A NAGYSZÓTÁR belső címlap utáni, tájékoztató oldala

Kolumbán Sándor

A MA IS ÉLŐ ŐSNYELV SZÓTÁRA

 

A TEREMTÉS MA IS ÉLŐ NYELVE, A MAGYAR NYELV

szavainak kialakulása

Második kiadás

 

P Ő R É N  SZ Ó K I M O N D Ó    SZ Ó T Á R

Beszédhangok, ősgyökök, gyökök, hangcsoportok, szó hangvázak elemző, magyarázó szótára.

 

E szótár több mint 1500 oldalon, közel 4.000 szócikkben és további magyarázatokban bizonyítja be aprólékos hang- és gyökelemzéssel, hogy a teremtés ősnyelve a nyelvek összezavarodása után is fennmaradt, és egyedüli ép, tiszta, kutatható közeg a nyelvészek számára, ha a nyelvek eredetét keresik.

 

A beszélt nyelv a kezdettől jelen volt az ember életében, és minden vele, körülötte történőt rögzített szavaiban.

Az ősiségtől folyamatosan képződő szókincs, mint nyelvi üledékes rétegződés tartalmazza a történelmi valóságot. Gyökszavai a kezdet óta változatlanok. E nyelvbe nem nyúltak bele történelmet meghamisítók mocskos kezei.

Nem alaptalan állítás, hogy a mai magyar nyelv, a világ nyelvi titkainak magyarázó nyelve, hanem e kötet lapjain írottak által bizonyított tény!

 

Az emberi beszédhangok nem véletlenszerűen, nem makogásból alakultak ki, hanem pontos teremtői tervezés remekművei!

A nyelvszerkezeti váz az emberi, sejti DNS számítógépes ütemterv örökíthető tartozéka.

 E hangok kialakítására alkalmas emberi gégefő hajszálpontosan megtervezett teremtői mestermű!

 

A teremtés nyelve, teremtői tervezés eredménye, sajátos szabályokkal vezetett rendszerre épül, matematikai és zenei összhang jellemzi.

Nem minket illet dicséret, hogy ily nyelvünk van, hogy ily csodálatos nyelvet beszélünk, hanem a Teremtőt, aki az embert és a nyelvet megalkotta.

E szótár szerepe a hivatásos, hivatalos nyelvészet, idejét múlt, bebetonozott, ferdítéseinek, hazugságainak cáfolata. Szembemegy minden eddig elfogadott, de bizonyíthatatlan csaló hamisítással, amit a magyar nyelvről, magyar nyelvűeknek és idegeneknek tanítanak több mint másfél évszázada.

Magyar nyelv, a teremtés ma is élő ősnyelve önmagában létező, mint a Teremtő, aki megalkotta. Nem kötődik semmilyen nyelvcsaládhoz, mivel minden nyelvek anyja, a teremtés ma is beszélt ősnyelve a világtörténelem eseményeit csendben figyelő, mozzanatait rögzítő élő tanú.

„A magyar nyelv tán az egész óvilág nyelveinek gyökere és anyja”

Berzsenyi Dániel

Legrégibb nyelv a magyar.

Táncsics Mihály

Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. (…) Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben így nyilatkozhatom meg igazán.”

Kosztolányi Dezső

„Íme itt állunk és beszélünk ezen a gyönyörűségesen zengő magyar nyelven. Egy olyan nyelven, amely sehol az egész világon nincs, csak itt, ebben a kicsiny tündérkertben. Beszélünk egy olyan nyelven, amelynek még rokonai sincsenek […] S íme mégis itt vagyunk! […] Itt vagyunk itthon, Európa kellős közepén…”

Móricz Zsigmond 1929

„… a nyelvhelyesség ügye nem nyelvészeti szakkérdés, hanem közügy, mindnyájunk ügye.”

Kodály Zoltán

A teremtés nyelve felülírja a kifejlődés elméletet, az evolúciós mesék mendemondáit.

2023

——————————————————–

Szent-Györgyi Albert véleménye azokról, akik új utakat keresnek, új dolgokról gondolkodnak:

„Ahhoz, hogy az ember valami egész újat meglásson, ahhoz egész másképp kell gondolkodni. És ha az ember másképp gondolkodik, azt mondják, hogy bolond.”