ASZTAG, ASZTAL

ASZTAG – Gabonakévékből rakott szabályos magas halmaz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] Az ASZTAG ASZ értelemadó gyöke a száraz jelentés mellett, a kiterjedés nagysága. Az SZT páros legfőbb igazolója annak, hogy az ASZTAG magyar kifejezés.

Az ASZTAL, ASZTAG szavakban az SZ a SZáraz, érett jelentést T jelenlét TÉRhatást sugall, együtt az oSZTás jelölői. Az ASZTAG nagy terjedelmű gabonarakásként, gAZDAGságot is jelentett. Egy kis magyarázattal érthető a párosoknál előforduló zöngés – zöngétlen hangcsere. Van teljes csere: SZK > ZG, amely esetben a zöngétlen páros cserélődik zöngésre: máSZKálás – moZGás. Vagy aSZTag – gaZDag, amelynél szintén zöngétlenről zöngésre vált mindkét hang. Ugyanakkor értelmi háttéregyezés észlelhető az SZT > ZD > ST váltásnál. Például: gaZDagon megkent vajas kenyér esetében vaSTagon kenték a vajat. A szóvégi TAG, DAG bőséget, kövérséget jelent. Az SZ.T – T.SZ gyök: SZéT – TeSZ, még takar az ASZTAGgal kapcsolatos jellemzőket. Az ASZTAG megbontása után, a cséplésnél SZÉTverik a gabonafejeket, SZÉllel SZÉTfújják belőle a polyvát, pelyvát, rostálják, azaz SZITálják.  

Az ASZTAG szó magyar eredete elvitathatatlan.  
De azért elfogadnék egy ilyen mélységű „szláv” nyelvi magyarázatot az Akadémia nyelvészeitől, vagy a „szlávul” beszélőktől, ha a fáma szerint tőlük makogtuk el a szót!  

ASZTAL – Lábakon nyugvó vízszintes lapból álló bútordarab. Étkezésre stb. használt asztal. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] Az ASZTAL szó ASZ gyöke is nagy kiterjedés. Az ASZtal jelképes nagyság, használtságának fontossága szempontjából. Az SZT páros oly elsöprő bizonyíték a szó magyar eredete mellett, hogy azt az összes finnugrista nyelvész egy kórusba tömörülve sem tudja megcáfolni. Az SZT páros fő küldetése az oSZTás és az illeSZTés jelölése. Egy példamondat: Az ősi sátorapa, a neSZTor a poSZTóval terített aSZTal mellé tiSZTeletre méltó embereket válaSZT, a malomban gabonából mállaSZTott liSZTből készült eméSZThető étel kioSZTása után, még ott az aSZTalnál tanácsokat oSZT, gondolatokat ébreSZT, gondosan illeSZTett szavakkal jóra öSZTönöz, munkára öSZTökél. Az ASZTALnál játékokat is játszanak, kártyákat, de szerepeket is oSZTanak. Az ASZ értelemadó gyök, az SZT kötött mássalhangzó-páros, de itt alvó SZ.T – T.SZ gyök is: SZéT – TeSZ, amely az ASZTALra vonatkozó jellemzőket rejt. Az ASZTALon SZÉTterítenek: étkeket vagy SZÁríTandó anyagokat. Ugyanakkor az ASZTALterítő az oSZTvátán kéSZülT SZŐTtesből van. Az ASZTALtetőn ASZALták a gyümölcsöt. Az aszTAL elLÁTó hely. Úgymond: TÁLaló hely.  

Na, most ezt a fenti magyarázatot kérjük „szlávul”, azoktól, akik a szláv nyelvből eredést erőltetik.