A nyelvelemek értelemhordozó szerepe megkérdőjelezhetetlen

Vannak akik „hülyére röhögik” magukat az én gyökelemzéseimet olvasva. Volt már olyan vélemény, hogy „nem százas”, némelyek félkegyelműnek is vélnek engem. Remélem, ők jól érzik magukat. Váljék egészségükre!

Bántó lehet, hogy ez a fajta nyelvelemzés sarkaiból forgatja ki az eddigi langyos, megszokott, némelyeknek jól fizető, hamis nyelvészkedést. Néhány bennfentes vájt fülűnek, a finnugor eredethazugságok alapján megírt tankönyvei után lecsepegő jogdíjak nagyon jól fizetnek.  Az ilyeneknek nem tetsző a valós alapokon álló nyelvészet. Gúnyolják is, „délibábos”nak, meg még ki tudja minek a szerves nyelvészetet.

Szerves nyelvészet – így is lehetne nevezni a gyöknyelvészetet, hiszen szervei szerinti elemeire szedetten elemzi a szóalkotó hanganyagot. A nyelv szervei: HANG, ŐSGYÖK, GYÖKSZÓ, HANGCSOPORT. Ezeknek felismerhető mondanivalójuk van, amelyeket bevisznek a velük képződő szavakba.

Vegyünk egy példát: SZL kötött mássalhangzó-páros.

Körülötte hangcsoportok képződnek, különböző hangzókkal, amelyek OSZLÓ jelenségeket is leírnak. Ami fOSZLIk, mISZLIkbe szakad, szétOSZLIk. Ami nyESZLEtt, az is fOSZLÓ.

A zÁSZLÓ a megOSZLOtt nézetű csoportok azonosítója. Erős erkölcsi értékrend szerint élő ember, nem áll be a fOSZLÓ, nyESZLEtt erkölcsiségűeket azonosító szivárványos zÁSZLÓ alá.  A zÁSZLÓt OSZLOpra rögzítik. Az OSZLOpnak némelykor  megosztó, máskor távosztó szerepe is van.

Hajdan a porOSZLÓ várkapitányi rang volt. A P.R gyök értelmét ismerve, a PORoszló, porOSZLÓ a PARázs égető erejével és PERdöntő hatalommal bírt az alája beosztottak fölött. Egyben tartó és OSZLAtó is volt. Némelykor megosztó is lehetett.

Az északi főváros OSZLÓ neve sem véletlen. Az odaérkező ősnyelvűek ott OSZLOttak szét, onnan indultak különböző irányba.

Amely áldozatot az orOSZLÁn elejt, azt mISZLIkbe fOSZLAtja, fOSZLÁnyaira szedi. A maradék OSZLIk a gyengébbek közt.

Az SZL páros, SZ.L – L.SZ alvógyök: SZeL – LeSZ. Hangzókiesés nyomán alakult ki. Ha visszahelyezzük a hangzót, akkor elmondja nekünk, hogy ami fOSZLIk, mISZLIkbe szakad, szétoSZOL, széthordja a SZÉL, elSZÁLL a légben. A fOSZLÓ anyagot a SZÉL általában a SZÉLén kezdi ki.

A megőrölt gabonaszemek is szétOSZLAnak, a malomkő szétfOSZLAtja, LISZtté málLASZtja. A LISZtet is könnyedén elfújja a SZÉL. De LISZtből LESZ a kenyér és sok más finomság.

Az anyatest SZÜLéskor – úgymond – OSZLIk, magzatát megSZÜLvén, utódja, gyermeke LESZ, aki egy édes kis SZELetkéje marad további életének.

Az SZL fordítottja: LSZ. Ez a következményekről nyújt képet.

Az addigi erős egységes test, közösség, ha megOSZLIk, többfelé szétOSZLIk, mindegyik felOSZLOtt része fÉLSZEggé válik.

 

A fentiek csak ezreléke a felhozható példáknak. Ezeknek felismerése szilárd alapot ad a meggyőződéshez.

Vasfejű, konok, makacs székelynek nevelt az élet, és ha valamiről, annak igazáról teljességgel meggyőződöm, abból engem nem mozdít ki senki és semmi.

Senki megvető gúnyolódása, szamár- vagy lószerű röhögése.