváz: M-R-H – R-H-M

A fémolvasztó HÁMORnál is kell az igásMARHA erő, mert úgy HÁROMszor HAMARabb feltölthető a kúpkemence.

MaRHa – HáMoR – HáRoM hangváz: M-R-H – H-M-R – H-R-M

A MARHAállomány minőségi szaporítása fajhímek által történik.  Az ilyen fajhímek mintegy HÁREMként bírják a nőstényállományt.  Minden HÍMRE többtucatnyi nőstény jut.

MaRHa – HíMRe – HáReM hangváz: M-R-H – H-M-R – H-R-M

 

A KALMÁRnak – úgymond – sokat kell KÖRMÖLnie, KARMOLnia, hogy vagyona gyarapodjon.

KaLMáR – KöRMöL – KaRMoL hangváz: K-L-M-R – K-R-M-L – K-R-M-L

A KALMÁR igyekszik minél nagyobbat MARKOLni, s közben vigyázón MERKEL, azaz nyitott szemmel jár.

KaLMáR – MaRKoL – MeRKeL hangváz: K-L-M-R – M-R-K-L – M-R-K-L

A KALMÁR, jelképesen értve, nagy LAKMÁR, mohón felLAKMÁRozna, bekebelezne minden hasznot.

KaLMáR – LaKMáR hangváz: K-L-M-R – L-K-M-R

A KALMÁR foglalkozása megköveteli a különböző REKLÁMfogásokat.

KaLMáR – ReKLáM hangváz: K-L-M-R – R-K-L-M

 

A MATRÓZ néha vízbe MÁRTÓZik.

MaTRóZ – MáRTóZó hangváz: M-T-R-Z – M-R-T-Z

Mintha a tenger mondaná: megSZÓRTAM vízzel a MATRÓZt. MATRÓZ – ZÓRTAM teljes átfordítás.

MaTRóZ – SZóRTaM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M

A MATRÓZ: leRÁZTAM a vizet magamról.

MaTRóZ – RáZTaM hangváz: M-T-R-Z – R-Z-T-M

A napsugár: SZÁRÍTOM a MATRÓZt.

MaTRóZ – SZáRíTaM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M

A MATRÓZ igéje: SZERETEM a tengert.

MaTRóZ – SZeReTeM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M

 

A LOMBIKban felBOMLIK a vegyi anyag

LoMBiK – BoMLiK hangváz: L-M-B-K – B-M-L-K

 

A LOMBIKban KIBOMOL, elemeire hull a vegyi összetétel.

LoMBiK – KiBoMoL hangváz: L-M-B-K – K-B-M-L

A LOMBIKban LOMOKBA BOMLIK a kísérleti anyag.

LoMBiK – LoMoKBa – BoMLiK hangváz: L-M-B-K – L-M-K-B – B-M-L-K

A LOMBIKban vegy- és hőhatásra nagyon MOBILOK, azaz erőteljes mozgásba lépnek anyagrészecskék.

LoMBiK – MoBiLoK hangváz: L-M-B-K – M-B-L-K

 

A NYÁRS szárból, fa SZÁRNYából, ágából készül.

NYáRS – SZáRNY hangváz: NY-R-S – SZ-R-NY

A NYÁRSra NYERS húst tűznek, és megsütik.

NYáRS – NYeRS hangváz: NY-R-S – NY-R-S

A NYÁRSat SERÉNYen forgatják, különben RUSNYán megég.

NYáRS – SeRéNY – RuSNYa hangváz: NY-R-S – S-R-NY – R-S-NY

 

Egy érdekes szó, amelyet olasz eredetűnek jegyez a bérnyelvészet. Ám ha megfordítjuk, akkor is magyarul beszél!

A KARIKATÚRA – ARÚTAKIRAK teljes átfordítás mutatja, hogy a rajzoló által az alany KARAKTERének a hátrányos jellemzői, A RÚTA KIRAK-va.

KaRiKaTúRa – KaRaKTeR – a RúTa KiRaK hangváz:

K-R-K-T-R – K-R-K-T-R – R-T-K-R-K

Nemcsak egyszerűre, hanem KIRAKATIRA, RIKÍTÓRA eltúlozva.

KaRiKaTúRa – KiRaKaTiRa – RiKíTóRa hangváz:

K-R-K-T-R – K-R-K-T-R – R-K-T-R

Ezek azonos fogalomkör összetartozó kifejezései.

