ARZENÁL – Fegyverraktár. Valaminek óriási készlete. Szellemi eszközök tárháza. [német < olasz < arab] Az AR – RA ősgyök itt jelenthet az A hang kapcsán rendkívüli fontosságot, de együtt az R hanggal fontos ERőt (forca). Az ARZENAL nevet a velencei hajóépítő műhely viselte, amelyben hadi felszerelést is gyártottak. A Velencei Köztársaság legfőbb erejét – fORZA – a hajókkal lebonyolított világszintű kereskedelme biztosította. Ennek a kereskedelemnek a jövedelméből tartotta fenn hadEREjét (forca, forza). A fORCA, fORZA szó viszont ősi kifejezés, és csak magyarul értelmezhető. Az erő, a fORCA, fORZA, meghatáRoZó ARCUlati tényező. Amint a hARCI sportok művelői mindig az izmaikkal kérkednek, úgy az államok is rendkívül FOntosnak tartják a(z f)ERŐfitogtatást. Erős ARCUlatuk megmutatásának egyik módja a katonai pARádé (par – for), amelyen hARCI eszközeiket fORCÁikat, fORZÁikat, ARZEnáljukat vonultatják fel. Amikor valaki bevihARZIk egy társaság közé, erős ARCUlatát kívánja megmutatni. Az RZ hangcsoport – ARZE – jelen van oly szavakban, amelyek fegyverek használatával, azok hatásaival, s használatuk utóhatásaival kapcsolatosak: bERZEnkedik, bORZAlom, vihARZÓ, zŰRZAvar stb. Az RZ páros, mint R.Z – Z.R gyök: RáZ – ZűR hangjaival alkotható a megRÁZó szó, mint fegyverek használatának ZŰRt okozó következménye. Ha valami óriási raktári készletre gondolunk, ott is lehet ZűRZavaR. Szellemi eszközök vonatkozásában ÉRZElem, ÉRZŐ, szERZŐ, vihARZÓ. A Z > SZ hangváltás szerint SZeR – RéSZ. Az ARZenal gyár hajó-, és fegyverSZERkezeteket, RÉSZeket gyártott, s azokat összeépítette. Az N hangcsoport – ENA – a csINÁl, kÍNÁl, zENÉl, fINOm és más szavakban. Minden gyár, termékei kifINOmítására törekszik. Amikor valami nagyon jól megy, mintha zENEszóra menne. Az ArZENAl gyárban valóban minden jól ZENÉLt egészen a köztársaság megszűnéséig. Napóleon ugyanis lerohanta, elfoglalta, megszüntette a Velencei Köztársaságot. Az N.L – L.N gyök: NáL – LáN, a NŐL, LÁNc szavakban a kiterjedést szemlélteti. Az ARZENÁL szó minden elemének értelme a mai magyar nyelven bontható, magyarázható, mivel az ősi magnyelv egyenes ági örököse.