A magyar nyelv gyökei több szerepben

Gyökök ragként. A magyar nyelv nem ragozó nyelv, hanem gyökök és hangcsoportok füzéreiből épülő szavak nyelve. Ezek elsősorban gyökszavak, de ragként is jelen vannak a nyelvben. B.L – L.B gyök: BóL, BőL – LoB, LiB, mint -BÓL, -BŐL ragok alapszerepe:

valamilyen testnek a még elmosódottnak tűnő körvonal rajzolatai az aLB, haLVány fehér háttérBŐL vagy: köd, sötét, víz, talaj, ház stb. BELsejéBŐL, keBELéBŐL, azBÓL (abból), BELőle kiVáLó, kiLIBbenő, felLOBbanó fény, vagy más előtűnő jelenségek leírása. A BOLdogság BELsőből, az érzelmektől LOBogó szívBŐL fakadó. A BOLondság az elméBŐL. Aki BOLdog, az BOLondozó, ez szív – elme együttható jelenség. A BÉLa, ÁBEL, a LIBegőn sétáló szép IzaBELla, AraBELla és más nevek kötődnek a LOBogó BOLdogság fogalmához. B.N – N.B gyök: BaN, BeN – NaB – NeB, mint -BAN, -BEN ragok valaminek BENsőjéBEN: BANda, BENdő, BÖNdő, BONdor, azBAN, ezBEN (abban, ebben), történő, azok BENsejére vonatkozó esetek leírása. A fordított gyöknek a fokozás kifejezéseiben van szerepe: benNEBB, onnan kinNEBB, fenNEBB, lenNEBB stb. RA, RÁ, RE – AR, ÁR, ER ősgyök a légÁRból, levegőből érkezőnek valamiRE, ezRE, azRA RÁhelyezkedése. Eme ősgyök a levegő: légÁR, légtÉR és a benne mozgó, REpkedő madÁR, bogÁR, rovAR szavakban is értelemhordozó. ÁER – ősnyelvi szó. Bizonyíték, hogy megfordított alakja is él a mai magyar nyelvben: ÁER – REÁ. A légÁRból ÁERből érkező madár, rovar, por, zápor stb. REÁhelyezkedik egy alapRA. R.L – L.R gyök: RóL, RőL – LóR, LőR, leválás arRÓL, amiRE előzőleg elhelyezték, elhelyezkedett. AmiRŐL, RÓLa leemelik a takarót, fátylat fény éri, és azRÓL (arról), RÓLa kideRÜL, mi is valójában. Lehet valaminek vaLÓRa váltása eLŐRe helyezéssel, RÓLa, ezRŐL, azRÓL felemeléssel, lehet kiLÓRa vásáROLás. Egy ételRŐL kideRÜLhet, hogy csak LŐRe. Tehát e gyök sem kifejezetten csak ragként van jelen a magyar nyelvben. N.L – L.N gyök: NáL, NéL – LáN, LéN, a LENni ige változata. ValakiNÉL, NÁLa, aki NÉLkül nem LENnél, lenNÉL az, aki vagy, NÉLküle nem kerek a kép. A fordított gyök mutatja, hogy lehet akár egy vilLANó fény, jeLENség. A kaNÁL, kaNYÁL, kaLÁN, kaLÁNY fontos evőeszköz, NÉLküle inni kelLENe a levest. De lehet LÉNY, egy LÁNY, akinek kezében jól áll a fakaLÁN, falaLÁNY. Ez csak vázlat. Bővíthető.