Aki NEMES

Aki NEMES, az minden téren -ES, természetES, értelmES, igényES, tisztességES, figyelmES, türelmES… lehet sorolni.
A NEMES ember TEtteiről ismerhető fel. Igyekszik megfelelni NEMi felelősségének is:EM+BER, férfi+nő..é
A NEMES ellen oldala a NEMTElen. Ez nem NEMES, mivel nincsenek NEM-ES TEttei, kiESik az ES – NEM-TElen, NEM-TE-LEN NÉLkülözi a jó TEtteket.
Ám mára a NEMTELENek kifejlesztették a NEMETLEN változatot is.