Ha nem volna a magyar nyelvben ilyen – átforgatva is értelemhordozó – szavak tömege, akkor véletlennek nevezhetnénk, de a LEVENDULA, MANDULA, IMOLA és az itt fent felsorolt más szavak igazolják, hogy nem véletlen.

Az ilyen gyök és szófordítások azt is igazolják, sok más bizonyíték mellett, hogy a TEREMTÉS nem elmélet, hanem TÉNY! Az emberrel együtt teremtetett a nyelv adománya, annak örökítő sejtjeibe ágyazva.

Az ősnyelv, a mai magyar nyelv olyan tökéletes szerkezetű, felépítésű, mint egy élő szervezet.

A nyelv adománya, a beszédképesség örökölhetősége, minden újszülött kisded által birtokolt és majd továbbadott ősnyelvi nyelvszerkezeti váz, az ember Teremtőjének, az adományozott nyelv alkotójának lángelméjét és tökéletes teremtői képességét dicséri.

Nem minket illet dicséret, hogy ily nyelvünk van, ily csodálatos nyelvet beszélünk, hanem azt, akitől kaptuk!

 

 • További hangvázak

Azonos hangokból álló különböző szavak hangvázai erőteljesen igazolják az ugyanazon fogalmi körhöz, tárgykörhöz tartozást. Ha akad is néhány kivétel, nem jelentős, ám ott is fellelhető a kapcsolati szál. Utódnyelvi szavak eredetének azonosítása is könnyebb hangváz elemzéssel. Néhány példa:

MESTERI alkotás TEREMTÉSE ISMERET nélkül lehetetlen.

MeSTeRi – iSMeReT – TeReMTés hangváz: M-S-T-RS-M-R-T – T-R-M-T-S

MESTERI hozzáértés nélkül TERMÉS nincs.

MeSTeRi – TeRMéS hangváz: M-S-T-R – T-R-M-S

A MESTER, tudásban MÉRETES nagyságú a többihez hasonlítva.

MeSTeR – MéReTeS hangváz: M-S-T-R – M-R-T-S

 

SZERETET – TETERESZ, a SZERETET TETTERŐS érzelemhalmaz.

SZeReTeT – TeTTeRőS hangváz: SZ-R-T-T – T-T-R-S

A SZERETET a TE RÉSZED (t > d), emberi lényed része, a legfontosabb emberi tulajdonság.

SZeReTeT – Te RéSZeD hangváz: SZ-R-T-T – T-R-SZ-D

A SZERETET az élet csemegéje, DESSZERTje (t > d), legkívánatosabb, legfinomabb érzés szeretni és szeretve lenni.

SZeReTeT – DeSSZeRT hangváz: SZ-R-T-T – D-SZ-R-T

Akit vonz a SZERETETED, az TESZ ÉRTED.

SZeReTeTeD – TeSZ éRTeD hangváz: SZ-R-T-T-D – T-SZ-R-T-D

 

A SZERELEM többet MERÉSZEL bármely más személyi kapcsolatnál, hisz a másik testét kívánja birtokolni.

SZeReLeM – MeRéSZeL hangváz: SZ-R-L-M – M-R-SZ-L

A SZERELEMre készség, képesség az ember teremtéskor kapott alap RÉSZELEME.

SZeReLeM – RéSZeLeM hangváz: SZ-R-L-M – R-SZ-L-M

A SZERELEM mindent elsöprő ÉRZELEMözön.

SZeReLeM – éRZeLeM hangváz: SZ-R-L-M – R-Z-L-M

A SZERELEM az emberi testben két helyen tombol: MELLERÉSZén, a szívben és az ELMERÉSZen, régiesen: MELLESZERén, ELMESZERén.

SZeReLeM – MeLLeRéSZ – eLMeRÉSZ hangváz: SZ-R-L-M – M-L-R-SZ – L-M-R-SZ

Az igazi SZERELEM minden észszerűt, észszerűtlent megMERÉSZELővé tesz.

SZeReLeM – MeRéSZeL hangváz: SZ-R-L-M – M-R-SZ-L

A házassági testi SZERELEM céliránya a személyes SZEMÉREM birtokba vétele.

SZeReLeM – SZeMéReM hangváz: SZ-R-L-M – SZ-M-R-M

 

A KALÁSZ, a gabonaSZÁLAK csúcsán álló SZÁLKA. KASZÁLva gyűjtik be. Cséplés után KASZALba kerül a szalma.

KaLáSZ – SZáLKa – SZáLaK – KaSZáL – KaSZaL hangváz:

K-L-SZ – SZ-L-K – SZ-L-K – K-SZ-L – K-SZ-L

A KALÁSZ a magvak LAKÁSA, eszezve: LAKÁSZA.

