A TEREMTÉS NYELVE, tudatosan megtervezett élő nyelv

E nyelv a Teremtő Isten által aprólékos pontossággal megtervezett, élő szervezetként működő gondolatközlő eszköz – élő, mozgó, lélegző, dobbanó szívű, szószülő nyelvanya.

E nyelv, a teremtés nyelve, kifejezetten értelmes lények számára alkotott gondolatközlő eszköz.

Megalkotásakor fő célja volt, hogy a beszélő lény, az önmagában birtokolt értelem, érzelem, érzés tömeget – azoknak a legfinomabb árnyalatait, rezdüléseit is képes legyen közölni a rajta kívüliekkel.

A teremtés nyelve – az élőlények, jelenségek, tárgyak, cselekmények stb. nevei, megnevezései, szóalkotó hangjaikból összeálló nyelvelemeikben – rejti, tartalmazza azok jellemzőit, hajlamait, adottságait, képességeit, érzelmeit, érzéseit, sőt mindezek legfinomabb árnyalatait, rezdüléseit is.

E nyelvjelenségek a kifejezés hangjainak átcsoportosításakor csillannak fel, mutatkoznak meg.

—————

A hivatásos – kizárólag bérért és fizetésért tevékenykedő – nyelvészet szerint, az alábbiak nem vehetők figyelembe komoly tudományos nyelvészkedő munkaként, csak délibábos eljátszadozás a szavakkal.

A hivatásos – kizárólag bérért és fizetésért tevékenykedő – nyelvészet valamely hétokleveles agytrösztje megfogalmazta levédett, különdíjazott szabályban, miszerint „a hang nem értelemhordozó a nyelvben, a hang csak ott van és a szó azt jelenti, amit.”

Váljék egészségére!

A hivatásos – kizárólag bérért és fizetésért tevékenykedő – nyelvészet ugyanis csak a száraz, élettelen utódnyelvekre szakosodott, az azokra érvényes latin-germán grammatika szerint gondolkodik.

Nem érti, az élő, mozgó, lélegző, dobbanó szívű, szószülő nyelvanya körüli jelenségeket.

Ennyit a bérnyelvészetről, kegyeleti megemlékezésként.

Béke poraira.

—————

A szavak, megnevezések kialakulásakor mindig az első benyomás külalaki képe, a láttatott, látható jellemzők, épültek be a rögtönzött névbe. Majd később a többi más jellemző folyamatos felismerése nyomán kiegészült a pótlólagos jellemzőket leíró, kifejező gyök-hangcsoport elemekkel. Minél hosszabb a név, megnevezés, annál több jellemzőt tartalmaz, s annál hosszabb idő alatt képződött.

Emberek, élőlények esetén, viselkedési vagy életmód jelenségeit leírókkal bővül.

Egy növény példaként.

A legszemléletesebbek egyike a LEVENDULA neve.

LEVENDULA, LEVINDULA – nevében viseli, hordozza egyik fő jellemzőjét – nyugtató hatását.

A LEVENDULA neve a hivatásos bérnyelvészet tudományos kiértékelése szerint latin eredetű.

De lássuk, mint mond a név eredeti ősnyelvi elemzésben, azaz magyarul?

Ha megfordítjuk a szót: LEVINDULA – ALUDNIVEL. Vagyis a LEVENDULA, LEVINDULA illata nyugtató, jó ALUDNI VELe. De a LEVE is hasznos, a LEVÉN INDUL, a LEVÉN át LÓDUL be, LEVIN INDUL be hatása, a szervezet idegrendszerében egy jótékony nyugtató, idegi egyensúly helyreállító folyamat.

LeVeNDuLa – aLuDNi VeLe – LeVéN iNDuL hangváz: L-V-N-D-L – L-D-N-V-L – L-V-N-N-D-L

Jó aludNIVELe. A NIVEL az ősnyelvben szintVONAL értelmű volt, bár e szó nincs jelen a mai magyar nyelvben, de felleljük az utódnyelvekben az említett jelentéssel.

Hangtforgatás: VONAL – LAVON – NOVAL – NIVEL, a hangváz bizonyít.

NiVeL – VoNaL hangváz: N-V-L – V-N-L.

A szintVONALAD, a NIVELED nem szabad LEVINNED egy észszerű szinten alul.

