Ágenda

Ősmag-nyelvi eredetű, eltorzult, visszatért szavak
Ágenda – Elintéznivaló ügyek feljegyzésére való füzet. Rendtartás könyve. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] ÁG – ÜG – ÜGY. Akár a folyó (ügy) ÁGait vesszük, akár a fa ÁGait, mindannyi folyamat. A fa ÁGa folyamatosan növekvő, azaz ügy. Az ND párosnak is van folyamati jelentése: iNDul, meNDegél, kalaND, folyoNDár stb. De a rEND szóban is meghatározó értelmet hordoz. Vagyis az ÁGENDA szó, világosan érthető ősmag-nyelvi elemekből épül fel. Az ÁGENDÁba folyó ügyeket (ÁG) írunk fel, melyekre rENDre sor kerül. Magyarul: ÜGYREND füzet. A szó latin nyelvi torzulása hasonlít az árenda szó esetéhez.