A magyar nyelvrűl

A hivatásos nyelvészet szerint a – terjedelmében hatalmas méretű, kifejezési változataiban rendkívül gazdag, a színesen pazar szemléltető képleírásaiban utolérhetetlen, s az „érzelmek titkos rezdüléseit” legfinomabban megjelenítő – mai magyar szókincs egésze, más népek nyelvi szemétdombjáról összekapirgált, összelopkodott szavakból áll. Ám a hivatalos, hivatásos nyelvészet állításai ellenében a gyöknyelvészet mélyreható, aprólékos, részletes nyelvelemző eszközeivel világosan bebizonyítható, hogy minden szó a magyar nyelv sajátja. De nemcsak ez! Bebizonyítható, hogy a világ összes – beszélt vagy már kihalt – nyelve a történelem viharait átvészelő, ősiségtől napjainkig fennmaradt, s ma is élő teremtés nyelvének gyökszavaiból, hangcsoportjaiból épül fel. Bár talán sokak számára rendkívül ellenszenves lehet a “teremtés nyelv” meghatározás a mai elvadult, istentelen világban, de ez a világosan bizonyítható nyelvi valóság.