A pálya adva van!

A ma elfogadott, oktatott, magyarnak mondott tudományos nyelvészet a latin-német grammatika szabályait követi, és a magyar nyelvre is ráerőlteti azt, mint kényszerzubbonyt. A felszínen futtatott nyelvészek szerint nincs más út, csak a hivatalosan elfogadott finnugor elmélet útja.

Mit tegyen az, aki ezt másképpen tudja, saját nyelvelemző kutatásai teljesen más eredményt mutatnak? Én – sokadmagammal – azt mondom, hogy a finnugor elmélet tévösvény. Ha van finnugor ág, akkor az csak a teremtés nyelvéből, az ómagyar ősnyelvből kiágazó lehet. Ezen az alapon minden nyelv rokon a magyar nyelvvel, hiszen utódnyelvei.

 

Az igazi célhoz vezető helyes magyar nyelvészeti kutatásban felkészülhetsz arra, hogy teljesen más útvonalon kell haladnod, mint amelyet a hivatásos bérnyelvészet kirajzolt, mert a magyar nyelv titkainak feltárása, mélyebb megismerése csak a gyöknyelvészeti elemzés eszközrendszerével vihető végbe, s eme elemzések közben semmit nem használhatsz a ma alkalmazott, betokosodott nyelvészeti tudomány tételeiből.

Ahhoz, hogy ezt az utat kövesd, teljesen más gondolkodásmód szükséges, Szent-Györgyi Albert szerint viszont: „…aki másként gondolkozik, arra azt mondják, hogy hülye.”

A beszédhangokból kell kiindulnod, azokból a beszédhangokból, amelyek mindegyike mély emberi érzelmet kifejező! Minden hang értelemhordozó, de az általuk képviselt értelmet nem kutatják a mai hivatásos nyelvészek, mivel a hangok által képviselt értelem megvilágítása tönkreverné az ő foggal-körömmel védett elméletüket.

Szélesebb körben kell vizsgálni a hangok által alkotott értelemhordozó nyelvelemeket, jelenségeket – ősgyök, gyök, hangcsoport, hangvázak, gyök és szófordítás, átforgatás – s a köztük fennálló, hálószerűen szövődő oda-vissza kapcsolatrendszereket.

E nyelv tudatosan meghatározott cél, pontos terv alapján kidolgozott alapokra épül. Az alapokról kell követni fejlődését, és rengeteg titkot elárul a kutatónak.

Az alapok, az elemzés tárgyai: hangok, ősgyökök, gyökszavak, hangcsoportok, szavak hangvázai.

 

A magyar nép eredetéről a valóságot a nyelvből tudhatjuk meg. Csak az elfogadható, amit a nyelv is alátámaszt, igazol. Nem Ázsia füves pusztáin alakult ki a magyar nyelv, hanem jóval régebben, a teremtés kezdetétől.

E nyelv jelen volt már az első ember örökítő sejtjeiben, aki minden állatot, növényt jelenséget kitanulmányozott, majd miután minden jellemzőjüket kiismerte, ezek alapján mindennek találó nevet adott, s így a nyelv mindent-mindent rögzített. Az első nyelvnek minden lényre, tárgyra, jelenségre voltak, apró részletekre menően pontos képleíró szavai. E megnevezéseket alkotó hangok átforgatásával, körleírást kapunk a megnevezettről.

 

Ha rá mersz lépni erre a rögös útra, akkor számolnod kell a hivatalos irányzat követőinek megvetésével, támadásaival. Hülyének, bolondnak, délibábos álmodozónak, hályogkovácsnak tartanak, gúnyosan derülnek nagyokat, és röhögve verik térdüket minden állításodra.

De nemcsak ők!

Azok meg nem értésével is számolnod kell, akik nem követik a te – számukra kényelmetlen – gondolatmenetedet, mert nem mélyülnek bele a tárgykör vizsgálatába. Vagy tán sejtik, hogy igazad van, de mivel ők nem akarnak vállalni ilyen terhet, így pusztán bátorságod irigyeiként – ha nem is ellenségeid – ellenfeleid lesznek.

Igazad tudatában viszont, ennek ellenére sem adhatod fel! Pedig még arra is elkészülhetsz, hogy csak halálod után derül ki – egyike voltál azoknak, akik végigfutották a célhoz vezető pályát!

Tehát, kitartás!

————————————————————————————————

A vájt fülű szakértő bérnyelvészek, az ő tévedhetetlen mindentudásukban bízva kijelentik, hogy a magyar nyelv eredetére vonatkozó megállapításaik bizonyítékhalmazokkal igazoltak, leszögezettek, sziklaszilárdak, megváltoztathatatlanok, tehát véglegesek! Azokhoz hozzátenni, azokból elvenni nem szabad. Szerintük az ő elméletük annyira tökéletes egységet képező, akár egy sziklára épült bevehetetlen, minden oldalról védett vár, amely bármilyen támadásnak ellenáll, s így legyőzhetetlen!
Aztán jönnek ismeretlen, névtelen senkik, akik nem tudnak arról, hogy az elmélet sziklaszilárd, érinthetetlen, megbonthatatlan, megtámadhatatlan, legyőzhetetlen, és néhány határozott, találó ellenérvvel kirántják alóla az összetákolt bizonyítékhalmaz alapot, s az egész kártyavár összeomlik.

————————————————————————————————