A székelyekről

A székelyekről írt történelemnek nem minden tétele állja ki a próbát. Sehol nincs olyan fennmaradt oklevél, mely kifejezetten arról írna, hogy a székelyek a visszatérő Árpád fejedelem serege alávetett szolgahadaként rendeltettek! Ez csak kitaláció.

A székelyek egyenrangú fél volt! A hunok itt maradt része, ekkor találkozott a visszatérő hunokkal. A székelyeket nem jelölte ki senki határvédelemre, mert ők ezt kötelességüknek tekintették Árpád előtt is, és utána is. Az Árpádok, de a vegyes-házi királyok idején sem volt soha vita tárgya a székelység előjoga. Csak a Szapolyaiak és Báthoryak kezdték ki, és változtatták pokollá az életüket. A székelyek egészének költöztetése sem állja meg a helyét. Arról sincs egy fia írás se. Egy akkora nép költöztetése nyomot hagy valahol. Azt nem vonja kétségbe senki, hogy voltak mozgások, például Aranyos-szék adományakor több székely család áttelepült. Az egész székely nép költöztetése csak mese szintjén értelmezhető. Még Szádeczky is megfelelési kényszerből írta hamisítványnak a rabonbánról szóló Csíki Kódexet, hogy a székely múltat meghamisítsák. A székely nép ide-oda hurcolása is ennek a hamisításnak a része. A tét Szádeczky Magyar(talan) Tudományos Akadémiai tagsága volt, melyet már akkor teljes egészében cionista szabadkőművesek irányítottak. Ismerősek ennek a gittegyletnek a húzásai a magyar nyelvkutatás terén is.  
A SZÉKely névben benne rejlik a SZÉKes, avagy letelepedett nép jelzője. A magyar királyok nem költöztették el ősi örökös szálláshelyeikről a székelyeket sehová!   A magyar nyelv nem hazudik. Nem emberi elméletek nyomán épült fel. A nyelv őrzi a népek neveit, melyekben jellemzőik belesűrítve állnak. Azok a népek, melyeknek nevében jelen van az SZK kötött mássalhangzó-páros, SZoKásaikat őrző SZéKes népek voltak, és csak maguk elhatározásából változtattak szálláshelyet, valamilyen életbevágó kényszerítő okból. Ilyenek az ertuSZK, baSZK, gaSZKon, SKót és SZéKely. Ezek saját telepeikről kimozdíthatatlanok voltak, akkor is, ha elnyomóik kipusztításukra törtek, ma is híven őrzik SZoKásaikat, SZorgalmasaK, SZabadságszeretőK.  
Miért nem foglalkozik senki az ősi székely várak történetének komoly feltárásával?   Idővel még előkerülnek ezt az állandóságot igazolandó bizonyítékok. Addig mehet a székelyek ide-oda telepítgetéséről szóló toroköblögetés.