KaLáSZ – LaKáSZ hangváz: K-L-SZ – L-K-SZ

 

Az ősi CSELEKVŐ ember, lehetett CSELEVÉK s e szót örökölte meg az orosz nyelv: CSELOVEK = ember, vagyis annak CSELEKVŐ jellemzőjéből.

CSeLeKVő – CSeLoKeV – LeCSuKVa hangváz: CS-L-V-K – CS-L-K-V – L-CS-K-V

A CSELEKVŐ előtt nincs LECSUKVA, sem kicsinyre LECSÖKVE a lehetőség.

CSeLeKVő – LeCSuKVa – LeCSöKVe hangváz: CS-L-K-V – L-CS-K-V – L-CS-K-V

 

Hajdan a BÖLCSEK voltak híresek, azaz CSELEBEK.

BöLCSeK – CSeLeBeK hangváz: B-L-CS-K – CS-L-B-K

 

A SZONÁTA egyféle NÓTASZÓ, ősnyelvből származó utódnyelvi módosulat.

SZoNáTa NóTaSZó hangváz: SZ-N-T – N-T-SZ

A SZONÁTA valakinek SZÁNATott, valakinek SZÁNT zenemű.

SZoNáTa SZáNaT – SZáNT hangváz: SZ-N-T – SZ-N-T – SZ-N-T

SZONÁTÁt énekelni csak az tud, aki éneklésre tanítva, régiesen: TANÁSZva volt.

SZoNáTa – TaNáSZ hangváz: SZ-N-T – T-N-SZ.

 

A KANTÁTA éneklésekor nagy szájat TÁTNAK, ősnyelvből származó utódnyelvi módosulat teljes átfordítással.

KaNTáTa – TáTNaK hangváz: K-N-T-T – T-T-N-K

Aki KANTÁTÁt énekel az NEKITÁTja a száját.

KaNTáTa – NeKiTáT hangváz: K-N-T-T – N-K-T-T

 

A KÁNTOR a TORKÁN énekli a kantátát.

KáNToR – ToRKáN hangváz: K-N-T-R – T-R-K-N

KONTÁR nem lehet KÁNTOR. Nem lehet, hogy csak úgy előRÁNTOK egy KÁNTORt képzetlenül.

KáNToR – KoNTáR – RáNToK hangváz: K-N-T-R – K-N-T-R – R-N-T-K

A KÁNTOR hangTORNÁKat tart, miközben képezi magát.

KáNToR – ToRNáK hangváz: K-N-T-R – T-R-N-K

A régi KÁNTORok kitűnően oktató énekTANÁROK voltak énekesek képzésében.

KáNToR – TaNáRoK hangváz: K-N-T-R – T-N-R-K

 

A KINTORNA gépi hangszer. A zenekritikusok, zenetörténészek lebecsülték a magas művészet komolyzenei darabjainak KINTORNÁn játszását. Úgy tartották, hogy ezek csak a dallamok kínzói, csak RONTANAK a műveken és ez okon KONTÁROKként minősítették. A KINTORNA megnevezés igazolja, hogy az utódnyelvek csak az ősnyelvi szóképző készletből alkothatnak szavakat.

KiNToRNa – RoNTaNaK – KoNTáRoK hangváz:

K-N-T-R-N – R-N-T-N-K – K-N-T-R-K

 

A LAJHÁR lustán HAJOL RÁ az ágra.

LaJHáR – HaJoL Rá hangváz: L-J-H-R – H-J-L-R

A LAJHÁR lustán RÁHAJOL az ágra.

LaJHáR – RáHaJoL hangváz: L-J-H-R – R-H-J-L

A LAJHÁR lusta HAJLÁR.

LaJHáR – HaJLáR hangváz: L-J-H-R – H-J-L-R

 

A VÁNDOR és WANDERER azonos értelmű.

VáNDoR – WaNDeReR hangváz: V-N-D-R – W-N-D-R-R

A VÁNDOR RONDÁVÁ járja saruját a hosszú utakon csámboRODVÁN, csembeREDVÉN.

VáNDoR – RoNDáVá hangváz: V-N-D-R – R-N-D-V

A védtelen VÁNDORral néha DURVÁN elbántak az útonállók.

VáNDoR – DuRVáN hangváz: V-N-D-R – D-R-V-N

A VÁNDOR csak REDVÁN élt, koszosan, és étele is az volt, amit itt-ott kapott.

