Ától Cetig, Alfától Omegáig

A fennmaradt, ma is élő ŐSNYELVben, mint jelképes GÖMBben sajátos, eredeti, kristály (térrács), tördelt (fraktál) rendszerű bokrosodó, szétágazó nyelvszerkezetre épülő alapvető nyelvi törvények uralkodók mind a mai napig. Aki felbontotta, meghagyta az eredetit épp, mint a fehér színt. Fennmaradt egyenes ágon egy MAGYARázó nyelv, egy MAGnyelv, a világ rejtett nyelvi titkainak MAGYARázó nyelve, amely az ősi, ősnyelvi jellemzőit változatlanul sajátjaként őrzi, bírja, beleértve az ősgyökök, gyökszavak, hangcsoportok, szavak megfordíthatóságát, átforgathatóságát, valamint szavainak alkotó hangjaival azok értelmének részletekbe menő, aprólékos körülírását is. Nézzük a hangsort, az ABC-t vagy a görög ALFABET-et. Van-e közös vonás a két nyelvben, és mely nyelv ad erre magyarázatot? Az ABC első hAngja az A, mint leghAtÁrozottAbb hAngzó. A görög hangsornak az AlfA, amely ősnyelven a fehér szín neve is: hAlvÁny (f > v), AlbA (f > b), s amely megnyitja a hangok sorát, mint a kivilÁgosodó holvAl, azaz hAjnAl az induló nAppAlt. Az ABC hangsor utolsó hangja a Z hang, a Záró, becsOMAGOló Z, amely minden hangot A-tól Z-ig, Ától CETig, (z > c) visszaZár a jelképes GÖMbbe (csoMAG – GAM, GÖMb). A CET gyök olyan valamit jelent, amibe minden belefér: eCET = savanyú ízösszesség, kaCAT – lim-lom összesség, CEThal – hatalmas térfogat. A görög hangsorban az AlfA nyit, az OMEGA, oMEGa: MEG – GEM, csoMAG. Az OMEGA – csOMAGOlja, csOMEGÁlja be a hangokat. Ezeket így nevezték az eredeti ősnyelven, majd a lassan leváló ógörög ág azt a változatot vitte magával, amely jobban illeszkedett hozzá. Ám ezt a mai görög nyelv nem tudja megmagyarázni, mivel a fogalom meghatározó szavai az ómagyar ősnyelven alakultak ki, és az ógörög nyelv leválása után megváltozott, s azóta több változáson, keveredésen átesett mai görög nyelv nem birtokolja a megfejtéshez szükséges viszonyítási alapkészletet. Csak a ma is élő ősnyelvben, a magyar nyelvben van jelen az ősi nyelvelemző viszonyítási alapkészlet. A viszonyítási alapkészlet eszközei a teremtés óta változatlanok: hangértelem, ősgyökök, gyökszavak, hangcsoportok.