ÁTFORGATHATÓ GYÖKÖK, HANGCSOPORTOK, SZAVAK

A teremtés ősnyelvében minden ősgyök, gyökszó, hangcsoport megfordítható, átforgatható volt. A teljes szó szintén, de ezenfelül a szó hangsorrendje is átrendezhető volt. E jellemző a ma is élő ősnyelvben, a magyar nyelvben is kimutatható. Az ilyen módosulások ellentétes értelmet kifejezők lehetnek, de esetenként leírnak következményt, tanulságot is.

Több gyökpáros van, amely domborzati ellentéteket leíró: HEGY – GYEH, DAG – GÖD, DOM – MED, HAR – HOR. Ezeken kívül GYÖLV – VÖLGY. Balkányi Szabó Lajos: Magyar ősmesékben ír az ősi DAGról, amely hegyet jelentett az ősnyelvben, s amely él a mai török nyelvben: DAĞ. A DAGanat, kiemelkedés. Ez fordított gyökkel a GÖDör, amely mélyedés. A GÖD vizet is jelent, ez elleni védelmet szolgálja a GÁT, a DAM.

A HAR, HOR, GOR mindannyi hegy, de ugyanezekkel a gyökökkel:
a HARapás bemélyed, a HORpadás mélység, a GARat szintén.
Minden HEGYnek GYEHe, völgye van. Minden HARnak, hegynek HORpasza, völgye.
Minden DAG, hegy mellett mélyedés, GÖDör, völgy van.
DOMb és MEDence. A mély MEDer és a magas DAM azaz GÁT.
A bibliai HÓReb hegy, sem héber nyelven kapott nevet. – lehet fehér (sziklák), a HÓR = hegy. Minden HAR, HÓR, s így a HÓReb mellett is HORpaszok, azaz mélyedések, völgyek húzódnak.

A megfordítások, átforgatások, teljes szó hangsorrend átrendezések nem csak a fentieknél, hanem minden más kifejezésnél is pótlólagos jellemzők vagy más magyarázat kifejtését szolgálják.

A fordított gyökszó leírhat értelmi párhuzamot, ellentétet, de alapvető jellemzőt, hatást is. A beépülő gyökök azonos határhangjai a szóban összeolvadhatnak. Ezek elemzésekor az elhalt gyök határhangokat helyreállítva mutatják valós jelentésüket.

Ezt a nyelvi sajátosságot és az azonos hangkészlettel körülírható magyarázat lehetőséget összességében az utódnyelvek egyike sem birtokolja, csak az ősnyelv, a teremtés nyelve, a nyelvi titkok magyarázó nyelve.

 

  • Gyökfordulások – jellemzőket, gyakorlati szerepet leírók

G.R – R.G: GöR – RöG. A RÖG GÖRdül, GÖRög, göRÖG, GÖRdülő RÖG. Ez egyik jellemzője. Van, hogy a RÖG nem GÖRdül, hanem RÖGzül, leRAGad. Itt ellentétes értelmű. A két gyök összeépülve: GÖR-RÖG, GÖRRÖG – GÖRÖG.

 

T.P – P.T gyök: TaP – PaT. Ami nem TAPad, az lePATtan. A TAPló a fára TAPad, és a fa PATerolja, TÁPlálja, TÁPolja.

 

H.D – D.H: HüD – DüH. A bőr egyik ősnyelvi neve: HÜD. Az arcHÜDön meglátszik a DÜH. Az arcHÜDön meglátszik a HŰD, a ségeD is valaki iránt. Az egész bőr-, azaz HÜDfelületedből az arcHÜD bírja a leginkább a HIDeget.

 

B.L – L.B: BoL – LoB, a BOLdog ember LOBog, LEBeg örömében. A BOLond LOBbanékony, elméje megLOBbant. A BOLdog kis hölgy szép LÁBain BILlegeti magát és LIBegően lépked (hangzás: lébked), talán épp BÁLba siet.

 

L.B – B.L: LáB – BaL, a LÁB BALlag, azon BILlegünk, LIBegünk. Azzal BÁLozunk (lábal, lábal, báloz, olasz: ballare).

 

SZ.M – M.SZ: SZeM – MeSZ, a SZEM MESZ-sze ellát.

 

SZ.J – J.SZ: SZáJ – JáSZ, a SZÁJ JÁSZol (ige), JESZik, azaz eszik. Ha rosszat szól, másokat iJESZtget JESZteget

 

K.R – R.K: KaR – RaK, a KARral RAKunk, amely az aKARat végrehajtója.

