A ma is élő ősnyelv

Olvastam egy helyen, hogy a délibábosok nevetségessé teszik magukat és a magyarságot, mivel azzal dicsekszenek fölöslegesen, hogy a magyar nép a legrégebbi a Földön. Azt nem vitatom, hogy nevetségessé válik minden ember, aki a megszokott mintától eltérő véleményt merészel megfogalmazni. S valóban olvastam olyanokat, amelyeket soha nem vállalnék. Nem érzem érintettnek magam, de a nyelv kapcsán volna néhány megjegyzésem. Nem mondom, hogy a magyar nép e néven a legrégebbi, de azt felelősségem teljes tudatában, és az eddigi ismereteimből eredően teljes bizonyossággal merem állítani, hogy a ma beszélt magyar nyelv a teremtéskor az első embernek az örökítő sejtjeibe eleve betáplált nyelv, a szerkezeti felépítési vázzal és az összes hangokkal, ősgyökökkel egyetemben. Maga a magyar népnév, szó rendkívüli értelmi sűrítmény, ezt a szótárban elolvashatják, de itt is volt megjelenítve. Az ősnyelvként meghatározásra bizonyítékom az összes újszülött, aki elgügyögi a megörökölt ösztöni ősgyököket Grönlandtól a Tűzföldig, Távol-Kelettől Vadnyugatig, függetlenül attól, hogy mely nyelvet beszélő nép közé pottyan a világra. Nincs olyan anyaszült nyelvész ezen a sárgolyón, aki ezt eredményesen megcáfolhatná! Senki! A beszédkészséget, – képességet, a nyelvet, annak vázszerkezetét a Teremtő Isten ültette az emberi örökítő sejtekbe, vagy ha úgy tetszik: génekbe. Akinek ez így nem hangzik jól, és az őslevesben keresi az élet eredetét –, amit még az ez irányultságú béna tudományág nem tudott és soha nem, is tud, nemhogy kísérletek százaival, hanem egyetlen eggyel sem eredményesen bebizonyítani – annak szabad az út, lehet kutatásokat végezve más irányba menni. Ezért nincs harag. Én az eredeti isteni nyelvet keresem, annak bizonyítékai után kutatok. Ezért nem érdekelnek mítoszok, emberi elméletek. Csak a nyelv! Csak a nyelv és annak szavai. Nem elismerést keresek, hanem az igazságot. A nyelvész szakma megállapításai sem érdekelnek, mert ma minden hivatalos fórum hazudik. Nincs kivétel! Az a véleményem, hogy a nyelv szavai –, amelyek alakulásába nem nyúltak bele károkozó kezek Kazinczy előtt – olyan, mint az üledékes talajszerkezet. Finoman kell keresni benne a rétegződéseket, ahogyan leülepedtek. Ezek a rétegződések: hangok, ősgyökök, gyökszavak, hangcsoportok, mint értelemhordozók, ezek viszonyulása nyelvi összefonódásban. Azt leírtam, és közöltem is, hogy a FEHÉR szín felbomlásához hasonlítható az ŐSNYELV felbomlása. S amint a FEHÉR szín felbomlásakor nem tűnik el az alapszín, úgy a nyelvek felbomlásakor sem tűnt el az ŐSNYELV. Mindkettő esetében a létrehozó akarata dönt, s így joggal vélem azt, hogy saját alkotását nem dobta a sárba. Egyetlen nyelvben sem fedezhetők fel az értelmi összefüggések ilyen rendszerezett szervezésben. Egy héber nyelvet kutató nyelvész hölgy azzal feleselt nekem, hogy a magyar nyelvben egyetlen gyökszó sem fordítható. Én meg azt mondom, hogy az összes. Az ősi nyelvben, s a ma is élő ősnyelvben, a magyar nyelvben minden gyökszó, minden szó fordítható, s Rubik kockaszerűen összeforgatható. A fordítás felvilágosítást nyújt a szó által megjelenített akárminek más jellemzőiről: elkészítési, felhasználási módozatairól stb. Például: SZÖRP – PRÖSZ, mutatja, hogy PRÉSeléssel nyerünk a gyümölcsből a SZIRUPot, SZÖRPöt, s a folyamatban esetleg szétPRÜSZköl, szétFRÖCSköl (p > f, sz > cs) az anyag. Nem mellesleg az RP páros, mint R.P – P.R gyök: ReP – PeR, azt is elmondja, hogy a gyümölcs PRÉSeléskor megREPed, felaPRózódik, és ha PÖRgetjük valamilyen szerkezetben, akkor még több SZÖRPöt nyerünk. Az aBRoNCS a kádak, hordók dongáit összetartja. Népiesen: összetarcsa, összeRáNCSa a dongákat. Az aBRoNCS – RoNCSBa szófordítás mutatja, hogy aBRoNCS nélkül RoNCSBa dobható az egész anyag. Elmondja, hogy az aKTuS egy TuSaKodás, hogy a BáDoG ütésre DoBoG, hogy a BoDeGa valaha alkalmi épület volt, amelyben DoBoGtattak a részegek. A TáKoL, TéKoL szavak régen az aLKoTást jelentették. A jó kezű LaKaTos jó aLaKú, jól KaTtanó LaKaTot aLKoTott, TáKoLt, amelyet LaKoTt kunyhójára RaKoTt (l > r). A LAKatot KALlantyúval, rövidebben: KULccsal zárta és nyitotta. A lAKAt megAKAsztja a rosszAKAratú tolvajt. A lAKAt néha elAKAdhat, és lAKAtost kell hívni. A LaKaT – TáKoL hangváz: L-K-T – T-K-L. Azt is megtudjuk, hogy Noé a BáRKába BeRaKta állatait, azoknak aBRaKot, hogy jól KaRBan tarthassa őket hosszú időn át. A nyelv alkotója tudta, hogy baj esetén a BáToR férfiak TáBoRba szállnak, a HaJDúk – DuHaJok, s a GRóFok meg közügyekben FORGolódó urak. Megtudjuk, hogy a BoJToRJáN oRJáN BoJTszerű virág van. A BoJToRJáN – oRJáN BoJT hangváz: B-J-T-R-J-N – R-J-N B-J-T. A CiRoK külsőre hasonlít a kuKoRiCára. A CiRoK – kuKoRiCa hangváz: C-R-K – k-K-R-C Azt is, hogy az orosz CSeLoVeK (ember) szó az ómagyar ember CSeLeKVő jellemzőjéből módosult. A CSeLeKVő – CseLoVeK hangváz: CS-L-K-V – CS-L-V-K. Világossá válik a CSoLNaKba ülők előtt, hogy csak úgy haladnak előre, ha a lapátokkal loCSoLNaK. Ha DaJKa lettél aJKaDon dal faKaDJon a kicsiny emberke örömére. A DéVaJ DíVa DiVaTos szerkóval VaDíTja a férfit, DíVányra csalva. Napjainkhoz kötődő, hogy a DiSZNYó kell házőrzőnek a kutya helyett, mert attól iSZoNYoDnak némelyek. A RaGaDoZó GaRáZDa, megfoszt javaidtól. Amin GoRoMBán DöRöMBölnek, az RoMBaDőL. Megtudjuk, hogy a TRáGYa egy eldobandó GYaTRa anyag, de a jövő évi termés – úgymond – GYáRTásának elengedhetetlen feltételi TáRGYa. A szántóföldön MaRHavontatással HaMaRabb végzel, a JáRoM a MaRHa MaRJára való, te kézzel HuRCoLva, nehezen HaRCoLsz meg a nehézségekkel.A MaRHa – HaMaR hangváz: M-R-H – H-M-R. A JáRoM – MoRJa hangváz: J-R-M – M-R-J Megtudod, hogy ma már az iGaZSáG helyett a GaZSáG a menő, ISTeN helyett SáTáN az úr azok felett, akik engednek neki, s hogy csak a GeRinces ember váltja be íGéReteit. A sok iSMeReT – MeSTeRi eredményekre tesz képessé. Megtudod, hogy az iTaLiáN, TaLiáN s régen LaTiN volt, mert ITALköz földnyelvén lakott. A KaRaLáBé KaRóLáBú zöldség, a KáPoSZTa KoPaSZTva kerül a kádba. A LaGúNa partján különleges a haNGuLat, s a LaJHáR RáHaJoL az ágra. Aki FeCSeG – CSeVeG, FaCSaR – CSaVaR (f > v), PiRinyó – RiPittya, KeVeReDéS – VeReKeDéS stb. Lehetne tovább is. Rengeteg van, ezrével. Ezt nem lehet véletlen egybeesésnek nevezni. Minden hangvázat nem hoztam ide, de a nagybetűkből kivehető a hangváz azonossága. Összegzésként csak annyit, hogy nem légből kapottan írom,mondom, hanem szavak ezreivel bizonyítom állításaimat.