A teremtés milliárdnyi változatözöne

Az első ember megteremtése óta megközelítőleg 25 milliárd ember élt a Földön. Ebből a 25 milliárdból nem volt minden jellemzőjében két egyforma ember. Még az egypetéjű ikrek sem hasonlítanak teljesen egymásra. Nincs két egyforma bőrminta, bőrszín, hajszín, hangszín, testillat, alkati külső, belső jellemzők.

Mindannyian egyediek, egymástól különbözőek vagyunk.

A sejtjeinkben levő DNS számítógépszerű programjának hárommilliárd rejtjele, kódja irányítja, jegyzi, rögzíti a változatokat.

Annak ellenére, hogy két emberről van szó: férfi – nő, nemcsak az ő jellemzőik épülnek be, hisz az öröklődés törvénye az első teremtett embertől következetesen érvényesül, de ezen kívül még mi minden.

A kezdet mindenben rendkívül meghatározó, így a fogamzás pillanata is az induló emberke létére a továbbiakban.

Természetes mély szerelem vagy durva erőszak.

Az árnyalatokat belső, külső tényezők határozzák meg: a pár hangulata, kötődésük őszintesége, tisztessége, bensőségességi mélysége.

Megnyugtató vagy nyugtalan nagycsaládi kapcsolati kötődések, oda-vissza kölcsönhatások.

Környezeti tényezők, időjárás, holdállás, békeidő, háború, biztonságérzetük és egyebek.

Apró árnyalatok is kialakítanak személyiségi különbözőségeket.

A sejtkutatók felfedezték, hogy az emberek DNS-e 99,9%-ban teljesen megegyezik. Ami egyedi, személyre vonatkozó adat, ezen felüli töredéknyi különbség. E töredék vagyunk mi: te, én, ő. Mégis az eddig élt kb. 25 milliárd emberből kettőnél sem azonos.

Nincs két azonos ujjlenyomatú ember, két azonos bőrminta.

 

A nyelv is ad példát a változatok kialakulásának sokféleségére. Vegyünk példának egy három vázhangból álló kifejezést. Oly szó, amely a legfontosabb táplálékhoz, a kenyérhez kötődő: KaLáSZ.

Három vázhang: K-L-SZ, és a közéjük belépő önhangzók: A, Á, E, É stb.

A hangsorrend és a hangszín változhat, de az értelmi körön belül marad. A hangzók kemény és lágy változatainak váltakozása: sz > s.

Próbáljuk érzékelni, mily változatok alakulhatnak ki e néhány hangból a teremtés nyelvén.

Ha ez az öt hangzó ily bőséges értelmet képes hordozni, képzeljük hozzá, milyen változati bőséget kínálhat a sejti DNS hárommilliárd kódjelből álló programja?

—————–

A KaLáSZ a magvak LaKáSZa (lakás). A magvakat SZaKáLLnak tűnő tüskés SZáLKa SZáLaK védik. A növény életideje végén a KaLáSZ zöldről átváltozik, megSZőKüL, sárgul, KéSZüL érésre. A KaLáSZokat KaSZáLják, ilyenkor KuSZáLódnak a SZáLaK. A leKaSZáLt SZáLaKat kévékbe kötik. Itt még száradnak. E napok még aSZaLóK, azaz szárító hatásúak a magvakra.

Aratókalákában, ha a KaSZáLó nem bírja a versenyt, akkor KiSZáLL.

A KaLáSZok Ki LeSZnek csépelve, ekkor megSZüLiK a magvakat. Cséplés után az üres szalmaSZáLaKat KaSZaLba rakják. A KaSZaLra létrával KáSZáLódnak fel és le. A KaSZaLokban a SZáLaK összeKuSZáLódnak.

A KaSZaLt a SZéLeKen bontják meg.  Egyik szokás szerint, kifent KaSZaéLlel SZeLiK a SZéLeKről a SZáLaKat. A SZéLeKről lehulló SZáLaK a SZeLeK szárnyán KóSZáLva SZáLLóK. A KaLáSZról lehulló SZáLKás SZáLaK a földön maradnak. A kihulló gabonaszemekre a későbbi esőzések KeLeSZtő hatással lesznek, csírát hajtanak.

A kicsépelt kenyérgabona az élelmiszer KéSZLet legfontosabb része. A gabonaszemeket lisztté őrölik, KeLeSZtik, gyúrják, megsütik, majd a kenyeret megSZeLiK, s a KáSZLóban KéSZüLő sültekkel eszik.

A kenyér isteni áldás, az igazat SZóLóKnak való.

 

KaLáSZ – LaKáSZ – SZáLaK – SZáLKa – SZaKáLL – SZőKüL – KéSZüL – KaSZáL – SZüLiK – KuSZáL – KiSZáLL – aSZaLóK – Ki LeSZ – KaSZaL – KáSZáL – SZéLeK – KaSZaéL – SZeLiK – SZeLeK – SZáLLóK – KóSZáL – KeLeSZ(t) – KéSZLe(t) – KáSZLó – SZóLóK   

25 szó, lehet keresni tovább. E tárgykör kulcsszavainak hangváza a K-L-SZ hangokra épül.

——————-

Szegény kifejlődés, evolúciós mese magzatvizébe fulladt, s akik a lélekvándorlást, az „előző életemben” meséjét dédelgetik, szálljanak le a valóság talajára.

Egyedi teremtményei vagyunk Istennek, és külön-külön fejezetben vagyunk beiktatva az ő számítógépén, a mi hárommilliárdnyi változatunk szerint pontosan!  A megromlott kódjainkat javítja ki a helyreállított Földön, visszafiatalít, visszanöveszti csonka, béna, elhalt végtagjainkat, érzékszerveinket.

Egyéni kódjaik szerint hozza vissza az életbe azokat, akik az elmúlt hatezer évben elhaláloztak!

Mi a bizonyíték?

A DNS-ÜNK CSAVAROS LÉTRÁJA A HÁROMMILLIÁRD KÓDDAL!