APOSTOL

APOSTOL – Jézus 12 tanítványainak valamelyike. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] Az APOSTOL szó is AP – PA ősgyökből sarjad. A szó magyar nyelven bontható, magyarázható. Az APOSTOL szó jelentése a Bibliai nevek és fogalmak című könyv szerint (21. old): küldött, követ. Az APOSTOLok gyalog jártak, tAPOSTÁk az utat, erre volt a tréfás APOSTOLok szekere megnevezés. Az ST (szt) páros a szétterjedés (füst), -terjeSZTés, valami nagy tartalom (üst) megoSZTása. Nekik Jézus tanításait kellett terjeSZTeniük, annak nagy jelentőségű tartalmát megoSZTaniuk. Ez ügyben sokat tAPOSTAk. Igehirdetési munkájukban mindenhová elvitték a hírt, mint a POSTA a küldeményt. Jelképesen szólva: új utakat vertek, tAPOSTAk ki. A rájuk bízott emberek irányába, mint APA (atya) viselkedtek, szellemileg ÁPOlták, tÁPlálták őket. Végül POSZTjukon –, amely kitAPOSott állomáshely – POSZTOLtak, álltak rendületlenül. Bár lehet megmosolyogtató, de mai szóhasználattal: hosszú útjaikon STOPpoltak is, ha felkérezkedtek valaki szekerére. A magyar szó saját alkotó hangjaival, értelemadó elemeivel magyarázatot ad a szó értelméről, tartalmáról. Ez megdönthetetlen bizonyíték, hogy az ógörög nyelv az ősmag(yar)-nyelvből örökölte a szót.