AGITÁL

AGITÁL Meggyőzéssel igyekszik rávenni valakit valamire. [bérnyelvész: nk: latin] Az AG – GA ősgyökből.

Az AGITÁLás hasonlata: amikor egy ÁGAt cITÁL, azaz ide-oda ráz. AGITÁLás, kísérlet meggyőzni, valakinek fejébe rÁGni valamit, amit ő nem kíván befogadni.

A G hangcsoport – AGI – az AGItáló fOGGAl-körömmel rAGAszkodik vélt IGAzához. Kész rárAGAdni a másikra.

Az AGITÁLÓ jelszavakat LÓGATÓ:

aGiTáLó – LóGaTó hangváz: G-T-L – L-G-T.

Az AGITÁLÓ – ha tehetné – minden más tevékenységet megGÁTOLna:

aGiTáLó – GáToLó hangváz: G-T-L – G-T-L.

Az I hang felajzást, gyorsmozgást is szemléltető. Ilyen az Izgat, sIet, rIaszt, cItál és más szavakban. Az AGITÁLÓ – IGATOLÓja valakiknek. Továbbá az AGITÁLÓ mindenkit a saját TALIGÁjához fogna IGATOLÓnak:

aGiTáLó – TaLiGa – iGaToLó hangváz: G-T-L – T-L-G – G-T-L.

A nagyhangú, erőszakos AGITÁLÓ minden ellenállót, ellenkezőt LEUGATÓ típus:

aGiTáLó – LeuGaTó hangváz: G-T-L – L-G-T.

A G.T – T.G gyök: GiT – TiG, a kilengő mozgás, mint a GITár húrjainak kilengő mozgása.

A T hangcsoport – ITÁ – jelenléte értelemadó a cITEráz, szITÁl, gITÁr, vITÁz, cITÁl és még más szavakban, mint ide-oda gyors mozgATÁst leíró. Az agITÁl szóban, vITA keretében lezajló lelki felajzással mozgásba, izgalomba hozó művelETEt írja le.

A T.L – L.T gyök: TáL – LáT, a TELítetség és a széleskörűség (a lat, lát gyök értelme). Az agiTÁLó TÁLal, LÁTtatni akar, ezért képleíró, ágÁLó mozduLATokkal szemléLTeti mondandóját.

Az AGITÁLÓ nem hagyja kialudni a tüzet, gyakran LÁTOGAT:

aGiTáLó – LáToGaT hangváz: G-T-L – L-T-G-T.

AGITÁL – LÁTIGA teljes átfordítás is értelemhordozó. Az elkötelezett AGITÁLÓ csak a saját mondandójában LÁT IGAzi valót:

aGiTáL – LáTiGazi hangváz: G-T-L – L-T-G-z.

Az AGITÁLÓ nem könnyen TÁGULÓ fajta, nem adja fel könnyen:

aGiTáLó – TáGuLó hangváz: G-T-L – T-G-L.

A szó minden eleme magyar eredetű.