AKVARELL –Vízfestmény. Vízfesték. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz] Az AKVARELL szó is az AK – KA ősgyök alapjáról indul. Az AKVARELL szóban az AK ősgyök értÉK, a VA VÍz jelentésű. Ez a V hanggal képzett, VIzet jelentő VAnd, VÁd, VÉd szavakban látható. De olyan VÍzi állat, mint a VIdra is viseli a V hangos ősgyököt nevében. A dák nép VÉdvárainak a daVA VIzes Védőárkai: ArkidaVA, ZiridaVA stb. Sőt az északi VIzes népek, a sVÉd, norVÉg, litVÁn, VAndál is. Jelen van a DráVA, száVA, MoldVA, VltaVA és más folyók nevében. A VÖlgy megnevezést a VÍzhez kötjük. De még a lenni ige jelen idejű alakjában is, a lét egyik legfontosabb eleme kiemeléseként: VAn (az élet vízből és víz által állt elő.). A hegytetőn épült VÁr nevében is ott VAn rejtve, mert nem épülhetett VÁr ott, ahol a VÍz nem volt biztosított. A KV páros jellemzőt rejtő K.V – V.K alvógyök a szóban: KaV – VaK, itt is jelen van a VA ősgyök. Az AKVARELLt, de minden más festékanyagot is KAVARnak – aKaVARell. A felvitt anyag, akár a VAKolásnál, eltakarja az addigi üres (vak) alapot, bizonyos értelemben elVAKít az egyhangú valót illetően, színessé téve azt. Tehát, ha az olasz nyelvben alakult is ki a szó, kizárólag ősmag(yar)-nyelvi elemekből, gyökökből épülhetett, mivel nincs más szóképző alapkészlet az utódnyelvek birtokában, csak, amit az ősnyelvből, ősmag-nyelvből, ősmag(yar)-nyelvből megörököltek!