A HANG, mint legfontosabb értelemhordozó

Egyik legbeszédesebb e szempontból a TEST szó. E szónak minden hangja külön beszél, és a TEST fő jellemzőit mondja el. Íme: Tapintható, Egységes, Súlyos, Térfoglaló. TEST Az ERDŐ szó szintén jó példa. Az E hang alapvető tulajdonsága szerint mutatószócska, rámutató hang. Ez eset­ben is ez a szerepe. Az R hang az erő hangja, bárhol van, jelenléte meghatározó, valami olyant je­lent, ami uRal. Ha egy hegytetőről végignézünk a végeláthatatlan messzeséget be­borító, azt uRaló fák sokaságán, ezt egyetlen szóval úgy tudnánk kifejezni – Renge­teg. Ez esetben ezt jelenti az R. A D hang a régies nyelvezetünkben a folyót jelölő szó egyik hangja volt – ID. A D azonban megmaradt egy nagy súllyal bíró másik szóban, ez az iDő. Itt a megszakítatlan folyamatosságot jelenti a D. Az Ő hang távolra mutató, és a bŐ, tág tér jelzője is. Névmásként a harmadik, a távol levŐ személyre vonatkozik. Messzire mutat. Akkor mi az ERDŐ? E fákkal borított Rengeteg, mely folyamatos D, végeláthatatlan, távolba veszŐ. És ez a meghatározás, egyetlen négy hangból álló szóban elrejtve – ERDŐ, amelynek minden hangja külön beszél.