AKNA

Idegennek tűnő, de minden elemükben magyar szavak
AKNA – Földben levő függőleges vagy lejtős irányú vájat, üreg. [szláv] A KN páros igazolja, hogy szó a csak magyar eredetű lehet. Akár a teKNő, az aKNa is üregelés művelete nyomán jön létre. Az AKNA hangjaival leírható a KANAlaz szó. Minden üregelés kiKANAlazás nyomán jön létre. Az AK, OK LUK, LIK LÉK különben is üreg, nyílás értelmű.
Még a robbanóAKNA is üregelést végez. A tAK, a ták, ték stb. gyökök családjába illő (bár itt a t hang elmaradt), és tevÉKenységet jelöl. Az AKNA, mint üreg, munka, tevÉKenység nyomán jöhet létre. A KN páros hangjai jelen vannak, mint meghatározó hangok a KaNNa, KaNál, KemeNce és más szavakban, melyek szintén mélyedést leírók. Nem szláv eredetű, hanem ők örökölték meg a magyar nyelvből.