ÁGNES

ÁGNES – Az ÁGNES név az ÁG ősgyökből indul, mint a törzshöz erősen kötődő ÁG. A név tengelyében meghatározó a GN kötött mássalhangzó-páros. A G hang végletek kifejezésére alkalmas hang: erős röGzítés, horGony, raGad. De a másik végleten: Gördül, Gurul, pöröG. Ugyanakkor középen, mint teherviselő teNGely. Az N hang a Nő, Nóta, Növekedés, Nemz stb. Az Á hang nyitottság. A név végén levő ES érdekes értelmet hordoz. Ami Es, az magas értékkel bíró jelentést hordoz. Ellentéte az Etlen. Nem Es hanem EsEtlen*. A GN hangcsoport – ÁGNE – bizonyos vonzást is jelent a mÁGNEs szóban, itt a testi-érzelmi ellenpontok vonzását. ÁGNEs vonzó és vonzódó, tűzről pattant, aki ÉGNI, lobOGNI képes a szépért, jóért. A mÁGNÁs szóban értékek tömörülése, utódnyelvi jelenléte a sIGNOra (úrnő) olasz szóban, ahol szintén a mÁGNÁshoz hasonló értelmet hordoz. Vagyis ÁGNES úrnő. A GN páros fordítottja az NG, mely a teNGely, mint központi teherviselő, amelyen minden teher megfordul. E szó hasonlataként olyan személyt értünk alatta, aki az érdeklődés középpontjában álló egyéniség. Ugyanakkor nagy területre kiható, mint a teNGer, amely hatalmas, esetenként háborgó vízreNGeteg, mindent megmozgató erejével. Az N.S – S.N gyök: NeS – SeN, szépségégéért SENyved (gyötrődik) a férfi, mert gyönyörű, akár a NÁSfa, amely NÁSZra SZÁNt ajándék. Összegezve – az első ÁGNES: igazi nyitott lélek, törzshöz (családhoz) kötődő biztos pont, erős jellem, jeles, mÁGNESként vonzó egyéniség, érzelmekben, szépségben mágnásként bővelkedő, kellemes mozgású, riNGó járású (ez nagyon fontos egy nőnél férfi szemszögből!). Igazi úrnő lehetett, körülötte forogtak az események, és ő is képes volt azok befolyásolására, mozgatására. Az ógörög nyelv által átvett HAGNOSZ, HAGNESZ névalak jelentése: szűziesen tiszta, szemérmes. A HÁG magyarul a párzás képe, NO, NE eszező szóvéggel NOSZ, NESZ. HÁG NESz, azaz mÉGNEm ÁGzó, nem termékenyített, még szűz. A N.SZ – SZ.N gyök: NeSZ – SZeN a párkapcsolat, szaporodás kifejezései közt is jelen van: NÁSZ, NESZül, NyOSZolya, asSZONy stb.
* Ennek megértéséhez a www.kolumbansandor.ro honlapon levő Az E, É nemcsak hang, mély értelmű fogalmi tényező című írás elolvasását ajánlom.