A nemiséggel kapcsolatos megnevezések a magyar nyelvben
bevezető A magyar nyelv mindenre kifejezést ad.

Ösztöni ősgyökei az érkező hatások nyomán megnyilvánuló hangfoszlányok.

Minden, ami az érzékszervekre hat, ösztöni hangválaszra késztet.
A nemiséggel kapcsolatos megnevezések a leginkább ösztöni kötődésűek.
A nemi szervek, a nemi kapcsolat jelenségeinek megnevezésében a kezdetekkor nem volt semmi közönségesség, nem volt visszatetsző értelem, csak a valós jellemzők képe, azok gyakorlati szerepének megjelenítése volt a megnevezés célja.
Azt viszont a legapróbb részletekig megadja.
Néhány hanggal oly tömören fogalmazza meg, hogy elbámul az ember.
Ami itt következik, nem társalgási szinten folytatott beszélgetésnek szánt leírás.
Célja az egyénnel, párokkal, nyelvészekkel megismertetni a magyar nyelv kifejező erejét a nemiség terén is.
Ezeknek megértéséhez érett emberek kellenek, akik nem mocskolódásra, trágárságra éheznek egy ilyen szöveg olvasásakor.
A nemiséggel kapcsolatos megnevezések is bizonyítják, hogy a magyar nyelv az ősmag-nyelv egyenes ági utóda, mert nem létezhet olyan nyelv, amely a néhány hangos szavakból ily döbbenetet kiváltó, átfogó magyarázatra adna lehetőséget a szerv szerepének teljes leírására.
A nemi szervek és a nemi be-, kiteljesedést leíró megnevezésekkel körülírható az ezekkel kapcsolatos összes jelenség.
Mindenre magyarázatot adnak.
Tudni kell azt, hogy a kezdetek idején semmi nem volt fontosabb, mint a szaporodás, a család számának növelése.
A számok megnevezésének egyik ihletadója a család létszámának növekedése.
A nemi szerveket alkotó ősgyökökkel indulnak a FAmília és a CSAlád szavak, és ez csak a magyar nyelvben!
A teremtőerőt birtokló, mint kezdeményező, annak szókezdő gyöke adja a teremtői szemszögből adott megnevezés szótövét: FAmília.
A FAMília, FAN – ágyék – eredetű is: FAN – n > m – FAM.
Az erőt befogadó, s majd élőként kiboCSÁtó szerv befejező szóvége adja az emberi szempontú megnevezés szótövét: CSAlád.
Ezen szervekről csak a legnagyobb tisztelettel illene beszélni, hiszen az ember továbbteremtésének szervei, isteni ajándék, amelyekkel az ember részt vehet a Föld benépesítésében.
Ám ma a legaljasabb megnyilvánulások veszik körül a nemiséget.
Ismétlem: a kezdetek idején a nemiség legfőbb szerepe az utódnemzés volt.
Persze, nem kicsinyíthető élvezeti értéke, mivel a nemek vonzásában az élvezet mindent elsöprő, felfokozó, ösztönző hatású.
De a cél elsősorban a minél nagyobb család volt.
Ebben versengtek is a családok.
Az asszonyok öröme volt a terhesség, és áldott állapotnak nevezték.
A páros kapcsolatban, a családi szaporulatban rejlik részben a számok megnevezéseinek titka is.
A nemiség áldása minden tiszteletet megérdemlő.
Érzékileg felindító vonzereje semmilyen más kapcsolatra késztetéssel nem hasonlítható össze.
A legmagasabb gyönyört adó esemény a párok életében, az oly vágyott, szeretett és szükséges utódok nemzésére ösztönző.
Az oktalan állat mai napig ennek a célnak rendeli alá.
Ám ez a csodálatos adomány a legértelmesebbnek mondott földi lény kezében elsikkadt, célt tévesztett, mocskos, pocsék, ocsmány, bűnös cselekedetek eszköze lett.
Kifejezetten élvezeti cikként van jelen az emberek életében, jelképes erkölcstelen pocsolyába, bűnök mocsarába süllyedt, okot adva akár életek kioltására is, holott szerepe életek világrahozatala volna.
Mára iparágak épülnek a nemiség hatalmas vonzerejére.
A legmocskosabb üzleti bűnök eszköze lett a nemiség, amely bensőségesség megőrzésével a legszebb, legjobb, legcsodálatosabb élmény volt az emberpár életében.
A mai világ életvitele kizárólag az élvezetekre és a versenyszellemre épül.
Amilyen nagy értékű kincs, épp oly felelősséggel kellene viszonyulni hozzá.
A mai világot azonban nem a felelősségérzet jellemzi. Gyümölcsei körülöttünk rohadnak.
A felemelő esemény ma a posvány mocsarában úszik.
Pedig az adományozó, a Teremtő kérdőre, felelősségre vonja érte az egész emberiséget:
– A legcsodálatosabb kincset adtam nektek! Mit tettetek vele?
– Ocsmányul beletapostuk a sárba, mocsokba, pocsolyába, uram.
Üzlet lett belőle, aljas tettek, gyilkosságok indító, ösztönző rugója.
(A teljes leírás majd a második kiadás függelékében lesz olvasható.)