VáNDoR – ReDVáN hangváz: V-N-D-R – R-D-V-N

A VÁNDOR távolba RÉVENDŐ tekintete kutatta hol van település, ahol megpihenhet.

VáNDoR – RéVeND hangváz: V-N-D-R – R-V-N-D

A pusztai VÁNDOR teste NEDVRE, VIDENRE, VIDINRE (vízre) vágyott kívül-belül.

VáNDoR – NeDVRe – ViDeNRe hangváz: V-N-D-R – N-D-V-R – V-D-N-R

 

A MOCSÁR bűze CSÖMÖRítő.

MoCSáR – CSöMöR hangváz: M-CS-R – CS-M-R

A RAMOCSA szó MOCSARas selymékes területet jelent. Magyar nyelvterületen, több vidéken is van ilyen megnevezés, amely kezdeti MOCSARas, ROMOCSA, RAMOCSA térségre vezethető vissza.

MoCSáR – RaMoCSa hangváz: M-CS-R – R-M-CS

 

A POCSOLYA vizét leCSAPOLJÁk

PoCSoLYa – CSaPoLJa hangváz: P-CS-LY – CS-P-LJ

 

A TOPÁNKA PÁNTOKkal felköthető lábbeli volt. Innen a román OPINKA, náluk bocskor, az is PÁNTOKKal kötött.

ToPáNKa – PáNToKoPiNKa hangváz: T-P-N-K – P-N-T-K – P-N-K

 

A PANTALLÓ nadrágot PÁNTTAL rögzítették, kötötték fel.

PaNTaLLó – PáNTTaL hangváz: P-N-T-L – P-N-T-L

Némely PANTALLÓ nadrágot felül PÁNT, alul TALPALLÓ rögzítette.

PaNTaLLó – TaLPaLLó hangváz: P-N-T-L – T-L-P-L

 

A TOPOLYAfa nagyobb vízigényét PÓTOLJA, TÁPOLJA a pocsolyás vizenyős TALAJ.

ToPoLYa – PóToLJa – TáPoLJa – TaLaJ hangváz:

T-P-LY – P-T-LJ – T-P-LJ – T-L-J

A HARISNYA RUHÁSNAk, RUHÁSNYAk láttatja a testet, eltakarja a szőrös, göcsörtös férfilábat, Ha RUSNYA. Kezdetben a HARISNYA talán férfiöltözet volt. A HARISNYÁT NYÁRON IS Hordták a székelyek.
A HARISNYA szó Rubik-kockás hangátforgatásával: HARISNYA – ANYUSRAH, más is kitűnik. Vagyis ANYUSRA/h talál jobban? Ebből arra is gondolhatunk, hogy talán a női HARISNYA volt előbb. Megállapításai érvényesek a kezdeti női HARISNYÁra (patent) is.

HaRiSNYa – RuHáSNYa – HaRuSNYa – NYáRoN iS hangváz:

H-R-S-NY – R-H-S-NY – H-R-S-NYNY-R-N-S

HaRiSNYa – aNYuSRaH hangváz: H-R-S-NY – NY-S-R-H.

Látható a fentieknél, hogy a megnevezések a jellemzők alapján alakultak ki azonos hangvázzal.

 

A TANOROK termőföldek értékének megállapításához az aranyKORONÁT használták érték meghatározóként. A kiváló TANOROK termőföldet, megnevesítve, KORONÁT érő ÉRTÉKEN számították.  A nyelv bizonyítja, hogy ez már az ősiségben létező értékmérője volt a jó termőföldnek. Nem XIX. századi eredetű a KORONA érték bevezetése, amint némelyek állítják.

TaNoRoK – KoRoNáT – éRTéKeN hangváz: T-N-R-K – K-R-N-T – R-T-K-N

A TANOROK földek örökségül mindig a hagyakozó ROKONÁT illették, mivel az egyes családok örökbirtoka volt.

TaNoRoK – RoKoNáT hangváz: T-N-R-K – R-K-N-T

A TANOROK örökségnél NOROKOT (szerencsét) jelentett a közeli vérrokonság.

