Az első SÁRA, akit a Biblia említ, az ősnyelven kapott nevet. Úr városában született, ahol ezt a nyelvet beszélték. Nagyon szép nő volt, de meddő, így előbb SZÁRAI néven említi, amely utólagosan héberesített névalak. Úr városa egyik törzsfőjének lánya, akit Balkányi Szabó Lajos Magyar ősmesék című könyve I. kötetében úgy említ, hogy Nimród is szemet vetett rá. Valóságban SZÁRA, s ha a fordítást nézzük –, amelyre csak az ősnyelvben és a mai magyar nyelvben van lehetőség – akkor a: SZÁRA – RÁSZA – ARÁSZ jelentett kiemelkedő SZÁRAt, SZÁLAt, RÓZSÁt, gyönyörű ARÁt, amelyet főember, sátorapa lányaként, mai szemszögből nézve akár hercegnőnek, királykisasszonynak is mondhatnánk. Végül egy jelentős sátorapa, Ábrahám felesége lett. Hogy szép volt, onnan is tudható, hogy később az egyiptomi fáraó is megkívánta. Abban az időben a meddő nő megvetett volt, a férfiak nem kívántak ilyen feleséget, a termékeny nők lenézték, bármily szép volt, és SZÁRAZ kútfőként, meddő mederként tartották számon. Amikor ígéretet kapott, hogy gyereke lesz, a SÁRA nevet kapta, amely termékenyt jelentett. Az S.R – R.S gyök: SáR – RáS, olyan forRÁS, amelyet termékeny SÁR, talaj, föld övez körül (ovázis, oázis). Olyan RÉS, amelyből bő víz folyik, olyan nő, aki SÁRlik, azaz férfira vágyik, és közösülve termékeny lesz, akár a föld termékeny SARA. E gyökkel kezd a: SARjad, SARkall, SARló, SÁR, SÁRga, SERceg, SERény, SERdül, SEReg, SERken, SERleg, SERpenyő, SERte, SÍRó, SOR, SORs, SŰRű és más szavak, amelyek mind a SZAPORAság fogalmi körébe tartozók. Tehát SZÁRA végül SZApoRA lett, SERegnyi utóddal, mint a SÁR vagy SŰRűn SERkenő, SARjadó SARjú. Az S.R – R.S gyök két hangja, az S és R jellemzői csak a mai magyar nyelven sorolhatók elő, csak magyar nyelven adható átfogó, teljes körű magyarázat e két hang összes jellemzőiről. Minden szóba beviszik értelmüket. Mindkettő folyékony hang, végtelenül ejthető. Az S SuSogó, az R pöRgőhang. Az S: bőSég, SokaSág, Sima, Súly, SZépSég (eszező, pösze alakja) stb. Az R: eRős akaRat, teRemtőeRő, paRancs, Recseg, Ropog, Reped stb. Lehet próbálkozni más nyelven is, ám azokban csak, mint befagyott hang van jelen, azon szavak értelmét, mélyebb mondanivalóját kutatni, bontani, elemezni – alkotó hangjaik értelmének függvényében – csak a mai magyar nyelvbe visszahozva lehet. Az OLTA névvégződés, az LT kötött mássalhangzó-páros hangcsoportja. SarOLTA, mint nemes irányadó elvek szerint nevELTEtett hölgy, női mÉLTÓságát minden helyzetben megőrző igazi nőként, epekedő vágyat érző és kELTŐ, a férfiszívbe OLThatatlan vágyat ÜLTet. Szerelméhez fÉLTŐn ragaszkodó. Mint igazi anya, akár egy védő bOLTOzat, OLTAlom kicsinyei számára.

Ez a név kellemes oldali jelentése. Mint minden névnek, megnevezésnek, van másik, kellemetlen jelentésű oldala is, arra most nem térek ki. Azt mindenki megtalálhatja, ha kutat utána.