Az akadémiai nyelvészet szóeredet cselezései

A TÁBOR, TÁBORozás jelenségeinek megnevezései azonos hangvázzal, mint szótestvérek, a szócsalád tagjai. Azonos hangok azonos tárgykör, és mindegyik a TÁBOR egy valamilyen jellemzőjét világítja meg.

TÁBOR, TOBOR, BORÍT, BÁTOR, BETÖR, BOTOR, BÚTOR, ROBOT, BITOR, BARÁT, BORÁT, TŐRBE

A TÁBOR nagy területet foglal el, BORÍT be, legyen bármiféle TÁBOR, sok ember, sokféle egyéniség, köztük történhetnek BOTOR dolgok, felBORÍThatják a rendet, s így viselkedési rendszabály szükséges. A TÁBORba – legyen akár törzsi, vagy hadi jellegű – nem TÖRhet BE idegen, akit viszont elfogadnak, azt BETÖRik a belső rendszabályhoz illeszkedésre. A TÁBOR g határok közt létező, kiterjedt, esetleg kör alakú, együtt tevékenykedő, táplálkozó, szórakozó, dolgozó, ROBOToló, egymást támogató, alkalmanként tovább gördülő csoportosulás. Nincs sok kölönc, könnyen összerántható a betyárBÚTOR. A hadi TÁBORba TOBORoznak, de oda csak BÁTOR férfiak kellenek. A TÁBORban minden BARÁT együtt issza BORÁT. Aki hadiTÁBORba száll, az a BŐRÉT viszi vásárra. Volt, hogy egész ellenséges TÁBORt csaltak TŐRBE csellel. Kezdetben a harc BOTRA ment, mert az volt a fegyver. Később, a fémfegyverek korában sokan veszítették el végtagjaikat, és akkor BOTRA jutottak. Hatalmat BITORlók is felépítették saját valós és képletes TÁBORukat, amelyben elnyomták a szemben állókat.

A fenti – TÁBORral kapcsolatos – kifejezések azonos hangvázai igazolják: a magyar nyelv rugalmasságát és képlékenységét is, azonos hangvázzal kifejezhetőséget egy tárgykörön belül, akár a kalász szó esetében.

A szavak hivatásos nyelvészek szerinti eredete itt alább:

A nyelvészet önkényesen cseh eredetűként jegyzi a TÁBOR szót. A /cseh/ TÁBORba /finnugor/ TOBORoznak. A TÁBOR területigényes, /török/ BORÍTja a tért. Mivel sok ember, sokféle egyéniség, köztük történhetnek /ismeretlen/ BOTOR dolgok, amelyek /török/ felBORÍThatják a rendet. A hadi /cseh/ TÁBORt az országba /ismeretlen/ BETÖRő ellenség végett TOBORzzák /finnugor/. A /magyar/ betyárBÚTOR könnyen vihető tovább. Hadi /cseh/ TÁBORba /török/ BÁTOR férfiak kellenek, akik mind /szláv/ BARÁTok, és együtt isszák egymás /török/ BORÁT. Itt mindenki a /finnugor/ BŐRÉT viszi a vásárra. Volt, hogy egész ellenséges /cseh/ TÁBORt csaltak /ismeretlen/ TŐRBE hadicsellel. Az ősi kezdetek idején /ismeretlen/ BOTRA ment a harc. Aki a harcokban végtagját veszti, az is BOTRA jut.

A diktatúrák /német-szláv/ ROBOTra /finnugorul/ TOBORoztak erőszakkal, és /cseh/ TÁBORokat alapítottak, ahol /ismeretlenre/ BETÖRték az ellenállókat.

 

Végezetül az összhang a TÁBOR jelenség keretein belül.

 

TáBoR – BoRíT  hangváz: T-B-R – B-R-T

TáBoR – BoToR hangváz: T-B-R – B-T-R

TáBoR – RoBoT hangváz: T-B-R – R-B-T

TáBoR – BeTöR hangváz: T-B-R – B-T-R

TáBoR – BúToR hangváz: T-B-R – B-T-R

TáBoR – ToBoR hangváz: T-B-R – T-B-R

TáBoR – BáToR hangváz: T-B-R – B-T-R

TáBoR – BiToR  hangváz: T-B-R – B-T-R

TáBoR – BaRáT hangváz: T-B-R – B-R-T

TáBoR – BoRáT hangváz: T-B-R – B-R-T

TáBoR – BőRéT hangváz: T-B-R – B-R-T

TáBoR – BoTRa hangváz: T-B-R – B-T-R

TáBoR – TőRBe hangváz: T-B-R – T-R-B