A nagyszótár kezdőoldalai 2., 3. old.

Beszédhangok, ősgyökök, gyökök, hangcsoportok, szó-hangvázak elemző, magyarázó szótára.

E szótár több mint 1500, A4-es ívméretű oldalon, közel 4.000 szócikkben és további magyarázatokban bizonyítja aprólékos hang-, gyökelemzéssel, hogy a teremtés ősnyelve a bábeli nyelvkavarodás után is fennmaradt, és a nyelvek eredetét keresők számára, egyedüli ép, tiszta, kutatható közeg. A mai magyar nyelv, a világ nyelvi titkainak magyarázó nyelve! Ez nem alaptalan állítás, hanem e kötetben leírtak által bizonyított tény.

E szótár szerepe, cáfolni a hivatásos, hivatalos nyelvészet, idejét múlt, bebetonozott, ferdítéseit, hazugságait. Szembemegy minden eddig elfogadott, de bizonyíthatatlan hamisító csalással, amit a magyar nyelv szavai eredetéről, magyar nyelvűeknek és idegeneknek tanítanak több mint másfél évszázada.

A beszélt nyelv kezdettől jelen volt az ember életében, és minden vele, körülötte történőt rögzített szavaiban. Ősiségtől folyamatosan képződő szókincs, mint nyelvi üledékes rétegződés tartalmazza az emberrel történő valóságot. Gyökszavai kezdet óta változatlanok. E nyelvbe nem nyúltak bele történelmet meghamisítók mocskos kezei.

A magyar nyelv – a teremtés ma is élő ősnyelve – önmagában létező, mint alkotó Teremtője. Nem kötődik semmilyen nyelvcsaládhoz, mivel minden nyelvek anyja! A teremtés ma is beszélt ősnyelve a történelem eseményeit csendben figyelő, mozzanatait szavaiban rögzítő élő tanú.

——————————————————————————————————————————-

Bérnyelvész: „A hang nem értelemhordozó a nyelvben, a hang csak ott van és a szó azt jelenti, amit.”

Párhuzam: A só, ecet, cukor, paprika, bors, nem ízesítő az ételben, csak ott van, és az étel olyan, amilyen.

——————————————————————————————————————————-

Három erős bizonyíték a Kárpát-medencei több évezredes székely jelenlétre, nem keveredésre:

ŐSNYELV, amelyet tisztán megőrzött, minden gyökszava, hangcsoportja él.

KÖZBIRTOK-KALÁKA társadalmi rend folytonossága évezredeken át.

FÖLDRAJZI NEVEK Bécstől Gyimesig, Árvától Zimonyig, sőt a Kárpátok mindkét oldalán.

Az emberi beszédhangok nem véletlenszerűen, nem makogásból alakultak ki, hanem pontos teremtői tervezéssel készült gondolatközlő remekművek, oly élő eszközök, amelyek alkalmasak a szívbeli indulatok, érzelmek finom árnyalatnyi rezdülései, s az elmében megfogalmazódó érvek világos, értelmes, választékos kifejezésére.

Az emberi gégefő hajszálpontosan megtervezett, több életfontosságú művelet – légzés, nyelés, hangképzés – akár egyidejű elvégezésére képes teremtői mestermű!

 

 

A magyar nyelvről

 

„A magyar nyelv tán az egész óvilág nyelveinek gyökere és anyja”

Berzsenyi Dániel

Legrégibb nyelv a magyar.

Táncsics Mihály

Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. (…) Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben így nyilatkozhatom meg igazán.”

Kosztolányi Dezső

„Íme itt állunk és beszélünk ezen a gyönyörűségesen zengő magyar nyelven. Egy olyan nyelven, amely sehol az egész világon nincs, csak itt, ebben a kicsiny tündérkertben. Beszélünk egy olyan nyelven, amelynek

még rokonai sincsenek […] S íme mégis itt vagyunk! […] Itt vagyunk itthon, Európa kellős közepén…”

Móricz Zsigmond 1929

„… a nyelvhelyesség ügye nem nyelvészeti szakkérdés, hanem közügy, mindnyájunk ügye.”

Kodály Zoltán

„Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.”

G.B. Shaw

Régi akadémiai „tudományos” nyelvészbetegség, valaminek nevét nem onnan eredeztetni, amiből a látvány, hallás, íz, illat, érintés jellemzők alapján az ősiség egyszerű, természetes gondolkodású embere kiindult, nevet adott, s amire ma az összkép, szószerkezet felépítése nyomán következtethetünk.

A teremtés nyelve, teremtői tervezés eredménye, sajátos szabályokkal vezetett rendszere van, matematikai és zenei összhang jellemzi. A beszélt nyelv, gondosan, pontosan megtervezett szerkezeti vázra épül. A nyelvszerkezeti váz összetartó ereje hasonló az élő test kötőszövetéhez. A nyelvszerkezeti vázat vezérlő szerv, az emberi, sejti DNS számítógépes ütemterv örökíthető tartozéka.

Nem minket illet dicséret, hogy ily csodálatos nyelvet beszélünk, hanem a Teremtőt, aki az embert teremtette, és a nyelvet megalkotta.

A teremtés nyelve felülírja a kifejlődés elméletet, az evolúciós mesék ronda mendemondáit.

A TEREMTÉS ŐSNYELVÉNEK alapkövei:

  1. GYÖK. Gyökből sarjad a SZÓBOKOR, összes ága, levele.
  2. KÖTÖTT MÁSSALHANGZÓ-PÁROS, mint jelzőoszlop. Körülötte kialakul a HANGCSOPORT.
  3. SZÓ-HANGVÁZ. Ez a SZÓCSALÁD alapja.

Fontos: NEM VÁLTOZOTT egyikük sem az évezredek folyamán!