 

  • Gyökök

BASZ – SZAB, szaporítás által további életút kiSZABása

CSAT TÁCS, a pálya, CSATa színhelye, a TÁCS, a pálya határán kívüli

CSAT CSIT, a CSATár, támadó, a CSITár, védőpajzs, csitár = pajzs(készítő)

DAG GÖD, a DAG hegy, mellette völgy, GÖDör

DÍSZ DISZ, a DÍSZes, szép, a piszkos, DISZnóul csúnya

DOM MED, a DOMb és MEDer

GÓR GAR, a GÓR hegy, a GARat mélység

GÖR RAG,  GÖRdül vagy RAGad

GÖR RÖG, GÖRdül vagy RÖGzül

GYÚL LÁGY, erőre kap, lángra GYÚL, majd elLÁGYul, elláGYUL

HAR HOR, HARgita, HÓReb, HARsányi hegyek, mellettük HORpasz, HORony (völgyvájat) mélyedés, völgy

HAT HIT, HATvány vagy HITvány

HEGY GYEH, a HEGYnek a völGYEH, GYEHe van: GYEHhenna

HOR HER, összeHORD (gyűjt) vagy elHERDál (pazarol)

HÜD DÜH, az arcHÜDön meglátszik a DŰH, HÜD = bőr

HÜD DÜH, fel(h)ÜDít vagy felDÜHít

HŐ,  vös vagység

IDE ODA

GAZ GAZ,  iGAZság vagy GAZság

ÍV AV, felÍVELés vagy elAVULás

SZOM SZOM, SZOMi, SZOMjas vagyok, iSZOM

KIS SOK, KES vagy SOK

MÉH HÍM, női vagy férfi jelleg

MÖR MER, töMÖRít vagy kiMERít

NÁD DON, torNÁDó lehet DONátor – NEDv eső, áldás nagy = DON, DUN, de lehet romboló mennyiség

OLT OLT, kiOLT haragot,  tüzet, de akár életet is

PAD PED bővítményeiben: taPAD vagy felrePED

OR – beROvás vagy kiálló ORomzat

ROM REM, lehet ROMlás  vagy REMény

RUKROK, kiRUKkol vagy beROKul – ki a KÖRből vagy cuRUKk, vissza a KÖRbe

SELY SÚLY, a SELYmes, SELY, CSELY könnyedség vagy nehéz SÚLY

SER RES, SERény vagy RESt

SŰR RES, SŰRűn tele vagy üRES

SŰR RÉS, lehetnek  SŰRűn, szorosan állók vagy RÉSek vannak köztük

SÁR SZÁR, a SÁR bőség, de a SZÁRaz összeaszottság

SZAP PASZ, SZAPorít vagy PASZkonca

SZÁR RÉSZ, SZÁRmazás, szaporodás és RÉSZekre oszlás – RASSZ 

SZED SZED, összeSZED vagy szétSZED

SZED DESZ, DESZkel = szétnyit, tőkét DESZkel, DESZkára szeletel. A gaj, azaz rög szétesik = gajDESZre megy

SZEG GESZ, az összeSZEGzett heGESZtett részek az eGÉSZ részei, amit megSZEGnek, GESZtjeire hull

SZEG GÉSZ, SZEGlet, SZÖGlet az eGÉSZ része

SZÉKKÓSZ, lehet SZÉKes vagy KÓSZáló, állandó lakos vagy vándorló

SZENSZEN, SZENt, tiszta, vagy  SZENNYezett, azaz: tiszta vagy tisztátalan

SZÉP PISZ, SZÉP vagy PISZkos

SZÉP SZEPlős

SZÍV VISZ, SZÍVó vagy VISZ-szatoló

SZUNY NYÜSZ, aki SZUNNYad nem NYŰSZköl

TAP TÉP, ráTAPaszt vagy leTÉP

TÉKTEK, TÉKol (dolgozik) vagy TEKereg (csavarog)

TÉNY NYET valaha TÉNYt, téNYET tagadás szava az ősnyelvben. A szláv nyelvek örökölték.

TISZ SZÍT, TISZteli vagy SZÍT ellene

TOR TOR, a TORnádó lehet donáTOR  adakozó, a TOR = csúcsállapot, vagy TÖRő, romboló

TÁR TÁR, a célTÁRcsa lehet a csaTÁRa készülő célpontja

TÁR TÁR, a csaTÁR pajzsa a csiTÁR, a támadó sújtást kivédő, a csitár = fegyverkovács, pajzs(készítő)

TŐGY GYÖT, a TŐGYből enyhe GYÖTréssel fejtett tej

TÜCSCSÜT, a TÜCSkölő semmirekellő, ám aki CSÜTöl, négyel, keményen dolgozik. CSÜTör = négy.

