ÁDÁM

ÁDÁMAz első férfi neve. Hébernek mondják. Az ÁDÁM név az ÁD – DÁ ősgyökből indul. A név nem héber eredetű, mivel a teremtésben az ősnyelven neveztek meg mindent, a héber nyelv akkor még nem létezett. Az ÁD – DÁ ősgyök mindkét irányú olvasata ADományt jelentett ősnyelven. Azt jelenti, hogy ÁDÁmnak oly valAMi ADAtott, AMit tovább kellett ADnia.

Teremtői szó: ’ADÁM néked az életet. Néked ADÁM a Földet, mindent, ami rajta van’. ÁDÁM, mint az első férfi a Földön levő mindenség ADOMányait bírta ajándékul. Ez az ősnyelvi férfinév, csak a teremtés nyelvén bontható, értelmezhető átfogó teljességgel. Azon a nyelven, amelyen adatott.

Nevét Teremtőjétől kapta: Néked ADÁM a Földet, töltsd be utódaiddal!  ÁDÁM ÉDEN uraként szabad volt, mint a MADÁr. MIDEn, MInDEn szó – állat-, növénynév – tőle indult: MADE ÁDÁM.

ÁDÁMnak volt DÁMÁja. ÁDÁM, DÁMA, ÉDEN szavak jelentése: ÜDÉN. ÉDENben a NEDŰ ÜDE földjén, ÜDÉN élhetett (volna).

ÁDáM – DáMa – MaDe hangváz: D-M – D-M – M-D.          ÉDeN – üDéN – NeDű hangváz: D-N- D-N – N-D.

A MADE szó jelentése: létrehoz, megteremt. ÁDÁM a Teremtő Isten által létrehozott, megteremtett első emberi lény, aki további védjegye az alkotottaknak. Innen a szó valós eredete. ÁDÁM volt az első földi EGY, mondhatta: EGY ÉN vagyok, ÁDÁM > EGYÉN (d > gy, m > n). Első GY, Első földi alkotó, cselekvő aGY. Első GYártó, ÉN – EGYÉN (gy > d), EDÉN.

Tehát ÁDÁM, EDÉN, akinek ÉDEN az otthona. Az ÁDÁM név igazolja, hogy – képletesen és valóságban is – eleve egyenes tartásra, EMelkEDetten járásra és eljárásra teremtett, két lábon járó éles eszű, tökéletes ember volt, nem nyálcsorgató, bamba, bunkóval járó, szőrcsimbókos vad.

ÁDÁM: ÁD = alkot és juttat, ÁM = szÁMossá tesz, sokasít, többszöröz. Ugyanakkor szÁMba vehető, egy szEM EMberként, mivel szÁMít – EGY SZEMély ÉN, EGYÉN. Tehát az EGY, az emberi szÁMosodásnak is kiindulópontja, alapja. Az EGY a legszilárdabb szám, a hatványa is EGY.

A D hangcsoport – ÁDÁÁDÁm ADOmány volt, ő is rengeteg ADOmányt kapott, ÜDE növényzettel, kEDŰs állatokkal egy egész bolygót, annak minden kincseivel. Kezdetre kapott elegendő tUDOmányt az induláshoz, amelyhez IDŐvel ADAtott volna még lépésenként több, hogy azok súlyát elbírja. Ám neki a gonosz sugallatra egyszerre MInDEn (mide – edim) kellett. ADOmányként a számosODÁs képességét kapta – néked ADÁm a szaporODÁs áldását. Ez a létezés igaz Égi forrásától VANtól, ÉLŐtől, a Teremtő Istentől függ. ÁDÁM a Földnek első művelője, első MATAtó (mata – atam, t > d – mada – adam).

A D.M – M.D gyök: DáM – MaD. Néked aDÁM a Földet, legyél első DÁMja, TÁMja, GYÁMja. A DÁMMAD gyök, emelkedést jelent. Az emelt fővel járó DÁMszarvas szép tartása, a MADár levegőbe emelkedése, feltáMADó csoda. A MAD gyök jelent MAGot is (mad > magy > mag), az emberiség MAGvát, amelyből kisarjadt a többi. A MAD, MED gyök köztes közvetítő jelentésű is. ÁDÁM jó értelemben vett MÉDium. Közvetíti Teremtője akaratát a Föld többi élő, élettelen alkotásai felé. Az igazi gyógyító MEDikus, mint védőTÁMasz áll a beteg és a kór közt, közvetíti a gyógyerejű anyagokat, annak felépülésére. A MEDikus eMElkeDett tudású. Az emelt TÁMfalak, a vÉDelEMként emelt gátak ősi neve: DAM. Az iMÁDság céliránya a MAGasság (d > g), mivel az iMÁDott mindig MAGasabban helyezkedik el az iMÁDónál.

ÁDÁM kapott egy gyönyörű ADOMányt segítőtársként: a nőt, DÁMÁt. Az ÁDÁM >< DÁMA – férfi > < nő, ber > < em, ember, két ellentétes előjelű pont. A DÁM emelkedett jelentése jelzi, hogy e nő, e né, ENÉ, felemelő ajándék, TÁMAsz szÁMÁra. ÁDÁM és DÁMA, a beléjük táplált szaporító képességgel MADElétrehoz, teremt – utódokat

ÁDáM – DáMa – MaDe hangváz: D-M – D-M – M-D.

ÁDÁM, EDÉN, akinek ÉDEN, ParADIcshon volt otthona, ahol ÉDENgetett ENÉjével vÉDENcek voltak, és lehettek volna mindvégig. Az ÁM gyök másik jelentése: ÁMulat, amiben léte első pillanatától része volt, egyik ÁMulatból a másikba esve.

E mellé megkapta a DUMÁhoz, azaz beszédhez való képességet, egyedüliként a Földön.

ÁDáM – DuMa hangváz: D-M – D-M.

Ígéret, hogy a Földet betöltő tÖMeg atyjaként tÁMasza lesz MInDEn utódjának, a földi MInDEnség uraként, az ADOMányok sUMmájának fő kedvezményezettjeként.

De ÁDÁM nevében ott a gát = DÁM értelem is. Lehetett volna gát, DAM minden bűnös hajlammal szemben.

Tömören ennyi az ÁDÁM név jelentése, amelyhez mérve a héber nyelvi megfejtése: vörös földből való ember, egy mélyszegény, száraz, semmitmondó, silány értelmezés. Az ÁDÁM név héber nyelvi megfejtése semmit nem mond az első ember szerepéről, Istentől eredő megbízatásáról, küldetéséről. A Bibliai írások kutatóinak hatalmas tévedése minden értelemkeresésnek a héber nyelv alapjaira helyezése, mivel e nyelv egy kései, keveredett (hebre) nyelvalakulat. A héber nyelv az írott történelem derekán jelent meg, a babiloni fogságuk alatt módosult, írástudóik jóvoltából, így nem lehet a teremtés jelenségeinek magyarázó nyelve. Az ősi leírásokat az első beszélt nyelven, az ősnyelven írták.