ÁDÁM – A Biblia szerint az első férfi neve. [hébernek mondják] Nincs a MÉKSZ szótárban. Az ÁDÁM név héber nyelvi megfejtése: vörös földből való ember. A teremtésben az ősnyelven neveztek meg mindent. A héber nyelv az írott történelem derekán jelent meg, így nem lehet a teremtés jelenségeinek magyarázó nyelve. Az ősi leírásokat a nyelvek magván, az első beszélt nyelven, az ősnyelven írták, nem héberül. ÁDÁM az első ősnyelvi férfinév, csak magyarul bontható, értelmezhető átfogó teljességgel. Az ÁDÁM név az ÁD – DÁ ősgyökkel indul. ÁDÁM ADOMány a Földnek, mint első művelője, első MATAtó (mata – atam, t > d – mada – adam). Néked ADÁM a Földet, legyél első DÁMja, TÁMja, GYÁMja. A D.M – M.D gyök: DáM – MaD, a DÁM gyök, emelkedést jelent. Az emelt fővel járó DÁMszarvas szép tartása, a MADár levegőbe emelkedése, feltáMADó csoda. A MEDve két lábra eMElkeDve táMAD. Az igazi gyógyító MEDikus eMElkeDett tudású. Az emelt TÁMfalak, a vÉDelEMként emelt gátak ősi neve: DAM. Az iMÁDság céliránya a MAGasság (d > g), mivel az iMÁDott mindig MAGasabban helyezkedik el az iMÁDónál. Megkapta a DUMÁhoz, azaz beszédhez való képességet, egyedüliként a Földön. A név igazolja, hogy ÁDÁM – képletesen és valóságban is – eleve egyenes tartásra, EMekEDetten járásra és eljárásra teremtett, kétlábon járó ember volt. Ő volt a földi EGY, mondhatta: EGY ÉN vagyok, d > gy, m > n, ÁDÁM > EGYÉN. Tehát ÁDÁM, ÖDÖN, EDÉN, akinek ÉDEN, ParADIcshon volt otthona, ahol vÉDENc volt, és lehetett volna mindvégig. A D hangcsoport – ÁDÁ – ÁDÁm ADOmány volt, és ő is rengeteg ADOmányt kapott, ÜDE növényzettel, kEDŰs állatokkal egy egész bolygót, annak minden kincseivel. Kezdetre elegendő tUDOmányt az induláshoz, amelyhez IDŐvel még ADAtott volna lépésenként. Ám neki – gonosz sugallatra – egyszerre MInDEn kellett. Az ÁM gyök jelentése: ÁMulat, amiben része volt, egyikből a másikba esve. Ígéret, hogy a Földet betöltő tÖMeg atyjaként tÁMasza lesz MInDEn utódjának, a földi MInDEnség uraként, az ADOMányok sUMmájának fő kedvezményezettjeként. Tömören ennyi az ÁDÁM név jelentése, amelyhez mérve a héber nyelvi megfejtés: vörös földből való ember, silány, szinte semmit mondó jellemzés.