A NULLA fogalomról eddigi ismereteim szerint

Indulásnál le kell szögeznünk, hogy három meghatározó terület létezik, amely az ismeretközlésben meghatározó szereppel bír az földi emberi világban: SZÍN, HANG, SZÁM.

 

SZÍNek – Két teljes, azaz abszolút szín létezik: fehér és fekete. E két színnek nincsenek árnyalatai.

A SZÍNek ALapja, ALja, az ALv, ALb, ÉLszíne a fehér. Ez az ÉLszín az ELső, a kiinduló, a fehÉL. Ebbe vannak becsomagolva az összes színek, innen bontakoznak ki..

A másik, a KETTEdik a feKETE, amely minden szín hiánya, s amely elfektet, elnyel, visszazár, eltemet minden színt.

A SZÍNekről bővebben a 31. oldalon, Az ősnyelv, mint forrásnyelv című fejezetben.

 

A HANGok világa is e törvény alá tartozik. A HANGok az A hangból, a hangok ALjából, fehérjéből, fehÉL hangjából indulnak ki. Az A az ALap (alap – pala = fehér) ALpa, ALfa beszédhangok sorának ÉLe, ELső, nyitóhangja, amelyek sorát végül a záró ZÉRÓ csOMEGÁlja.

Ezekről szintén a 31. oldalon található bő leírás.

 

A SZÁMok világában is a fenti szerkezeti szabályrend a meghatározó, mivel más nem adatott.

A NULLA – ALLUN fordítás ALvó állapotra enged következtetni. A NULLA egy mozdulatlan HULLA állapot, a NE LÉt. Ebből az ALvó állapotból kell kiindulnunk. A számok nemlétének a másik meghatározója a ZÁRÓ ZÉRÓ.

Az ALUN, ALvó állapotból, a ZÁRÓ ZÉRÓ felnyitásával bontakoznak ki a számok. Kezdetben a számsor a szűz tűzéig, tízig vezetett (népmesék). Majd a hatékony szaporodással elérte annak hatványát, amelyet SZENT számként soroltak be: SZÁZ.

Az utódnyelvekben élnek a SZENT módosulatai: CENT. A SZENT hatványszorzata lett a szent szentje, a SZER, azaz EZER. Hosszú ideig ez számított a NULLÁtól indulás végszámának, és NILLÁnak, MILLÁnak is nevezték. Csak a szorzatait említették.  Aztán a 999 EZER 999-nél felismerték a NULLA ellenpárját, az EZER hatványát és végül ez kapta a NILLA, MILLA nevet. A SZÁMokat nem csomagolják be. A számsor végtelenül elNYÚLÓ.

A SZÁMokhoz tartozó még a SEMmi és a SUMma két véglet, eszezve ez is az SZ.M gyökre épül: SZEMmi és SZUMma.

A SEMMI, a kezdet előtti NULLA állapot, amikor a ZÁROlt energia nyugvóponton volt.

A SZUMMA, mint összesség, az energia által létrehozott MASSZA, a tömeg, az anyag, a MATE. Ennek mozgatásához, MATIKálásához, egyensúlyban tartásához szükség van a MATEMATIKára, amely a tömegegyensúly számításainak, kialakításának tudománya.