A KEZDETHEZ KÖTÖTT JÖVENDŐ KÉPE

 A kezdet mindenben meghatározó!

 

A ’90-es években jutott el a DNS kutatás a benne rejlő számítógépes program felfedezéséhez. E felfedezés Nobel-díjat érdemelt volna, ám ennek ellenére mély csend lett úrrá körülötte mind a mai napig. Ugyanis a kifejlődés elmélet őslevesben „kifőtt” sejtjébe nem lehetett belemagyarázni a hárommilliárd kódjelből álló számítógépes program minden irányítás nélküli kialakulását.
A „tudomány” – amit képtelen megmagyarázni – arról úgy hallgat, mint a sír.

Alább három vélemény a DNS számítógépes programjáról, közismert szaktekintélyektől:

 

BILL GATES: „A DNS olyan, mint egy számítógépes program, de sokkal, sokkal fejlettebb bármely valaha alkotott szoftvernél.”

 

LEONARD ADLEMAN: „A biológia és a számítógép-tudomány – élet és számítás – kapcsolódnak egymáshoz. Biztos vagyok benne, hogy a határfelületen sok felfedezni való vár arra, aki keresi ezeket.”

 

STEPHEN C. MEYER: „A DNS-kód részei ugyanolyan tulajdonságokkal, információs tartalommal rendelkeznek, mint a számítógépes kódok és a természetes nyelven leírt szövegek.”

 

Oly csodás szervi építmény a parányi sejt még parányibb DNS csavaros szalagján a maga hárommilliárd jegyű számítógépes programjával, ami a TEREMTŐ ISTEN létét, a TEREMTÉS TÉNYÉT támasztja alá, nem az őslevesben kifőtt, béna evolúciót, kifejlődés elméletet.

Az alábbiakról nem tud a közember, a média nem hirdeti öblös hangon. Ám attól még igaz, és lehet megfontolás tárgyaként kezelni:

Az ember Teremtője annak megteremtésekor összes sejtjei DNS csavaros szalagjára helyezte e hárommilliárd kódból álló számítógépes ütemtervet, programot, amely a test mindennemű életműködését, funkcióját irányítja. E programba beletáplálta a belső szervi önvédelmi képességet (immunitás). De szerzett sérülései kijavításának, öngyógyításának képességét is. Az elveszített szervek, végtagok visszanövesztését nem. Ez a programutasítás a jövő helyreállítási terv része.

E hárommilliárd kódból álló számítógépes ütemterv kívülről irányítható, javítható, újraírható. Ám, e hasznos változtatásokat csak az ember Teremtője vagy az általa megbízott fénytestű lény képes beírni. Ez a magyarázata a prófétai kor és Jézus idején történt csodaszerű gyógyulásoknak.

A testi-szervi hibakódok, sejti rejtjelek kijavítása, hasonló a műszaki rendszerek számítógépes hibaelhárítási munkáihoz. A különbség – itt élő testen történik a DNS csavaros fogazott létrafokainak átállítása.

 

Dr. Y. N. Harari – a földi új világrendet megalapítani kívánó hatalmi gépezet egyik szócsöve – viszont azt mondja, hogy ők képesek rontani az emberen a DNS programba belenyúlva. Jellemző rájuk, a rombolás már megy nekik.

Most nagyon készülnek erre. A hatalmas világszintű szurkálós tervük ezt célozza!

A háttérben megbújó földi hatalmi erők, a pénzvilág urai egy ÚJ VILÁGRENDET akarnak létrehozni, távolról vezérelhető gépiesen engedelmeskedő embertípussal. E sátáni erők már az emberi faj egy részének kipusztítását, maradéknak pedig akaratnélküli ostoba robottá alakítását tervezik.

Az emberi történelem korszakos történelmi csomópont közvetlen közelébe érkezett.

 

A Teremtő Isten is – ősi ígérete szerint – egy teljesen ÚJ VILÁGRENDET szándékozik létrehozni. Az édeni bűneset után beindított megváltási időterve szerint hamarosan lép. A jelenlegi élet-, ember és istenellenes mocskos földi világrendet eltörli nyomtalanul.

Az ő Új Rendjébe csak olyan juthat be, aki szerető szívű, és neki szabad akaratából engedelmeskedik, betartja rendelkezéseit, a SZERETET TÖRVÉNYE alapján.

Jó szívvel ez nem nehéz. A létra bennünk van!

Lehet választani, a LÉT a TÉT!!!