2022. május 25-én feltörték a Facebook profilomat. Minden próbálkozás ellenére nem sikerült eddig (az elmúlt hét napban) visszaszerezni. Amit a nevemben írogatnak, az nem én vagyok.
Tovább olvasom -->>
NOÉ – Az Özönvízen át megmenekülő családfő neve. [hébernek tartják] A NOÉ név mondandójának megértéséhez tudni kell, hogy az emberiségre rázúduló földre szállt, testet öltö
Tovább olvasom -->>
Az ősnyelvben az értelemhordozó elemek az eredeti vázszerkezetben helyezkednek el. A MeN – NeM gyök a MENni ige alapgyöke. Az ősnyelvben az ELME másik neve MENTŐ. Összevontan még érthet
Tovább olvasom -->>
A román nyelvben a TÂRG (kiejtve: türg) szó jelentése: vásár, vásárhely. A szó román bontásban nem értelmezhető, elemei nem jelentenek semmit. A szó eredetének magyarázatáért a ma i
Tovább olvasom -->>
Angéla gyönyörű lány volt. Szemöldökének íve és kékeszöldben játszó, csillogó, néha álmo­dozó, alkalmanként perzselő tekintetű szemei együttesen adták ígé­zően szép tekint
Tovább olvasom -->>
VARR – Két textilanyagot, bőrt tűbe fűzött cérnával egymáshoz erősít. [bérnyelvészet szerint: finnugor] A VARR szó szintén a V.R – R.V gyökből indul: VaR – RaV. A VARRással kapc
Tovább olvasom -->>
ISZTER – A Duna alsó szakaszának neve. […] Az ISZTER név az ISZ – SZI ősgyökből indul. Az ISZ gyök az ISZkol, ISZamodik szavakban gyors mozdulatot jelent. Az ISZonyú szóban szólhat val
Tovább olvasom -->>
SZILVA – Hamvas, sötétkék vagy vörös héjú, édes húsú csonthéjas gyümölcs. [bérnyelvészet szerint: szláv] A SZI ősgyökből induló gyümölcsnév, SZILVA az SZ.L – L.SZ gyök bőv
Tovább olvasom -->>
Kazinczynak nem sikerült kimozdítania alapjaiból a magyar nyelvet, de mutatós volt – nagy hírverést jelentett nyelvi-irodalmi berkekben – a nyelv kiherélés, amelyből így odalett, kivesze
Tovább olvasom -->>
A teremtés nyelve a legapróbb rezdülésekig kifejezi, megjeleníti az életjelenségeket is. A nyelv használja kifejezési eszközeit, amelyek közt egyik a kötött magánhangzó-páros. Ez esetb
Tovább olvasom -->>
A finnugor nyelvrokonság megváltoztathatatlannak hitt begyepesített elméletével elvágják minden más irányú kutatás lehetőségét. Aki ellene szól, az kiírja magát a nyelvészi pályár
Tovább olvasom -->>
KERESZT – Egymást merőlegesen metsző két rövid vonal. [bérnyelvészet: szláv < germán < görög] A KERESZT a K.R – R.K gyökből ered: KeR – ReK. Valójában a KEReszt szó és jel ősny
Tovább olvasom -->>