TaNoRoK – NoRoKoT hangváz: T-N-R-K – N-R-K-T

 

A CINÓBER ásvány színe élénkvörös. Kezdetben lehetett: SZINÓBER. A CINÓBER, SZINÓBER szó hangjaival oly sok, tárgykörhöz tartozó szó alkotható, hogy kétségbevonhatatlan az ősnyelvi, azaz magyar szóeredet. Ez a nyilvánosházak csalogatószíne is. A nyelvészek szerint ógörög szó, német közvetítéssel került a magyar nyelvbe. Ám ennek ellentmond többek közt az alábbi hangváz egyezés. A CINÓBER szín mögött RIBANCok élik világukat. A CINÓBER szín és RIBANCkodó élet közti párhuzam, kapcsolat ősrégi. Még a belőle kivonható fém megjelenése előtti. Sőt a higany fém neve is a híg, gyenyó, folyékony halmazállapot nyomán kaphatta nevét az effajta életmód jelenségeiből ihletetten. Ősnyelven a CINóBER mögöttes jelentése SZÍNlelt, SZÍNes érzéki SZINtű, a BER, párzási felmagasodás (ber = férfi, berbécs = hím juh). Ásványként: SZÍNes, ez esetben vörös BÉRc, ÉRC, KŐ.  Bővebben a cinóber címszónál.

CiNóBeR – RiBaNC hangváz: C-N-B-R – R-B-N-C

A RIBANCBÉRért árulja CUNÁját, azaz nála kapható BÉRCUNA.

RiBaNC – BéRCuNa hangváz: R-B-N-C – B-R-C-N 

A RIBANC CUNABÉRt kér

RiBaNC – CuNaBéR hangváz: R-B-N-C – C-N-B-R 

A RIBANC jelképesen mintegy CÉRNÁBA fűzi lyukas garasként, az „elfogyasztott” férfi ügyfeleit.

RiBaNC – CéRNáBa hangváz: R-B-N-C – C-R-N-B 

A RIBANC megszabott ÁRBA NÁSZt (c > sz) szolgáltat.

RiBaNC – áRBa NáSZ hangváz: R-B-N-C – R-B-N-SZ

A RIBANC  BÉRNÁSZt szolgáltat.

RiBaNC – BéRNáSZ hangváz: R-B-N-C – B-R-N-SZ

 

A KARAVÁNok az ősiségben a kereskedelem fő lebonyolítói voltak. Az útonálló haramiák, rablók miatt azonban veszélyes foglalkozás volt. Fő névadó jellemzői a KARAVÁN szónak, a vele járó műveletek és a vándorlási körülmények, életmód.

FelRAKVÁN az árut a tevékre, AKARVÁN indulni a KARAVÁNnal.

KaRaVán – RaKVáN – aKaRVáN hangváz: K-R-V-N – R-K-V-N – K-R-V-N

A búcsúnál KÉRVÉN kérik, hogy vigyázzanak az úton. Nem kellene VÉRNEK folynia, ha megtámadják a rablók, inkább adják oda, amit rabolni akarnak.

KaRaVán – KéRVéN – VéRNeK hangváz: K-R-V-N – K-R-V-N – V-R-N-K 

Minden KARAVÁNt épségben VÁRNAK haza.

KaRaVán – VáRNaK hangváz: K-R-V-N – V-R-N-K

Ezek a KARAVÁNokkal kapcsolatos jellemzőösszességek.

A hajóKARAVÁNok a NÁVÁKRA, hajókra RAKVÁN az árut, a RAKOVÁNt, rakományt, indultak messzi tengeri utakra. Életkörülményeik még viszontagságosabbak, veszélyesebbek voltak, mint a szárazföldi KARAVÁNoké.

KaRaVán – NáVáKRa – RaKVáN – RaKoVáN hangváz:

K-R-V-N – N-V-K-R – R-K-V-N – R-K-V-N

A KARAVÁNok mindkét változatának vándorai az elhasználódás miatt KORAVÉNekké váltak.

KaRaVáN – KoRaVéN hangváz: K-R-V-N – K-R-V-N

 

Érdekes a KARAMBOL hangjainak átforgatásával mutatja, hogy a biliárdban a kiütött golyókat LOMBA RAKja. A közúti KARAMBOLnál amely baleset, szintén a LOMBA RAK, haLOMBA RAK.

KARAMBOL LOMBA RAK hangváz: K-R-M-B-L – L-M-B-R-K.

A KARAMBOLok ROMBOLÓK, utánuk csak ROMBOLÉK marad.

KARAMBOL ROMBOLÓK ROMBOLÉK hangváz:

K-R-M-B-L – R-M-B-L-K – R-M-B-L-K

 

Kétségbevonhatatlan, a fentiek mind azonos hangokkal épülő hangvázak. A bemutatott szópárok bizonyítják gyakorlati-értelmi összetartozásukat, s az alany valamilyen fontos névadó jellemzőjét mutatják azonos hangokkal.

A hangvázakról kimutatás a szótári Függelékben.