NiVeLED – VoNaLaD hangváz: N-V-L-D – V-N-L-D

NiVeLED – LeViNNeD hangváz: N-V-L-D – L-V-N-D

 

ALUDNI VELE, illatával jó, kellemes, egyenletes szintVONALú az ALUDvás, nem DÚLÁ fel az ALUDvás nyugalmát.

De mást is találunk e névben. A LEVEN – NEVEL átfordítás mutatja, hogy a LEVENdula kúrával ELŐNEVELED szervezetedet, idegrendszeredet már az INDULástól kezdve a nyugalomra, beINDULA VELE, tőle egy jótékony hatás.

LeVeNDuLa – eLőNeVeLeD hangváz: L-V-N-D-L – L-N-V-L-D

LeVeNDuLa – iNDuLa VeLe hangváz: L-V-N-D-L – N-D-L-V-L

A levenDULA idegi elláGYULÁst (d > gy) előidéző. Ám – mint minden a teremtésben – az ellenkező hatást is kiváltja, ha szükséges, lehet jó értelemben GYULAsztó (gyullasztó), felDÚLÓ, LENDÜLŐ hatást kiváltó is.

A LEVINDULA NÖVELENDI serkenti az érzéki, kéjérzeti ingerhatást, ha NŐVEL van a férfi, LÉVÉND ez mindkettőjük örömére. A LEVENDULA illatától felfelé ÍVELENDEL testileg, s lelkileg is ÍVELŐDNÉL a magasba.

   LeVeNDuLa – íVeLőDNéL – íVeLeNDeL hangváz: L-V-N-D-L – V-L-D-N-L – V-L-N-D-L

NŐVEL (nej) ALUDVA, a termékeny szaporító kéjhatást NÖVELENDI.

LeVeNDuLa – NőVeLeNDi hangváz: L-V-N-D-L – N-V-L-N-D

LeVeNDuLa – NőVeL aLUDó hangváz: L-V-N-D-L – N-V-L-L-D

 

A LEVENDULA pihentető hatása utáni alvás nyomán a test LENDÜLŐVÉ válik, LENDÜL VELE.

LeVeNDuLa – LeNDüLőVé hangváz: L-V-N-D-L – L-N-D-L-V

LeVeNDuLa – LeNDüL VeLe hangváz: L-V-N-D-L – L-N-D-L-V-L

 

Érzelmileg, érzékileg csak úgy ÍVELŐDNÉL, magasba LENDÜLVÉN.

LeVeNDuLa – íVeLőDNéL hangváz: L-V-N-D-L – V-L-D-N-L

LeVeNDuLa – LeNDüLVéN hangváz: L-V-N-D-L – L-D-L-V-N

 

LEVENDULA, ráNEVELENDI tested megnyugtató szintre, elsimítod, NIVELÁLOD érzelmi egyenetlenségeidet.

LeVeNDuLa – NiVeLáLoD hangváz: L-V-N-D-L – N-V-L-L-D

LeVeNDuLa – NeVeLeNDi hangváz: L-V-N-D-L – N-V-L-N-D

 

LEVENDULA kezeléssel ELEVENEDEL, és beINDUL VELE a gyógyulás. LeVeNDuLa – eLeVeNeDeL hangváz: L-V-N-D-L – L-V-N-D-L

LeVeNDuLa – iNDuL VeLe hangváz: L-V-N-D-L – N-D-L-V-L

 

Aki teremtette a növényvilágot, majd később, amikor a gyönyörű környezet készen állt fogadni, akkor az EMBERT – tudta, mit, miért teremt olyanná, és miért teszi képessé az értelmes ember által beszélt nyelvet oly megnevezések alkotására, amelyek azoknak a növényeknek minden fő jellemzőjét elősorolják a név, megnevezés alkotó hangjaival.

——————-

Hiszem, hogy van néhány értelmes nyelvész, aki ezt felfogja.

Nem a bükkfejűekre gondolok!


A bérnyelvész vélemény képtelenségének párhuzama:
„A hang nem értelemhordozó a nyelvben, a hang csak ott van és a szó azt jelenti, amit.” – mondják ők.
Akkor:
A só, ecet, cukor nem ízesítő az ételben, azok csak ott vannak, és az étel olyan, amilyen.
Nyelvész urak, OKOS! Nem?
Ott a délibáb nem csak fejtetőn áll, hanem már seggre megy!