A szóelemzéseimmel kapcsolatban.

Az alábbiak akár szabályként is felfoghatók, mert alapjai lennének a – grammatikától eltérő – magyar nyelvre szabott, igazi magyar nyelvtannak. A szóképzéshez szükségesek: 1. ösztöni ősgyökök, gyökök (egy vagy két hang), 2. gyökszavak (három hang), 3. hangcsoportok (három vagy négy hang).
Ezek olyan értelemhordozó, értelemadó nyelvelemek, amelyek beépülve a szavakba, mindenhová ugyanazt az értelmet viszik be. De! Tudni kell, hogy minden hang(csoport) és gyök legkevesebb három rokonértelmet képvisel, és ezek az őket körülvevő hangok értelembefolyásoló hatásának függvényében változhatnak, bővülhetnek. Azt is tudni kell, rengeteg rokonhang felcserélhető, váltható, amellyel szintén ezernyi változat jöhet létre. Ez a titka a magyar nyelv kifejezőerőben utolérhetetlen gazdagságának. Egyetlen utódnyelvnek sincsenek saját alapelemei: gyökszavai, hangcsoportjai, amelyekből saját szavakat alkothat. Csak a megörököltek! Az utódnyelvek által alkotott szavak azokon a nyelveken is elemeire bonthatók, esetleg egy-két vetületére magyarázat is adható az elemzés nyomán. Ám átfogó, teljes magyarázatot csak a nyelvi titkok magyarázó nyelvén, a mai magyar nyelven lehet adni rájuk. Tehát nem mondom azt, hogy magyar eredetű minden szó, de azt biztosan, hogy ősnyelvi, ősmag(yar)-nyelvi gyökökre épülő. E fenti állításomra nincs bizonyíték a világ különböző levéltárai polcain porosodva megbújó titokzatos írásokban, elsárgult leveleken, elmosódott írásjelek által rejtve. Nem tudom állításaim bizonyítására szerzők könyvei címének halmazát sorolni. Ez a munka úttörő. Nincs más írott hivatkozási alapom, csak a gyökelméletről szóló Czuczor Fogarasi Nagyszótár. Mégis különbözik attól, mivel ők csak a szókezdő gyökre figyeltek. Szerintem összes szavaink gyökök, hangcsoportok füzérei. Írott bizonyítékaim nincsenek, de vannak megcáfolhatatlan, elhazudhatatlan élő nyelvi bizonyítékaim arra, hogy egyetlen beszélt nyelv volt a kezdetben. Ama egyetlen nyelv, amelynek vázszerkezetét az emberi génekbe táplálta be kitörölhetetlenül az ember teremtője. Bizonyítékom erre minden megszületett kisbaba által kezdetben használt hangelem. Minden kisbaba génjeiben jelen van az ösztöni ősgyökök alapjaira épülő nyelv, teljes vázszerkezetével. Bárhol születik – Európa bármely nyelvterületén, a fekete Afrikában, a Csendes óceán valamely kis szigetén, vagy a Dél Amerika őserdeinek mélyén – elsőre az egy és kéthangos ösztöni ősgyököket használja. A víz: PÜ, AK, NA. Ha éhes: KE! Vagy: MA, DI, CI. Ez utóbbiak kettőzve: ma-ma, di-di, ci-ci. Ha fény vilLAn közelében: LÁ. Ha HAngot hall: HA. A vele szemben álló felnőtt: BA-BA (nagy), de a kicsi is ugyanaz. A játékosság tovagörgető hangjai: GL – gl-gl-gl-gl. Lehet még sorolni. Előbb minden kisbaba az ősi nyelv ösztöni ősgyökeit használja, csak később tanulja el a felnőttektől a helyi nyelvet, amely szintén ezekre a gyökökre épül. Tehát az én bizonyítékaim az élő nyelvben találhatóak, és annyi van belőlük, ahány szó a világon. Ezeket nem lehet eltörölni, kiiktatni. Ezeket csak mélyen elhallgatni lehet. Tudni kell, hogy minden lény, tárgy, cselekmény több néven neveztetett az ősi nyelven. Azok, amelyek legfontosabbak voltak, a legtöbb névvel neveztettek. A víz, mint a levegő utáni legfontosabb elem, több mint tíz nevet kapott. A madár, amely felcsigázta a földhöz kötött ember képzeletét, hét-nyolc nevet. E megnevezések mind élnek az utódnyelvekben. A nemi különbözőség, mint a legszebb érzelmek indítórugója, bensőséges kötődések alapja és a szaporodás biztosítója, a legfontosabbak közül való. Jelenségeinek különböző vonásai rejtett hasonítóként jelen vannak a szavakban, de olyan finoman rejtőzve, hogy csak a mélyebb elemzés derít fényt rájuk. Fontos tudni: az ősnyelv, s így a magyar nyelv minden gyökszava kétirányú. Minden szava Rubik kockaszerűen – át- és összeforgatható. Ebből eredően, a kialakuló utódnyelvekben összeforgatott alakban vannak jelen a megörökölt gyökök, szavak. Amikor azokat a szavakat elemzem, amelyek idegen eredetűeknek minősülnek, két úton megyek vissza. 1. Van olyan szó, amely megvolt az ősi szavak közt, kiesett, majd visszatért. 2. Van olyan, amely az utódnyelvekben alakult ki, de minden eleme ősnyelvi gyök. Ezt kívántam közölni a tisztánlátás végett azokkal, akik olvassák elemzéseimet.