SZPÍKER – Rádióbemondó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol] A SZPÍKER SZ kezdőhangja a SZó, a beSZéd, a SZél szavak meghatározó hangja. A SZPíker SZP párosa SZ.P – P.SZ gyök: SZéP – PöSZ. Ez beSZédvonatkozású. A szPÍKer PÖKi a SZót.

A SZPíker SZÉPen kell beSZéljen, nem PÖSZén. Tehát a szó alakulhatott ki angol nyelven, de csak ősmag(yar)-nyelvi elemekből, mivel nincs más szóalkotó elem egyetlen nyelv számára sem..   

SZTÁR – Nagyon híres színész, énekes, sportoló. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol] A SZTÁR így, ez alakban nem magyar szó, de eredete ősmag(yar)-nyelvi. Az SZT páros igazolja a szó eredetét. A csillogó csillag fényoSZTÓ, fényt OSZT A TÉRre (fényoszter, osztár). Az ISTÁR, ESZTER nevek hordozták értelmét, amelyek egyike sem volt zsidó név, hanem magyar ajkú népektől erednek. A bibliai ESZTERnek más neve volt: Hadassa, de titkolni kellett zsidó eredetét. Így az ősmag(yar)-nyelvi ESZTER nevet adta neki a nagybátyja, hogy az asszír király embereit becsapja, ne vegyék észre zsidó származását. A SZTÁR ÁR gyökszava magas jelentésű (árszint). Tehát a SZTÁR ősmag(yar)-nyelvi elemekből álló szó, és társadalmilag magasan levő (ár) csillogó fényoSZTÓt jelent.  

SZTEPP – Talppal és sarokkal erősen kopogva járt színpadi tánc. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: angol] A SZTEPP is magyar elemekből álló szó. Az SZT páros az oSZTás meghatározó értelemadója, és jelenti a sok apróra oSZTott TOPogást. A TEPP itt a TIPegés, TAPogás, TOPogás. A SZTEPP tehát apróra oSZTott TIPegés-TOPogás.