Az hogy az ősnyelvben – s így a mai magyar nyelvben – összhangban vannak a szavak való élettel, annak jelenségeivel, rengeteg bizonyíték van. Az ősiségben kialakult szavak értelemadó hangjai az újkori szavakban is ugyanazzal az értelemmel vannak jelen.
Jákób utódait fogságuk idején nevezték meg zsidó néven. A zsidók a pénzek, értékek forgalmának irányítói. Erre a tőzsde a legalkalmasabb eszközük.
Nézzük a szavak alkotó hangjait:ZSiDó – tőZSDe. A ZS és D hangok meghatározók a két szóban.
A hangváz: ZS-D – t-ZS-D.