AVARA, AVARÁN

AVARA, AVARÁN – Székelyföldön a tanyavilágban az udVAR hátsó végében a mezőre, erdőbe kijáró VEREtlEN útra, ösvényre mondják: Menyek az AVARÁN.

Az AVARÁN szóban valóban ott a VEREtlEN út jelentése is: AVAR, AVARON, AVARÁN.

A VERt út neve RAVA, ROVA volt, hisz az utak építése a talaj felROVÁsával, vágásával, vájásával, fák kiROVÁsával kezdődött.

Az út másik ősi nevei: VÁGat, VÁJt (észak-germán: vag, angol: way). A kerti, mezei AVARon haladó VERetlen út neve: AVAR, AVARON. Ha fordítjuk: NORAVA, tehát NO RAVA, NEm ROVOtt út.

Kezdetben jelentős VÁRAK összeköttetéseit szolgálták a VERt utak.

Valaha a KARAVÁNok is VEREtlEN úton indultak, úgymond: az AVARÁN, az ÁRUVAl. Aztán idővel a megszokott, bevált útvonalat választották, annak RAVÁN, ROVÁsÁN, ROVÁjÁN haladtak, mert így mentve voltak a NARÁVoktól, ami a VÁRAtlAN útakadályokat, rossz emberekkel találkozást jelentette.

Mivel ÁRVÁN, védtelennek érezték magukat a hosszú RAVÁN, így ŐRVÉNt (régies: őrként) fogadtak fegyvereseket.

A vizek RAVÁN (rio, river) útján szállító kereskedők NÁVÁKRA RAKVÁN ÁRUikat, azok RÉVÉN juttatták el a célhoz, valamely RÉVbe, kikötőbe. A hosszú vízi RAVÁN a NÁVÁRA szállók tengeri NÁVAKÓRt, tengeri betegséget kaptak. Ez jellemezte a vízi KARAVÁNok életét.

 

Vagyis a székely tanyavilág: Varság, Üknyéd, Korond, Sófalva, Ivó, Deság, Sikaszó, Libán stb. tanyái, az északi népek, a sivatagi, tengeri utazók szókincse azonos gyökérről indult, a valaha volt egyetlen ősnyelvből.

Az AVARÁN, RAVÁN járt a székely, s a KARAVÁN is, vagy később földbe VÁJt, VÁGott, ROVOtt, tt, VERt (rover) utakon. Árpád és serege VERECKÉN VEREKEdték be magukat.

Megfigyelhető a fenti szavak többnyire a V-R-N-K hangokból alkotott vázakra épülnek. Törvénye a teremtés nyelvének: egy tárgykörön belül a szavakba visszatérnek a szavak hangvázait alkotó meghatározó alaphangok.

Lehet keresni további kifejezéseket.

A földi beszélt nyelv egyetlen pontból indult, az első ember teremtésekor.

Megtervezett, sajátos szabályokkal vezetett rendszerre épült, matematikai és zenei összhang jellemezte. Szétváláskor a szókincs és sajátosságok osztódtak. A teljesség csak egyetlen nyelvben maradt meg.

A teremtés ma is élő nyelvében.

 

romaikor_kepÖsvény az AVARÁN.