VÁD VÉD, VÁDló vagy VÉDő

VAR ROV, a VAR kiemelkedés, a ROVás bemélyedés

VAR ROV, a VARrogás, beszéd, a ROVás írás

VAS SAV, a SAV a VAS legádázabb ellensége

VAS SOV, lehet VAStag vagy SOVány.

VIC CIV, az ízetlen VICcelődés, CIVakodássá fajul

ZEL LAZ, valaki SZELes, ZELegór vagy LAZa LAZSáló

ZSAR RÁZS – a paRÁZS egyre inkább izzó, a ZSARát kihunyó

ZSAR ZSER a ZSARoL és  leZSER, szorít vagy lazít ellentét

SZÍP PISZ, levegőt SZÍP a kis PISZe

SZÉD – SZÉD, a szép beSZÉD SZÉDítő

DISZ – SZID,a  DISZnó viselkedésért SZIDás jár

DISZ – SZÉD, DÍSZes és SZÉDítő, a DÍSZes beSZÉD emeli a hangulatot

REZ – ZÖR, ami REZeg, az ZÖRög

TÖR – RÚT, a TÖRés RÚT képet mutat

TÖR – RŐT, a TÖRés nyomán RŐT (vér, vörös) nyom marad

RÉS – SÉR, a töRÉS SÉRülés

GYŰV – VAGY, ha GYŰVünk VAGYunk

VÍZ ZIV, a ZIVatar VIZet hoz.

NISZ – NÁSZ

NISZ – NÁSZ

PÉNISZ – SZINAP – a SZINAPszis idegsejti ingerátadó találkozási pont.

A nemiségben: PÉNISZ + PINA –> SZINAP  = NÁSZ , gyönyör ingerözön átadás, új élet teremtése, GYÖNYÖRÖZÖN, elsatnyult ógörög szóval: GENÉZIS.

Tehát a NÁSZ is egy SZINap(szis)

 

  • Hangcsoportok

pOMPA – tOMPA

OLVAd – ALVAd

fALVA – nyELVE

ÁBRA – fABRIkál

OLT Ó – ALTA

OLTÓ – ÉLTE

Megfordítva ellentétes értelem

mÁGNEs – ENGEd, vonzó – engedékeny, GN – NG

gAZDAg – mADZAg ellentétes, a gAZDAg nem mADZAgol, ZD DZ

bOGNÁr – dÖNGEt munka közben, GN NG

ÁBRA – csORBA, BR RB

ABRAk – bŐRBEn, az ABRAk jó bŐRBEn tartja az állatot, BR RB

OLTÓ – ÖTLŐ, a gyümölcstermesztő ember volt a keresztező-nemesítő OLTÁst kiÖTLŐ

 

  • Szavak – végletek

SEMMI SUMMA

ZÉRÓ EZER

NULLA MILLA

SELEJ JELES – a két véglet

ÜRÖM ÖRÖM – keserv – boldogság

VÖLGY GYÖLV – a VÖLGY mélyedés – anyag összeGYÖLVe, GYŰLVe: HEGY

SZOMi iSZOM SZOMira, SZOMjra – iSZOM, üres >< feltölt

MOSOLY SOMOLY – a SOMOLY kissé SOMosan Savanykás

ACÉL LACA –> feszes rugalmasság – lanyha lazaság

ÁDÁM DÁMA –> férfi – nő

DEBELLA  – LEBEDA (debella – tenyeres-talpas, lebeda – könnyen libegő hattyú)

ISTEN SÁTÁN  –>  iGAZ GAZ uralom

ERRE ARRA

éKES KESe

éKES SEKély

éKES SÜKe

PIN PÉN, PINa – PÉNisz

PIN PÉN – NÉP, PINa – PÉNisz –> NÉPesedés  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Átforgatva, lágyítva stb.

NYÁR ÁRNY, kell az ÁRNY, szÁRNY

ÁR ÁR ÁRad – szÁRad

nyÁR – szÁRít

 

és végül:

MATE – ATOM, MaTe – aToM hangváz: M-T – T-M.

MATER – TÖMÖR, MaTeR – TöMöR hangváz: M-T-R – T-M-R.

Oly anyagTÖMEg, amelynek legparányibb TÖMörített azonosítható eleme: A TÖM, azaz ATOM. Az ATOM – MOTA fordítás azt is elmondja, hogy bent az ATOMban MATAtás, azaz mozgás van.