A KÁNTOR szó és a vele kapcsolatosak

Mivel az ősnyelv, azaz a mai magyar nyelv képalkotó, képleíró nyelv, így egy megnevezés akkor bizonyul ősnyelvi, azaz magyar eredetű szónak, ha az általa képviselt értelemösszesség tárgykörének fő jellemzői leírhatók hangváza összeforgatott hangjaival. Figyelembe veendő a rokonhangokra válthatóság is. A szó minden vázhangjával kezdődhet szó, amely a fő jellemzőket leírja. Előfordulhat, hogy némelyik szó már nincs jelen a mai magyar nyelvben, de fellelhető valamelyik utódnyelvben, és visszahozható elemzésre.

Ez olyan erőteljes bizonyítéksorozat a szavak magyar nyelvben születésére, mint a szülő és gyermek jellemvonás azonosságösszessége a sejtekben levő génektől a külalaki, képi és viselkedésmód hasonlósági jegyekig.  Az akadémiai bérnyelvészet nem képes ezt megcáfolni. Nem velem lesz vitájuk, hanem a magyar nyelvvel.

 

Nézzük a KÁNTOR szót, amelyet a bérnyelvészet latin eredetűként jegyez. Kérdés: talál-e ily sok névadó jellemzőt a latin nyelvben?

A KÁNTOR szó és a vele kapcsolatos kifejezések kialakulása a messzi őskorban történt, a Vízözön előtt, az egynyelvűség idején. Bizonyíték erre, hogy az utódnyelvek megörökölték változatait.

A KÁNTOR legfőbb jellemzője:

A KÁNTOR a TORKÁN énekli a kantátát.

KáNToR – ToRKáN hangváz: K-N-T-R – T-R-K-N

A KÁNTOR hangszálképző TORNÁKkal készül fel az éneklésre, hangTORNÁKat tart, miközben képezi magát.

KáNToR – ToRNáK hangváz: K-N-T-R – T-R-N-K

A régi KÁNTORok kitűnően oktató énekTANÁROKká váltak énekesek képzésére.

KáNToR – TaNáRoK hangváz: K-N-T-R – T-N-R-K

Az első KÁNTORok a hangok emelkedését, mélyülését a mérleg KANTÁRjának emelkedéséhez vagy süllyedéséhez hasonlították. Így lett a hanglétra neve KANTÁR (bár ez ma nem használatos) s az éneklés neve KANTÁLás

KONTÁR nem lehet KÁNTOR.

KáNToR – KoNTáR hangváz: K-N-T-R – K-N-T-R 

Nem lehet, hogy csak úgy előRÁNTOK egy KÁNTORt képzetlenül.

KáNToR – RáNToK hangváz: K-N-T-R – R-N-T-K

Ha KONTÁR KÁNTOR vagyok, minden szólamot elRONTOK.

KáNToR – KoNTáR – RoNToK hangváz: K-N-T-R – K-N-T-R – R-N-T-K

A KÁNTOR kiképzést KORÁNT (régiesen) kell kezdeni.

KáNToR – KoRáNT hangváz: K-N-T-R – K-R-N-T

Idetartozó, hogy néha NÁKkal, azaz vízzel kell enyhítenie a TORkot.

A KÁNTOR megnevezés eredeti ősnyelvi, azaz magyar szó.

 

Mellékesen megjegyzendő, hogy KANTÁTA KÁNTÁLása közben nagy szájat TÁTNAK, olyannyira, hogy a körülöttük állók a torkukba LÁTNAK.

KaNTáTa – TáTNaK hangváz: K-N-T-T – T-T-N-K

KáNTáL – LáTNaK hangváz: K-N-T-L – L-T-N-K